Juni 2018 Thema’s komen tot leven!

roelienNaam: Roelien Tissingh

School: De dissel

Werken met DaVinci: sinds 6 jaar

Parel: “Het zijn vooral de kinderen die mij bevlogen maken. Als ik zie hoe de kinderen genieten van verhalen en vervolgens verwonderd raken door hetgeen ze horen, zien, voelen, beleven en van daaruit zelf op ontdekkingstocht gaan en al doende leren, dan groeit mijn enthousiasme nog meer. ”

Hoe lang werk je al met DaVinci?
Ik denk dat ik nu zo’n 6 jaar met de methode DaVinci werk.
Tijdens een NOT heb ik kennisgemaakt met de methode en was ik, net als een collega, gelijk enthousiast. Liesbet is daarna bij ons op school gekomen om de methode uit te leggen en nader te introduceren en al snel waren we “om”.

Wat maakt jou zó bevlogen?
Ik ben van mening dat WO valt of staat met de leerkracht voor de groep. De methode DaVinci geeft je handreikingen en ideeën om in de klas de verschillende thema’s vorm te geven. Je kunt het zelf zo groot en mooi maken als je zelf wilt.
Het zijn vooral de kinderen die mij bevlogen maken. Als ik zie hoe de kinderen genieten van verhalen en vervolgens verwonderd raken door hetgeen ze horen, zien, voelen, beleven en van daaruit zelf op ontdekkingstocht gaan en al doende leren, dan groeit mijn enthousiasme nog meer. Mijn lessen worden met de jaren uitgebreider, zelf leer ik ook steeds meer bij.
De thema’s (ik heb voornamelijk ervaring in de groepen 6 en 7) spreken me zelf erg aan.
Ik vul de bestaande thema’s aan met eigen ervaringen, foto’s, filmpjes etc. Op deze manier kom ik tot een rijk aanbod van informatie.
Verder verzamel ik op mijn DaVinci-borden bij Pinterest allerlei interessante websites voor de leerlingen, die ze mogen gebruiken als ze zelfstandig met het thema aan de slag gaan. Waar mogelijk probeer ik ook de reken-, taal- en spellinglessen aan te sluiten bij de thema’s. Maar dit staat nog in de kinderschoenen.
Elk jaar nog heb ik ouders bereid gevonden om één of meerdere lessen uit de methode te geven. Zij geven aan welk thema hen aanspreekt en welke les ze daaruit wel willen voorbereiden. Zowel ouders als leerlingen vinden dit erg leuk. De betrokkenheid lijkt dan extra groot. En waar mogelijk nodig ik ook gastsprekers uit. Zo heeft een imker uit de omgeving vol enthousiasme verteld over de bij! Dat is toch fantastisch.
Leerlingen zijn echt teleurgesteld als een les, om wat voor reden dan ook, niet door kan gaan. Voor veel kinderen zijn de DaVinci-lessen de leukste lessen in de week.
Als de kinderen genieten, geniet ik ook!

Wat was je mooiste DaVinci moment in de klas?
Het afronden van het thema Vikingen dit jaar met de Themawerken was voor mij wel een prachtig moment!
Na het thema over de Maori, heb ik de leerlingen gevraagd zichzelf een beoordeling te geven; m.a.w. reflecteren, evalueren en beoordelen. Dit vonden ze erg lastig en ze waren eigenlijk best wel streng voor zichzelf. Maar dit resulteerde wel in veel nuttige tips voor het volgende thema over de Vikingen. Om hen te helpen heb ik de aanloop naar het maken van zo’n Themawerk ook iets uitgebreider aangepakt dan de vorige keer. Ook de kaart met verwonderingsvragen, welke ik tijdens de inspiratiedag in Amsterdam had gekregen, heb ik hierbij ingezet.
Deze aanpak resulteerde in werkelijk schitterende eindwerkstukken waar leerlingen vol overgave aan gewerkt hebben, zowel op school als thuis. En nog voor we goed en wel met het volgende thema waren begonnen, waren er al ideeën geboren voor het volgende werkstuk.

Wat vind je mooi aan DaVinci?
De thema’s vind ik erg boeiend. Het zijn onderwerpen die ook de leerlingen erg aanspreken. De variatie in lessen is fijn voor mij als leerkracht maar ook voor de leerlingen. De methode DaVinci geeft mij de vrijheid om elke les zo in te richten zoals ik dat wil, zodat het optimaal bij mijn klas past. De informatie in de handleiding zijn handvatten van waaruit je zelf verder kunt gaan. Je kunt het zelf zo uitgebreid maken als je zelf wilt!
Met de verschillende keuzeactiviteiten per les is er een rijk aanbod voor alle “intelligenties” in de groep, waardoor eenieder met zijn talent en interesses aan de slag kan binnen het thema. Daarnaast sluiten de activiteiten goed aan bij de 21st Century Skills. Ook de topografie van TopoTop sluit naadloos aan bij de thema’s en daardoor heb ik het idee dat topografie veel meer gaat leven! Plaatsen krijgen veel meer betekenis doordat een link wordt gelegd met het thema waaraan gewerkt wordt.
Het is echt zoals DaVinci zegt: alles heeft met alles te maken.

