DaVinci Academie in het AD – woensdag 25 januari

Structurele aandacht voor de persoonsontwikkeling van kinderen is een betere aanpak tegen pesten dan de bestaande anti-pestprotocollen. Directeur Liesbet van Oosten bepleit dit in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad dat woensdag 25 januari is gepubliceerd.

Opinie Algemeen Dagblad
Lees hieronder het volledige pleidooi van Liesbet van Oosten in het AD om persoonsontwikkeling vanuit positieve psychologie hoger op de educatieve agenda van Nederland te krijgen:

Uit: Het Algemeen Dagblad, 25 januari 2017

Uit: Het Algemeen Dagblad, 25 januari 2017

Onderzoek Unversiteit Twente
Universiteit Twente en de DaVinci Academie hebben al enkele jaren geleden onderzocht welke factoren het meest bepalend zijn voor het creëren van een schoolklimaat dat aan pestgedrag geen voedingsbodem biedt. Uit ons onderzoek is gebleken dat structurele aandacht voor persoonsontwikkeling op basis van positieve pyschologie, ervoor zorgt dat ieder kind vanuit zelfvertrouwen kan groeien en de eigen talenten ontdekken. Een kind dat zich prettig voelt, ontwikkelt zich niet alleen sneller, maar is ook minder geneigd een ander te pesten of een meeloper te worden.

De nieuwe leerlijn Levenskunst
De nieuwe leerlijn Levenskunst van de DaVinci Academie focust op persoonsontwikkeling vanuit positieve psychologie. In het huidige basisschoolsysteem ligt de focus nog teveel op prestaties en te weinig op een onderwijsaanpak die kinderen vanuit welzijn en betrokkenheid laat leren en floreren.

 

DaVinci Academie presenteert leerlijn Levenskunst tijdens NOT 2017

De DaVinci Academie doet mee aan de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2017 die van 24 tot en met 28 januari wordt gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. Met een opvallende stand in de stijl van de oude Grieken, biedt DaVinci bezoekers een tastbare kennismaking met de succesvolle leerlijn Wereldverkenning. Wereldverkenning wordt inmiddels op bijna 200 basisscholen aan meer dan 40.000 kinderen in Nederland onderwezen.

not2017-logo

De stand van DaVinci in hal 10 (stand: C010) verbeeldt één van de 30 thema’s van Wereldverkenning, namelijk de Grieken en Romeinen. Compleet met Griekse zuilen en Griekse Goden, wacht bezoekers een echte belevenis, precies zoals het onderwijs volgens de methode DaVinci bedoeld is. De methode DaVinci is gericht op leren vanuit verwondering en met de inzet van alle zintuigen. Begin 2017 wordt een tweede leerlijn naast Wereldverkenning op scholen geïntroduceerd: Levenskunst.

Elektronische leeromgeving
Tijdens de NOT presenteren we ook de nieuwe (aanvullende) elektronische leeromgeving waarin kinderen een online portfolio kunnen maken en daarmee aan hun ouders laten zien waaraan ze werken binnen een thema.

Voor alle onderwijsvormen
Onze onderwijsprofessionals staan klaar om bezoekers tijdens de NOT te informeren over Wereldverkenning en de speciale versies voor christelijk onderwijs en Montessori: ‘Samen op aarde’ en ‘Kosmisch Onderwijs en Opvoeding’.

Hoe werkt Wereldverkenning?
Binnen Wereldverkenning worden alle zaakvakken geïntegreerd aangeboden in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8. In totaal telt deze leerlijn 30 thema’s. Iedere week is er één uur klassikaal les voor een stevige kennisbasis en de overige drie uren die voor Wereldverkenning staan ingepland, gaan de kinderen (in groepjes) zelf op onderzoek uit om de antwoorden te formuleren op eigen leervragen. Daarbij wordt de buitenwereld binnenin het klaslokaal gehaald en worden er ook geregeld uitstapjes gemaakt, bijvoorbeeld naar musea. Met de pedagogische en didactische aanpak van de methode DaVinci, raakt ieder kind geïnteresseerd en gemotiveerd om te leren. Leerkrachten krijgen meer ruimte voor begeleiding en een eigen invulling van de thema’s omdat ze (veel) minder tijd kwijt zijn aan lesvoorbereiding.

