Hoewel zo ‘brullend’ zijn we niet. Omdat ik vind dat het onderwijs dat we maken zo natuurlijk en logisch is, heb ik soms niet door dat we feitelijk met een fluwelen revolutie bezig zijn. We draaien echt het hele onderwijs om van een logge kolos waarin alle kinderen door hetzelfde systeem moeten om gevormd te worden tot welopgevoede burgers met vooropgestelde meetbare doelen naar een oase waarin kinderen mogen ontdekken wie ze zijn en waarin zich hun talenten kunnen ontvouwen.

Maria Montessori zei het al: door het kind naar een nieuwe wereld.

Het is niet onze taak als volwassenen om de kinderen te kneden tot perfect gevormde kopieën van onszelf maar om ze te helpen hun eigen plan te volgen. Daaruit spreekt een heel positief wereldbeeld waarin we mogen vertrouwen op de schepping, waarin alles en dus ook het kind al van nature perfect is en we de evolutie alleen maar hoeven mogelijk te maken.

Want onze fluwelen revolutie is eigenlijk het laten gebeuren van de evolutie en dit zachtjes en liefdevol begeleiden in plaats van het in de weg te zitten met onze zelfbedachte regels en toetsen. En deze begeleiding bestaat uit een heldere balans tussen als volwassene de verantwoordelijkheid hebben en nemen om het kind te leiden én je te laten leiden door het leven en de natuur en talenten van het kind. In dit balanceren schuilt de ware onderwijsprofessional.

Ik heb dan ook ontzettend veel zin in het jaar! Een jaar waarin we kinderen met de Electronische Leer Omgeving (ELO) van wereldverkenning kunnen helpen om eigenaar te worden en blijven van hun eigen leerproces. Waarin we met diezelfde ELO leerkrachten ontlasten van nakijkwerk en registratie en die als basis dient voor alles wat er meer ontwikkeld wordt.

In de ELO voor volwassenen komen onderwijsprofessionals bij elkaar om elkaar te inspireren.

En eindelijk: het geheime genootschap van (LS)2 is opgericht. Nu kunnen kinderen met plezier, betekenisvol hun taalvaardigheid ontwikkelen. Leerkrachten krijgen overzicht in alles wat ze doen met taal zodat ze hun aanbod verantwoord kunnen neerzetten en tijd en ruimte hebben om dat wat er mag ontstaan in de klas en bij de kinderen te mogen volgen.

Martin Luther King zei: I had a dream!

We zijn al lang niet meer aan het dromen. We zijn het aan het doen! Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat we hier bij DaVinci in het hart van onze onderwijsbeweging zulke prachtige onderwijsprofessionals en ondersteuners hebben waarbij ik vanuit heel veel vertrouwen weer mag balanceren tussen leiden en geleid worden door al jullie talenten en dat wat zich mag ontvouwen.

Roarrrrr

Vorige week las ik in de krant dat middelbare scholieren de lessen op school steeds saaier vinden. Op een schaal van 0 tot 100 procent, waarbij 100 staat voor ‘heel interessant’ en 0 voor ‘neutraal’, is er sprake van een daling van 12 naar 9,5 procent. Een hele zorgwekkende ontwikkeling.

Ook de gemiddelde cijfers van scholieren zijn iets gedaald, van een 6,9 naar een 6,8.

Ik moet denken aan de vraag van basisscholen die met DaVinci werken of willen gaan werken of we wel aansluiten op het middelbaar onderwijs. "Ik hoop het niet!" zeg ik dan vaak. Aan deze trends willen wij niet meedoen.

Bij DaVinci krijgen kinderen eigenaarschap over hun leerproces en mogen ze eigen verwonderingsvragen stellen die leiden tot Themawerken waarin ze samenwerken, creëren, soms programmeren, maar in ieder geval altijd zelf de regie houden en een totaal nieuw product maken.

En de meest genoemde verandering die leerkrachten die met ons werken constateren is: de kinderen vinden het zo leuk!

Hoe kan het dat het middelbaar onderwijs zo achterloopt? En wat kunnen we hen leren?

Ik denk dat ook hierin het toverwoord is: samenwerken. Overstijg je eigen vak, denk buiten de kaders van het curriculum van alleen Engels of Wiskunde maar kijk hoe je thematisch van je onderwijs een beleving kunt maken. En doe dat samen met het bedrijfsleven, culturele instellingen in de omgeving van de school, hogescholen en universiteiten.