FB_IMG_1527802255265 FB_IMG_1527802247957 FB_IMG_1527802241749 FB_IMG_1527802229557 FB_IMG_1527802218864 FB_IMG_1527802211285 FB_IMG_1527802099892 FB_IMG_1527802106105 FB_IMG_1527802112376 FB_IMG_1527802128545 FB_IMG_1527802138583 FB_IMG_1527802187816 FB_IMG_1527802093323 FB_IMG_1527802085796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2018 Musical over de Vikingen

unnamed (2)Naam: Tanja Bokkers
School: de Fontein
Werken met DaVinci: sinds 2 jaar
Parel: Ik vind het mooi dat de methode ruimte biedt voor eigen inbreng. Je wordt als leerkracht ‘gedwongen’ om creatief om te gaan met de lessen en de verwerkingen. We passen de Powerpoints aan, gaan met de kinderen naar de bieb om informatieboeken te zoeken, proberen gastdocenten te boeken en kijken welke verwerkingen het beste aansluiten bij onze groep. De Fontein is een grote school (>500 leerlingen) met veel groepen. We komen vooraf aan een thema bij elkaar met de jaargroepen en bekijken dan de lessen en de mogelijkheden. Ook krijgt elke groep een budget om een uitje te plannen dat past bij het thema. De groepen zeven gaan over een paar weken naar de Bataviawerf (daar ligt een VOC schip), passend bij het thema “Nieuwe Tijd”.
We werken nog maar kort met Da Vinci. We hebben grote boxen gekocht per thema, waar we alle spullen in kunnen verzamelen die we gemaakt of aangeschaft hebben. Dat is nu even investeren, maar daar kunnen we de komende jaren de vruchten van plukken!

DaVinci zet Tanja in het zonnetje omdat zij samen met de kinderen in haar klas een musical heeft ontworpen aan de hand van DaVinci’s thema Vikingen. Hoe Tanja dit precies heeft gedaan, kun je hier onder lezen. Wil je de musical graag inzien en toepassen in je klas? Mail dan met je regio.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

Eigenlijk werken we alle thema’s op dezelfde manier; we geven de lessen en daarnaast werken de kinderen aan een themawerkstuk. Ze formuleren een onderzoeksvraag en gaan daar mee aan de slag. Als afsluiting van een thema nodigen we ouders uit om alle werkstukken aan te presenteren. De klas hangt dan vol met zelfgemaakte posters, er staan bouwwerken en er zijn digitale presentaties. Bij het thema Vikingen zei ik tegen mijn duo collega; zullen we het dit keer anders doen? Wat dacht je er van als we een musical opvoeren! Mijn collega heeft alle lessen gegeven en op mijn lesdag zijn we aan de slag gegaan met de musical.

Hoe is het proces gegaan?
Eerst heb ik het idee aan de klas voorgesteld. Ze waren enthousiast! Maar hoe maak je een musical? Wat komt er allemaal bij kijken? Het was belangrijk dat alle talenten van de kinderen tot uiting kwamen bij de musical. De kinderen kwamen eigenlijk zelf met alle ideeën. “Mag ik een hoofdrol, juf?” “Ik wil wel een rol, maar ik wil geen tekst.” “Juf, mogen wij op ons muziekinstrument spelen?” “En mogen wij de uitnodigingen maken?” “Mogen we ook zelf achtergronddoeken maken?” “Juf, ik kan wel foto’s maken van alle kinderen. En de musical filmen?” Ik heb alle voorstellen van de kinderen opgeschreven en beloofd dat iedereen mocht doen wat hij of zij wilde. Kinderen maken toch een keuze op basis van hun kwaliteiten en interesses.

Hoe was de uitwerking?

Geweldig! De eerste weken zijn we bezig geweest met de inhoud van het verhaal (gebaseerd op de inhoud van de lessen, een leesboek over Vikingen en feiten van internet) en konden de kinderen al knutselen. “Juf, we willen een Vikingschip maken.” Oke. Wat heb je nodig? Hoe zag zo’n schip er dan uit? En hoe waren de schilden versierd? Ga het maar uitzoeken! Ik had al een lied geschreven waar een paar kinderen choreografie op gingen bedenken. Na een paar weken waren de eerste scènes klaar en kon er ook geoefend worden met spelen.

Elke donderdag had ik 45-60 minuten de tijd om er aan te werken. Er waren dan groepjes aan het knutselen in de klas, kinderen aan het toneelspelen in de gang, ergens beneden in de school werden er dansjes gedaan en in de teamkamer klonken liedjes van een klein orkest. Soms ging het gepaard met ruzie, maar ook daar leer je weer van.

Op 20 april was het zo ver: De opvoering van onze musical! De toneelzaal zat vol met ouders, opa’s en oma’s, familie en kennissen. De musical duurde 50 minuten en bestond uit 9 scénes, met daarin 5 liedjes en verschillende muziekstukken verwerkt. Het was een succes! Het voelde als de eindmusical van groep 8. Omdat de andere groepen ook nieuwsgierig waren, hebben de kinderen de musical nóg twee keer opgevoerd!

Het lijkt of er dit thema geen enkele verwonderingsvraag of onderzoeksvraag op papier is gezet, maar eigenlijk was het één groot Themawerk. En hebben de kinderen er veel van geleerd? JA!
Het was geweldig om de kinderen bezig te zien en op deze manier een thema af te sluiten. Een aanrader!

Onderstaande foto’s zijn gemaakt door Hessel, hij wil graag fotograaf worden een heeft de hele musical gefotografeerd en gefilmd. Alle kinderen weten dat ze op DaVinci’s website komen en de ouders hebben toestemming gegeven voor deze publicatie.

Musical1 Musical2 Musical3 Musical4 Musical5 Musical6 Musical7