De GrowWizzKid is een meerlaagsteeltsysteem voor groep 1 t/m 8 dat binnen staat en waarin jaarrond geëxperimenteerd kan worden met verschillende teelttechnieken. Het begint met het opbouwen van het complete systeem door de kinderen zelf!

Hoe logisch is het om bij het thema Grieken en Romeinen ook naar hun voeding en eetgewoonten te kijken en ons hierdoor te laten inspireren in onze eigen voedings- en leefcultuur?

We staan als samenleving voor een uitdaging: hoe zorgen we dat we allemaal gezond kunnen blijven eten met de groeiende wereldbevolking? Wanneer is het afgelopen met hongersnood in de wereld? Hoe telen we groente en fruit als we de grond gebruiken om op te wonen? Deze internationale vraagstukken komen aan de orde binnen DaVinci en gekoppeld aan de GrowWizzkid kunnen kinderen hier zelf actief mee aan de slag!

Kinderen ervaren zelf welke elementen van invloed zijn voor optimale en gezonde plantengroei. Herkomst van gezond voedsel heeft naast het eigen gezondheidsaspect ook invloed op de directe en indirecte omgeving, nu en in de toekomst.

Met het meerlaagsteeltsysteem van GrowWizzKid worden twee verschillende jaarrond teeltmethodes mogelijk gemaakt: Teelt in aarde (substraat grondmengsel) en waterteelt. Verschillende gewassen worden opgekweekt. Per gewas kan de teeltlaag en de technische omstandigheden door de leerlingen worden ingesteld om optimale kweek te garanderen.

Ook wordt in het seizoen de moestuin niet vergeten!

Natuur, techniek, voedseleducatie en duurzaamheid zijn verbonden aan alle 30 thema’s van DaVinci Academie. We willen kinderen leren bewust gezonde en duurzame keuzes te maken voor nu en hun toekomst. En dat kan heel goed aan de hand van voorbeelden uit het verleden, heden en denkend over de toekomst.

De GrowWizzkid past bijzonder goed bij scholen die zich met DaVinci willen profileren in Natuur & buiten.

Meer weten? Neem contact op met je regio of met GrowWizzkid!