Als je aan Wereldverkenning werkt, ben je bezig: je praat erover, je leest en schrijft erover, je bekijkt clips en luistert naar de leerkracht, experts en klasgenootjes. En hoe logisch is het om tijdens het bestuderen van de Egyptenaren ook naar hun muziek, theater, dans en beelden te kijken en luisteren en je hierdoor te laten inspireren in je eigen kunstuitingen? Een verwonderende vraag leidt snel tot een zoektocht op internet en dan is het handig mediawijs te zijn zodat je ook tot betrouwbare informatie komt.

Welbevinden en Betrokkenheid liggen aan de basis van Competenties en Prestaties. In een positief pedagogisch klimaat, kunnen kinderen floreren. En kunnen we wat van de wijsheid van de Maori meenemen in het samenleven in onze klas?

Al die nieuwe werkvormen en media vragen een andere inrichting van de klas, de school en het schoolplein.

Kortom: alles heeft te maken met al het andere!

Wie met DaVinci begint, kan verbreden en verdiepen. Verbreden kan door meerdere leerlijnen te koppelen aan de thema’s. Op dit moment biedt DaVinci de volgende lijnen aan:

 • Levenskunst
 • Electronische Leeromgeving (ELO)
 • Computational Thinking
 • Kunstzinnige Oriëntatie: Muziek, Bewegen op muziek, Taal & spel, Beeldende vorming
 • Taal:
  • Jeugdliteratuur & poëzie > af
  • Technisch lezen > volgt
  • Informatieverwerking waaronder begrijpend lezen > volgt
  • Stellen > volgt
  • Gesprekken voeren, spreken & luisteren
  • Woordenschat > volgt
  • Spellen > volgt
  • Ontleden > volgt
  • Nieuwe media > volgt
 • GrowWizkid

Voor de inrichting van de school en het schoolplein heeft DaVinci Metamorskool(plein) 0ntwikkeld.