Leerkracht in het zonnetje: Tanja Bokkers

Mei 2018 Musical over de Vikingen

unnamed (2)Naam: Tanja Bokkers
School: de Fontein
Werken met DaVinci: sinds 2 jaar
Parel: Ik vind het mooi dat de methode ruimte biedt voor eigen inbreng. Je wordt als leerkracht ‘gedwongen’ om creatief om te gaan met de lessen en de verwerkingen. We passen de Powerpoints aan, gaan met de kinderen naar de bieb om informatieboeken te zoeken, proberen gastdocenten te boeken en kijken welke verwerkingen het beste aansluiten bij onze groep. De Fontein is een grote school (>500 leerlingen) met veel groepen. We komen vooraf aan een thema bij elkaar met de jaargroepen en bekijken dan de lessen en de mogelijkheden. Ook krijgt elke groep een budget om een uitje te plannen dat past bij het thema. De groepen zeven gaan over een paar weken naar de Bataviawerf (daar ligt een VOC schip), passend bij het thema “Nieuwe Tijd”.
We werken nog maar kort met Da Vinci. We hebben grote boxen gekocht per thema, waar we alle spullen in kunnen verzamelen die we gemaakt of aangeschaft hebben. Dat is nu even investeren, maar daar kunnen we de komende jaren de vruchten van plukken!

DaVinci zet Tanja in het zonnetje omdat zij samen met de kinderen in haar klas een musical heeft ontworpen aan de hand van DaVinci’s thema Vikingen. Hoe Tanja dit precies heeft gedaan, kun je hier onder lezen. Wil je de musical graag inzien en toepassen in je klas? Mail dan met je regio.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Eigenlijk werken we alle thema’s op dezelfde manier; we geven de lessen en daarnaast werken de kinderen aan een themawerkstuk. Ze formuleren een onderzoeksvraag en gaan daar mee aan de slag. Als afsluiting van een thema nodigen we ouders uit om alle werkstukken aan te presenteren. De klas hangt dan vol met zelfgemaakte posters, er staan bouwwerken en er zijn digitale presentaties. Bij het thema Vikingen zei ik tegen mijn duo collega; zullen we het dit keer anders doen? Wat dacht je er van als we een musical opvoeren! Mijn collega heeft alle lessen gegeven en op mijn lesdag zijn we aan de slag gegaan met de musical.

Hoe is het proces gegaan?
Eerst heb ik het idee aan de klas voorgesteld. Ze waren enthousiast! Maar hoe maak je een musical? Wat komt er allemaal bij kijken? Het was belangrijk dat alle talenten van de kinderen tot uiting kwamen bij de musical. De kinderen kwamen eigenlijk zelf met alle ideeën. “Mag ik een hoofdrol, juf?” “Ik wil wel een rol, maar ik wil geen tekst.” “Juf, mogen wij op ons muziekinstrument spelen?” “En mogen wij de uitnodigingen maken?” “Mogen we ook zelf achtergronddoeken maken?” “Juf, ik kan wel foto’s maken van alle kinderen. En de musical filmen?” Ik heb alle voorstellen van de kinderen opgeschreven en beloofd dat iedereen mocht doen wat hij of zij wilde. Kinderen maken toch een keuze op basis van hun kwaliteiten en interesses.

Hoe was de uitwerking?

Geweldig! De eerste weken zijn we bezig geweest met de inhoud van het verhaal (gebaseerd op de inhoud van de lessen, een leesboek over Vikingen en feiten van internet) en konden de kinderen al knutselen. “Juf, we willen een Vikingschip maken.” Oke. Wat heb je nodig? Hoe zag zo’n schip er dan uit? En hoe waren de schilden versierd? Ga het maar uitzoeken! Ik had al een lied geschreven waar een paar kinderen choreografie op gingen bedenken. Na een paar weken waren de eerste scènes klaar en kon er ook geoefend worden met spelen.

Elke donderdag had ik 45-60 minuten de tijd om er aan te werken. Er waren dan groepjes aan het knutselen in de klas, kinderen aan het toneelspelen in de gang, ergens beneden in de school werden er dansjes gedaan en in de teamkamer klonken liedjes van een klein orkest. Soms ging het gepaard met ruzie, maar ook daar leer je weer van.

Op 20 april was het zo ver: De opvoering van onze musical! De toneelzaal zat vol met ouders, opa’s en oma’s, familie en kennissen. De musical duurde 50 minuten en bestond uit 9 scénes, met daarin 5 liedjes en verschillende muziekstukken verwerkt. Het was een succes! Het voelde als de eindmusical van groep 8. Omdat de andere groepen ook nieuwsgierig waren, hebben de kinderen de musical nóg twee keer opgevoerd!

Het lijkt of er dit thema geen enkele verwonderingsvraag of onderzoeksvraag op papier is gezet, maar eigenlijk was het één groot Themawerk. En hebben de kinderen er veel van geleerd? JA!
Het was geweldig om de kinderen bezig te zien en op deze manier een thema af te sluiten. Een aanrader!

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Hessel, hij wil graag fotograaf worden een heeft de hele musical gefotografeerd en gefilmd. Alle kinderen weten dat ze op DaVinci’s website komen en de ouders hebben toestemming gegeven voor deze publicatie.

Musical1Musical2Musical3Musical4Musical5Musical6Musical7