DaVinci. Leermiddelen voor bevlogen scholen

Aardrijkskunde. Geschiedenis. Biologie. Wetenschap & techniek. Maatschappijleer. Natuurkunde. Scheikunde. Levensbeschouwing. Godsdienst. Filosofie. 21st Century Skills. Computational Thinking. Burgerschapsvorming. Persoonsontwikkeling. Is het mogelijk om ál deze vakken en aandachtsgebieden klassikaal te behandelen in één uur lestijd per week? Met slechts een zeer korte voorbereidingstijd door de leerkracht? Jazeker, dit kan. De methode DaVinci voor wereldverkenning biedt al deze zaakvakken als één geheel aan in een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met groep 8. Kinderen leren met deze aanpak snel verbanden te zien: alles heeft te maken met al het andere! Christelijke scholen werken met de methode ‘Samen op Aarde’, Montessori-scholen met ‘Kosmisch Onderwijs en Opvoeding’. Voor alle overige scholen is er de Methode DaVinci voor Wereldverkenning.

X