Wie met DaVinci begint, kan verbreden en verdiepen. Verdiepen kan door beter te worden in dat wat je al doet. DaVinci biedt daarvoor verschillende mogelijkheden en trajecten:

  • Standaard krijgen je al Pakjesdag, Schatgraven en Verdiepingsdagen
  • Lees & luister & kijk over DaVinci in de Podcasts, Testimonia & Blogs, Pinterest, Facebook of Instagram
  • Kom naar Hét Grote DaVinci Onderwijsfestijn en de DaVinci-dagen en wordt zo VIP
  • Volg een van onze trainingen ter verdieping
  • Vraag coaching aan in je klas om samen met een andere onderwijsprofessional te werken
  • Laat je team door onze experts begeleiden in het werken met DaVinci en haal alles uit je team, kinderen, culturele en natuurlijke omgeving

Zelfkennis, leervermogen en samenwerking: je leert door samen te ondernemen en te reflecteren. We zijn allemaal onderwijsproffessionals bij elkaar en hebben hierin onze eigen expertise. Hierbij gaat het om het herkennen, stimuleren en ontwikkelen van talent. Verschillen tussen mensen worden gewaardeerd, want dat maakt dat één plus één drie wordt. Niet gelijk hebben, maar verschil maken staat centraal. Die uitgangspunten vind je in al onze programma’s terug, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch.

 

‘In omnibus omnia est: alles heeft te maken met al het andere.’

LEARNING ON THE JOB
Learning on the job ligt aan de basis van al onze programma’s: een combinatie van opleiding, training (on the job), aangevuld met persoonlijke begeleiding. Het geleerde moet ingebed zijn in de praktijk.

afbeelding academie

DE 4 P’S EN LEVENSLANG LEREN
Het programma kent drie belangrijke Pijlers die samen 4 p’s vertegenwoordigen:

  • Persoonlijk: jij en jouw situatie staan voortdurend centraal
  • Praktisch: het geleerde kun je direct vertalen naar uw dagelijkse praktijk
  • Passie en Plezier: wanneer je zoveel mogelijk vanuit jouw passie je werk kunt beoefenen, zal het plezier dat je eraan beleeft vergoot worden. Dit zal uitstralen op je omgeving en je kinderen.

Ook worden de programma’s ingebed in een systeem van Levenslang Leren waardoor een visie op de lange termijn gewaarborgd is en je actief onderdeel blijft van de veranderende wereld.

INSPIRERENDE LERAREN, TRAINERS EN COACHES
We werken met de beste leraren, trainers en coaches uit de breedte van de internationale samenleving, waarbij we nadrukkelijk samenwerkingsverbanden opzoeken. Daarnaast hebben onze programma’s een ervaren programmama-nager die de grote lijnen in het vizier houdt en leercoach en vast aanspreekpunt is voor de deelnemers. Zo wordt het welbevinden gewaarborgd en laten we de deelnemers een grote betrokkenheid ervaren van onze kant, om dat te koppe-len aan de eigen betrokkenheid. Dat leidt tot TOP resultaten.

WAT LEVERT HET OP?
Elke training of onderdeel uit ons programma heeft haar eigen leeropbrengsten waarbij de programma’s op locatie ook nog specifiek op maat gemaakt worden. Veel trainingen worden afgesloten met een officieel certificaat van de DaVinci Academie.