Leren vanuit welbevinden
Tijdens de NOT wordt de gloednieuwe leerlijn Levenskunst voor het eerst gepresenteerd aan een groot publiek. Levenskunst leert kinderen om vanuit welbevinden en betrokkenheid hun kernkwaliteiten te ontwikkelen.

dv-plattegrondnot2017

Trainingen voor basisscholen
De methode DaVinci wordt door steeds meer scholen ontdekt als een belangrijk en goedwerkend antwoord op één van de belangrijkste uitdagingen van onderwijs vandaag de dag: het creëren van betrokkenheid en het vasthouden van de aandacht van leerlingen. De DaVinci Academie heeft een reeks trainingen ontwikkeld voor scholen om de methode succesvol in te voeren en daarbij meteen vorm te geven aan hun ideale onderwijs. Er zijn speciale trainingen voor schooldirecteuren, schoolteams en voor individuele leerkrachten. Geïnteresseerden kunnen tijdens de NOT bij de stand van DaVinci één-op-één informatie krijgen over de verschillende trainingen en zich ook inschrijven voor DaVinci-dagen bij hen in de regio. Vraag hiernaar bij een bezoek aan onze stand!

Bekijk hier alvast het cadeautje voor bezoekers aan onze stand tijdens de NOT!

DaVinci Academie in Trouw 06-12-2016

Met een stevig pleidooi voor het vervangen van de lessen begrijpend lezen door lessen informatie verwerken, heeft directeur Liesbet van Oosten van de DaVinci Academie de opiniepagina’s van Trouw gehaald. “In educatief opzicht is het winstgevender kinderen ook te onderwijzen in begrijpend zoeken, begrijpend kijken en begrijpend luisteren. Onder de noemer ‘informatie verwerken’ zou dit vak op basisscholen de plaats moeten innemen van begrijpend lezen.” Aldus Liesbet van Oosten in het opiniestuk. Hieronder wordt duidelijk dat we niet tegen begrijpend lezen zijn, maar voor een andere benadering van het schoolvak.  

018_nlv2qu_20161206_trn01_00_orig

Hieronder de volledige tekst van onze visie:

Nederland is in Europa het enige land waar begrijpend lezen nog als apart vak wordt onderwezen op de basisschool. Maar is het in het huidige digitale tijdperk nog zinvol kinderen plichtmatig vragen over een willekeurige tekst te laten beantwoorden?

Kinderen in groep 8 van de basisschool zijn deze maand druk bezig met oefentoetsen begrijpend lezen in voorbereiding op de Cito-toets in mei. Het door scholen en de overheid tegen beter weten in vasthouden aan lessen begrijpend lezen, draagt in mijn ogen bij aan de lichte weerzin die veel jongeren lijken te hebben tegen lezen in het algemeen. In educatief opzicht is het winstgevender kinderen te onderwijzen in begrijpend zoeken, begrijpend lezen, kijken én begrijpend luisteren. Onder de noemer ‘informatie verwerken’ zou dit vak op basisscholen de plaats moeten innemen van begrijpend lezen en een vast onderdeel moeten zijn van wereldverkenning.

Door deze vakkenintegratie wordt het meteen betekenisvol omdat de onderwerpen al spelen in de klas en de vragen door het kind zelf gesteld worden. We leren leerkrachten vanuit taalleerlijnen te kijken en in allerlei vakken, juist naast de taallessen, te laten zien waar kansen voor taalactiviteiten liggen. Zo wordt taal ook als communicatiemiddel zinvol ingezet. Taal als doel met daarbij leesplezier, vinden we ook belangrijk. Daarvoor zijn activiteiten rond jeugdliteratuur en poëzie geschikt.

Wereldwijde online bibliotheek
Als oud-leerkracht op een basisschool weet ik maar al te goed hoe saai de meeste kinderen lessen begrijpend lezen vinden. Terecht, de aanpak is ouderwets. Hij staat veraf van de informatiemaatschappij waarin zij opgroeien. Een kind van nu is vanaf het moment dat het zich daar bewust van wordt, omringd door informatiekeuzes. Via smartphone (een kwart van alle 8-jarigen heeft er al een) of tablet heeft ieder kind toegang tot een wereldwijde online bibliotheek vol teksten en video’s. Zoals iedere volwassene weet, moet je daarin goed je weg weten te vinden. Zeker niet alles wat er staat is waar! Kinderen leren dat niet vanzelf.

Grootste uitdaging: aandacht vasthouden
Vreemd genoeg is er op basisscholen nauwelijks gerichte aandacht voor begrijpend zoeken en begrijpend kijken naar informatie en deze efficiënt leren verwerken. Kinderen hebben nu geen keus: ze beslissen tijdens de lessen begrijpend lezen niet mee over de teksten die ze krijgen voorgeschoteld. Ook de vragen die ze moeten beantwoorden, zijn meestal niet de vragen waar ze zélf graag het antwoord op zouden weten. Bovendien zoeken kinderen tegenwoordig vaak helemaal niet op teksten, maar op YouTube-filmpjes. In een clip zitten bovendien weer hele andere manieren om de kijker te beïnvloeden dan in een tekst. Ook worden veel vragen gesteld en beantwoord in online fora. Begrijpend leren kijken en begrijpend leren luisteren moeten dus naast begrijpend lezen een onderdeel zijn van informatie verwerken. Er wordt steeds gesproken over 21st century skills die kinderen moeten leren, maar ondertussen wordt er bij begrijpend lezen onderwijs gegeven op precies dezelfde wijze als dat van hun ouders en grootouders.
Verbazingwekkend, vooral omdat leerkrachten zonder uitzondering de aandacht van hun leerlingen vasthouden, als grootste uitdaging noemen. Die gewenste betrokkenheid ontstaat het snelst wanneer lesmateriaal beter aansluit bij de leefwereld van kinderen en zij hun eigen verwondering de vrije hand mogen geven. Daarom pleit ik ervoor de lessen begrijpend lezen te vervangen door lessen informatie verwerken.