We stoppen heel veel geld in onderzoek naar onderwijs, maar uitgevers van onderwijsmaterialen hoeven daar niks mee te doen. Al die prachtige inzichten en uitkomsten, kunnen ze links laten liggen. Wordt het geen tijd om bij die uitgeverijen eens te gaan moderniseren?

Ik zag laatst een wiskundeboek uit VWO-2 dat nagenoeg hetzelfde was als het mijne van 30 (!) jaar geleden. De stapsgewijze opbouw klopt als een bus, maar hoe kan het, dat dit prachtige vak, geen ontwikkeling heeft doorgemaakt waarin dat wat er geleerd wordt in een betekenisvolle context wordt geplaatst? Nergens wordt me duidelijk waarom je moet leren hoe de afgeleide van een formule in elkaar zit. Laat staan dat er een koppeling is naar een ander vak, zodat we bijvoorbeeld bij maatschappijleer of geschiedenis trends kunnen weergeven in grafieken met deze formule. En we weten vanuit wetenschappelijk onderzoek allang dat juist deze betekenisvolle context maakt dat kinderen betrokken zijn en gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan.

Voorlopig zal DaVinci zich richten op onderwijsmaterialen voor het basisonderwijs en voor kinderen van 0-4 jaar, maar mijn handen jeuken om het door te trekken naar de middelbare scholen!

a:7:{s:8:"location";a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:"param";s:13:"page_template";s:8:"operator";s:2:"==";s:5:"value";s:7:"default";}}}s:8:"position";s:6:"normal";s:5:"style";s:7:"default";s:15:"label_placement";s:3:"top";s:21:"instruction_placement";s:5:"label";s:14:"hide_on_screen";s:0:"";s:11:"description";s:0:"";}

Dit schooljaar organiseert de DaVinci Academie wederom DaVinci-dagen in samenwerking met het Tropenmuseum in Amsterdam, het Museum voor Volkenkunde in Leiden en het Wereldmuseum in Rotterdam.

Wij zijn heel erg trots op onze samenwerking met deze Wereldmusea. Niet alleen omdat het een voorrecht is voor onszelf én onze bezoekers om op zulke prachtige locaties te mogen vertoeven. Hun aanbod aan educatieve programma’s valt ook uitstekend te koppelen aan onze thema’s!

Maak gebruik van het gemak om met je klas de wereld in te reizen, en in één van de 'Wereldmusea' een excursie te boeken die perfect aansluit bij je lessen. Er is een breed scala aan mogelijkheden, voor alle leeftijden. De kinderen kunnen bijvoorbeeld de haka leren dansen tijdens het thema van de Maori, of de Qi van China ervaren tijdens de Aziaten. En wat te denken van verhalen van de spin Anansi tijdens de herfst in de onderbouw? Of te leren over feesten wereldwijd tijdens het thema Samen op de wereld (met gratis busvervoer)?

Voor een compleet overzicht van de programma’s:
www.tropenmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs
www.wereldmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs-0
www.volkenkunde.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs-2
www.afrikamuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs-1

Wij ontmoeten je graag in één van deze prachtige musea tijdens de DaVinci-dagen. Je kunt er hier meer over lezen en je opgeven.

Door: Mary Heylema

In twee sessies van twee uur nemen we je met deze nieuwe expertles mee naar het hart van DaVinci's nieuwe taallijn "Het geheime genootschap van Van LS2" te weten Jeugdliteratuur & poëzie die volledig is gekoppeld aan de thema's van DaVinci. Van LS2 staat voor Lezen & Schrijven en Luisteren & Spreken. Het geheime genootschap is opgericht zodat kinderen met elkaar ingewijd worden en anderen helpen deel te nemen aan deze selecte groep mensen waarin we met elkaar de taalgeheimen gaan ontcijferen. Hierin is ook veel ruimte voor taalbeschouwing.

Kinderen ontwikkelen hierin leesplezier en schrijfplezier en staan vol zelfvertrouwen voor kleine en grote groepen te spreken en luisteren. We praten over dat wat we lezen aan de hand van de theorie van Aiden Chambers op basis waarvan we ook een bordspel ontwikkelen.

Dichter, oud-leerkracht en Pabo-docent Nederlands Mary Heylema is co-auteur van deze lijn en zal je in deel 2 meenemen in het onderdeel creatief schrijven.

Deze expertles is geschikt voor midden- en bovenbouwleerkrachten en directieleden die kennis willen maken met DaVinci's taallijn. Duur: 2 x 2 uur. Meer weten? Neem contact met ons op of kom naar een DaVinci-dag!