DaVinci Academie in het AD – woensdag 25 januari

Structurele aandacht voor de persoonsontwikkeling van kinderen is een betere aanpak tegen pesten dan de bestaande anti-pestprotocollen. Directeur Liesbet van Oosten bepleit dit in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad dat woensdag 25 januari is gepubliceerd.

Opinie Algemeen Dagblad
Lees hieronder het volledige pleidooi van Liesbet van Oosten in het AD om persoonsontwikkeling vanuit positieve psychologie hoger op de educatieve agenda van Nederland te krijgen:

Uit: Het Algemeen Dagblad, 25 januari 2017

Uit: Het Algemeen Dagblad, 25 januari 2017

Onderzoek Unversiteit Twente
Universiteit Twente en de DaVinci Academie hebben al enkele jaren geleden onderzocht welke factoren het meest bepalend zijn voor het creëren van een schoolklimaat dat aan pestgedrag geen voedingsbodem biedt. Uit ons onderzoek is gebleken dat structurele aandacht voor persoonsontwikkeling op basis van positieve pyschologie, ervoor zorgt dat ieder kind vanuit zelfvertrouwen kan groeien en de eigen talenten ontdekken. Een kind dat zich prettig voelt, ontwikkelt zich niet alleen sneller, maar is ook minder geneigd een ander te pesten of een meeloper te worden.

De nieuwe leerlijn Levenskunst
De nieuwe leerlijn Levenskunst van de DaVinci Academie focust op persoonsontwikkeling vanuit positieve psychologie. In het huidige basisschoolsysteem ligt de focus nog teveel op prestaties en te weinig op een onderwijsaanpak die kinderen vanuit welzijn en betrokkenheid laat leren en floreren.