Wie met DaVinci begint, kan verbreden en verdiepen. Verbreden kan door meerdere leerlijnen te koppelen aan de thema’s. Op dit moment biedt DaVinci de volgende lijnen aan:

 • Levenskunst
 • Electronische Leeromgeving (ELO)
 • Computational Thinking
 • Kunstzinnige Oriëntatie: Muziek, Bewegen op muziek, Taal & spel, Beeldende vorming
 • Taal:
  • Jeugdliteratuur & poëzie > af
  • Technisch lezen > volgt
  • Informatieverwerking waaronder begrijpend lezen > volgt
  • Stellen > volgt
  • Gesprekken voeren, spreken & luisteren
  • Woordenschat > volgt
  • Spellen > volgt
  • Ontleden > volgt
  • Nieuwe media > volgt
 • GrowWizkid

Voor de inrichting van de school en het schoolplein heeft DaVinci Metamorskool(plein) 0ntwikkeld.