Elke week is er in elke bouw een leerkrachtgebonden les. Deze les is helemaal voorbereid in de handleiding en heeft een presentatie voor op het digibord met ondersteunende filmpjes, afbeeldingen, teksten en schema’s.

De les duurt ongeveer een uur en is ingedeeld in drie delen:

  1. De inleiding: dit is de amuse! Het is een quizvraag, een proefje, een verhaal, een filmpje, een poppenkastverhaal, een wandeling… iets waardoor de kinderen op het puntje van hun stoel gaan zitten en denken: “Nu wil ik écht weten hoe het zit!”
  2. De kern: hierin halen we de lesdoelen. De werkvorm van de kern is steeds verschillend om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de kinderen, maar de bedoeling is altijd: de lesdoelen halen. Het kan zijn dat we een proefjescircuit doen, een vertelles hebben ondersteund door beelden op het digibord, een onderzoek doen, naar buiten gaan…
  3. De afsluiting: hierin checken we of de lesdoelen zijn gehaald. Ook hierbij is de werkvorm steeds verschillend, we kunnen dit in een kringgesprek checken, in een werkblad, een werkstuk, poster, mindmap of…

Je hoeft niet alle drie de onderdelen van de les achter elkaar te geven. Soms onweert het en is er tijdelijk een kortere spanningsboog of past een uur bezig zijn niet bij jouw klas. We hebben de drie onderdelen wel dusdanig afwisselend gemaakt dat een gemiddelde klas dit goed aankan.

De lessen zijn zo ontwikkeld dat gedurende het hele curriculum van DaVinci onderdelen steeds terugkomen, waardoor de kinderen door dit concentrische karakter, steeds dieper in de stof kunnen duiken. Ook is er rekening mee gehouden dat je met de hele bouw dezelfde les kunt volgen.

Sommige scholen kiezen ervoor de wekelijkse les aan de hele bouw tegelijk te geven of dat 1 leerkracht aan alle klassen dezelfde les geeft. Elke leerkracht hoeft dan maar 1/3 van de lessen voor te bereiden. Andere leerkrachten vinden de wekelijkse les juist zo leuk om te geven dat ze alle lessen zelf willen geven. Ook kun je de lessen goed verdelen met duo’s: dan is de ene week de wekelijkse les bijv. op dinsdag en de week erop op donderdag.

Deze wekelijkse les zorgt voor de basiskennis en -vaardigheden die ze in de overige drie uur kunnen gebruiken.