De 21e eeuwse vaardigheden voor het computergericht denken, programmeren & robotica, gekoppeld aan DaVinci’s thema’s in de nieuwe lijn Computational Thinking, de CT-lijn

CT-lijn

Computergericht denken

Computational Thinking, Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en Media wijsheid zijn de 21ste eeuwse vaardigheden die we in deze training gaan behandelen.

We gaan interactieve posters en games maken op basis van scratch en op een andere manier kijken naar de wereld om ons heen waarin computers overal te vinden zijn.

In de nieuwe CT-lijn hebben we gekeken naar het curriculum in Engeland waar al sinds 2014 een leerlijn ‘computing’ is ingevoerd in het basisonderwijs. We hebben hun doelen vertaald naar ons onderwijssysteem en gekoppeld aan de doelen van SLO. We bestuderen deze doelen en zien de koppeling naar Wereldverkenning en DaVinci’s thema’s. Er zijn drie onderdelen te onderscheiden: computerwetenschap, informatietechnologie en digitale geletterdheid.

Je leert:

  • de CT-lijn volledig kennen, eerst op eigen niveau en dan op het niveau van de kinderen
  • de CT-lijn te integreren in DaVinci’s thema’s, als een vast onderdeel van je curriculum
  • de basisprincipes van scratch
  • kennis maken met de Bee-Bot en Blue-bot, Makey Makey, de Artec Robo basisset en het green screen
  • verhalen maken m.b.v. Stop-motion filmpjes of de app Bookcreator.

Wat levert deze training op:

• je hebt zin in CT en voelt je zelfverzekerd en bekwaam
• de kwaliteit van je Themawerken gaat omhoog
• je krijgt feedback zowel van een coach als van collega’s
• werkelijke integratie van CT in wereldverkenning van DaVinci
• je kunt talenten van kinderen op het gebied van CT beter inzetten.

Waarom is deze training succesvol?
• omdat de training aansluit op de thema’s van DaVinci
• omdat je internationaal bij de voorlopers hoort
• omdat je al tijdens de training merkt dat de vaardigheid van kinderen enorm toeneemt
• er is veel plezier en creativiteit in het werken aan de Themawerken
• omdat er meer diversiteit in de Themawerken ontstaat omdat je kinderen leert van hun ideeën echte creaties te maken

Deze training kan uitgebreid worden met coaching in de klas of een inspirerende workshop voor kinderen.

Deze training voor het team geeft tevens toegang tot het vervangen van DaVinci’s basismaterialen in de nieuwe stijl.

Kosten
Deze training geeft gratis toegang tot DaVinci’s CT-lijn in de Elektronische Leeromgeving (ELO) gekoppeld aan de thema’s.

Teamscholing op je eigen school
3 dagdelen á 750,- euro = 2.250,- euro voor teams tot 16 personen. Daarboven 3.750 euro. Per deelnemer is het studiemateriaal 25 euro. Dit kan uitgebreid worden met coaching in de klas of een inspirerende workshop voor kinderen. Prijzen hiervan zijn op aanvraag.

Individuele training op de DaVinci Academie
3 dagdelen á 158,- euro + studiemateriaal á 25 euro = 499,- euro per persoon
Data: 10 oktober 2018, 6 februari 2019, 15 mei 2019 van 15 tot 18 uur.
Locatie: Het lokaal in Amersfoort. Bij voldoende aanmeldingen ook in je eigen regio.

Extra
• Voorwaarde voor deze training is dat je de beschikking hebt over een eigen laptop.

• Voor leerkrachten die de technische leerdoelen al beheersen en al kunnen werken met genoemde materialen is er een aparte bijeenkomst mogelijk van 1 dagdeel om vooral de koppeling naar DaVinci’s CT-lijn te maken. De kosten bedragen dan 750 euro voor een team of 165 euro voor een deelnemer.

• Als je deze zaken ook concreet wilt kunnen inzetten in de school, heb je basismaterialen nodig. Deze zitten in onze CT-kist die optioneel bij te bestellen is.

Bekijk hier het hele programma voor dit schooljaar.