Als je als team begint aan het werken met DaVinci dan is dat een onderwijsvernieuwing die je kunt vergelijken met innovaties in het bedrijfsleven. Dat is fijn, want daar is veel onderzoek naar gedaan en dat kunnen we dan mooi doortrekken naar onze eigen situatie. We hebben jarenlang ervaring met het implementeren van DaVinci en kunnen jullie hierin bij helpen. Dat is altijd maatwerk, want elk team is anders en elke school heeft andere ideeën over hun ideale onderwijs.

Er zijn heel veel modellen over innovaties gemaakt.
Het model van Ersösz gaat uit van 5 factoren die je nodig hebt om succesvol te veranderen: visie, vaardigheden, prikkels, middelen en een plan van aanpak. Als één van deze factoren ontbreekt, verloopt je verbeterproces niet soepel. Er ontstaat verwarring, onzekerheid, weerstand of frustratie. Of komt de vernieuwing komt gewoon niet op gang.

model ersosz
Je kunt eens naar het model van Ersösz kijken en onderzoeken of jullie school aan alle factoren voldoet. Is dat het geval? Dan is de kans groot dat jullie zullen slagen! Loopt het nog niet zo lekker? Dan kijk je met het model van Ersösz welke factoren ontbreken. Afhankelijk van de situatie kun je dit alleen doen of samen met je collega’s. Lees er bijvoorbeeld hier wat meer over.
DaVinci kan je helpen deze factoren in kaart te brengen en te optimaliseren.

Je kunt ook vanuit het model van Kübler-Ross naar je onderwijsvernieuwing kijken. Dan zie je dat innovaties bij individuele leerkrachten een curve volgen. Deze curve laat zien welke fasen er kunnen optreden tijdens de implementatie van een onderwijsvernieuwing.

Kubler Ross verandercurve

Dit model is deels gebaseerd op de fasen tijdens een rouwverwerkingsproces en dit zal zeker niet bij iedereen optreden. Als je van te voren weet dat dit bij een aantal mensen zal gebeuren dan kun je daarop sturen. Ook als je weet dat dit bij jezelf of je collega kan gebeuren, dan kan wellicht het herkennen en erkennen van de fase helderheid geven.

Het volgende model van Rogers laat in de tijd duidelijk zien dat het omarmen van de vernieuwing bij individuen verschilt:

model rogers

Het is heel lastig als jij als innovator moet wachten op de achterblijvers en tegelijk is het ondoenlijk een verandering in te gaan waar je niet achter staat. Ook hierin kun je sturen als je dit van te voren weet. Daarin is je richten op de toekomst van groot belang:

verandercurve toekomst

 

 

 

Wil je meer weten over de implementatie van onze Onderwijsvernieuwing op je school? Mail dan gerust naar info@davinciacademie.nl