Wereldverkenning en Godsdienst hand in hand

We krijgen vaak vragen over hoe we tot de keuze voor de Bijbelverhalen bij de thema’s van DaVinci’s christelijke lijn Samen op Aarde zijn gekomen. Daarover schrijf ik deze blog. DaVinci heeft drie lijnen voor wereldverkenning: een christelijke lijn, genaamd Samen op aarde, een montessorilijn, Kosmisch Onderwijs en Opvoeding en een lijn voor alle scholen, De methode DaVinci.

Zaakvakken worden binnen de educatieve thema’s van Samen op Aarde als één geheel aangeboden en daarbinnen worden de kerndoelen Godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming behandeld. Kinderen leren met onze aanpak snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere!

Samen op Aarde is geschikt voor elke christelijke stroming en geeft scholen de mogelijkheid een goede koppeling te maken tussen de eigen christelijke identiteit en verkenning van de wereld. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een levenshouding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke plaats inneemt. De wereld van het geloof en de wereld van school en schoolse kennis vormen zo een natuurlijk geheel.

We werken in vier schoolbrede thema’s:

  • Ik & de Ander
  • Vrede & vrijheid
  • Groei & ontwikkeling
  • Gevoelens & vertrouwen

De Bijbelverhalen sluiten aan op deze thema’s en bij het kerkelijk jaar waarin de vieringen Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren centraal staan. Daarnaast wordt aan de hand van de Bijbelverhalen drie tot vier keer per week aandacht besteed aan de Levenshouding en identiteit van kinderen en komen de belangrijkste verhalen uit de Bijbel tenminste eenmaal terug in de onder-, midden- en bovenbouw van de school. Zo krijgen ze het Oude en het Nieuwe Testament drie keer aangeboden.

Dat is dus heel anders dan een lineaire aanpak. Om kinderen toch verbanden te laten zien, is de Bijbellijn ontwikkeld.

dav20161709-webstie-illustratie-bijbellijnDe DaVinci Academie is bevlogen over de lesmethode Samen op Aarde en ziet dat wereldverkenning en Godsdienst op scholen die werken met Samen op Aarde hand en hand gaan. Uit het werkveld kwam de vraag om meer werkbladen bij de Bijbellijn. De kracht van de methode wordt gekenmerkt door deze verbinding en daarom wil de DaVinci Academie dit nog meer laten stralen. We zijn een samenwerkingsdriehoek aangegaan met de Kenniswerkplaats Levensbeschouwelijke educatie en Diversiteit van Hogeschool Windesheim in Zwolle en christelijke basisschool De Hoeksteen in Groningen om dit verder uit te werken. Zo wordt de DaVinci Onderwijsbeweging werkelijk door ons samen gemaakt.

Samen op Aarde betekent vanuit diversiteit elkaar begrijpen, samen leven en ontwikkelen. En dat willen we zelf dus ook graag doen. DaVinci dat ben jij, dat zijn wij, samen.

Wie er nog vragen over heeft, mag mij altijd mailen op lisette@davinciacademie.nl

hartelijke groet,

Lisette Berends,

Onderwijsontwikkelaar bij DaVinci en leerkracht basisonderwijs