Informatievaardigheden
De eerste vraag die kinderen zich tijdens die wekelijkse nieuwe lessen dan stellen is: wat wil ík weten? Door middel van slim vragen stellen leren ze online en offline snel en veilig informatie te vinden over onderwerpen die hun interesseren. Ze leren zin en onzin van elkaar te scheiden, feiten van fictie en de betrouwbaarheid van tekstuele en audiovisuele bronnen in te schatten. En dan zijn ze er nog niet. Om de antwoorden op hun eigen vragen te kunnen formuleren, moeten kinderen alle gevonden informatie verwerken door deze in hun eigen woorden op te schrijven en met behulp van nieuwe en oude media te presenteren. Net als kritisch en creatief denken behoren zulke informatievaardigheden tot de vaardigheden van de 21e eeuw, terwijl plichtmatig leren ontleden onderhand in het verleden thuishoort.

Samengevat
Het nieuwe informatie verwerken als onderdeel van Wereldverkenning zou er zo uit moeten zien:

  1. Een kind of klas (samen met de leerkracht) heeft interesse in een onderwerp en formuleert een goede vraag.
  2. Er worden een of meerdere bronnen uitgekozen die het antwoord op de vraag kunnen bieden: boeken, internet (Google, Youtube, fora), experts…
  3. De bronnen worden beoordeeld op relevantie en betrouwbaarheid. (Welke link van Google klik ik wel of juist niet aan? We gebruiken DaVinci’s Stappenplan Informatieverwerking.)
  4. De informatie wordt gelezen, beluisterd en/of bekeken. (Hier is begrijpend lezen dus een belangrijk onderdeel en wordt o.a. gewerkt aan leesstrategieën.)
  5. Indien nodig wordt de nieuwe informatie nagekeken of vergeleken met een andere bron.
  6. Er wordt wat met de verkregen informatie gedaan. Bijvoorbeeld:
    • Presenteren: in een werkstuk, op een datamuur, in een spreekbeurt of…
    • Leren: hoe onthoud je de informatie langdurig (met bijv. een mindmap) en bereid je een proefwerk voor?

Kortom: hoog tijd dat er slimme vragen worden gesteld over het nut van begrijpend lezen als achterhaalde lesmethode. Ruim baan voor het vak informatie verwerken!

Ook voor andere taaldomeinen liggen binnen wereldverkenning kansen voor taal. Een werkstuk wordt geschreven, een presentatie is mondeling taalgebruik…

Op basis van deze visie wordt op dit moment gewerkt aan een taallijn gekoppeld aan DaVinci’s thema’s van wereldverkenning.

drs. Liesbet van Oosten is pedagoog en directeur van de DaVinci Academie

 

De DaVinci Academie en De Slinger Hengelo slaan handen ineen

De DaVinci Academie is ‘funding partner’ van Stichting De Slinger Hengelo, een netwerk van bedrijven dat zich inzet voor maatschappelijke verbetering. De educatieve uitgeverij verbindt zich voor een periode van drie jaar als sponsor aan De Slinger en zal deze instelling voor minimaal drie jaar steunen met een jaarlijkse bijdrage van € 2.500,-. Beide partijen ondertekenden hiertoe woensdag 18 mei om 10 uur een overeenkomst.

Behalve het bieden van financiële steun wordt DaVinci ook trekker van een project in Hengelo, waarbij de onderwijsorganisatie samen met andere bedrijven ervoor wil zorgen dat minimaal vijf mensen die langdurig werkloos zijn, succesvol aan een baan worden geholpen.

Over Stichting De Slinger
Stichting De Slinger Hengelo matcht bedrijven met lokale, maatschappelijke organisaties die kennis, kunde, contacten en/of geld nodig hebben voor initiatieven gericht op het vergroten van de betrokkenheid in de buurt of wijk. Jaarlijks koppelt De Slinger zo’n 400 bedrijven en organisaties aan elkaar.  Het meest tastbaar gebeurt dat tijdens De Slingerbeurs, een evenement waarbij het spel op de effectenbeurs wordt nagebootst om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.