DaVinci WereldverkenningNa de leerkrachtgebonden les kunnen de kinderen verschillende verwerkingen doen en werken aan het portfolio. Deze sturen zij zelf aan op basis van hun Helikoptermodel: een model waarbij zij zelf eigenaar zijn en blijven van wat ze doen en leren. Ze vliegen hierbij als het ware over hun eigen leerproces en overzien waar ze staan, wat er te leren valt, wat ze willen leren en wat er nog geleerd moet worden. Ook plannen ze hoe ze dit doen. In dit Helikoptermodel verwerken de kinderen hun Denkraam ofwel mindmap, hun leerdoelen en tips voor de volgende keer. Ze ontwikkelen hierbij de 21e vaardigheid Zelfregulering en worden goed voorbereid op de middelbare school.

Het Helikoptermodel kent 4 fasen:

  1. Oriëntatie: wat weet ik al en wat wil ik leren? Hierin zit ook de mindmap.
  2. Planning: wat ga ik doen, wanneer, hoe en met wie?
  3. Uitvoering: hierin worden zowel het Portfolio als het Themawerk gemaakt.
  4. Evaluatie & beoordeling: wat ging goed, wat kan beter, wat zijn mijn tips voor de volgende keer?

Daarnaast heeft DaVinci een het volgende aanbod aan verwerkingen voor jullie klaargezet:

  • Na elke les staan in de handleiding, op de website én op speciale Pinterestpagina’sbij het thema suggesties voor activiteiten in de klas en omgeving van de school
  • Elk thema heeft kopieerbladen voor kinderen met diverse opdrachten die horizontaal (naar interesse) en verticaal (naar niveau) differentiëren
  • TopoTop: de kinderen leren zichzelf én elkaar op verschillende manier de bijpassende topografie
  • In het Werkblok kunnen kinderen zelfsturende en zelfcorrigerende opdrachten maken die een mooi gekleurde toevoeging zijn voor hun Themamap / papieren portfolio
  • De kinderen kunnen in de digitale leeromgeving de les nalezen, filmpjes bestuderen en allerlei opdrachten doen
  • In de lijn Computational Thinking kunnen kinderen zelfstandig verwerkingen maken zoals een digitaal prentenboek, een pratende poster, een topoquiz voor de klas…

In de bijbehorende kopieerbladen voor de kinderen zitten ook allerlei opdrachten die kinderen kunnen maken. Dit zijn hele gevarieerde werkbladen. Dat is zeker niet alleen begrijpend lezen, het zijn geen invuloefeningen. Soms is het een herhaling van de leerstof uit de les, soms is het een onderzoeksblad. Door het ruime aanbod aan mogelijke verwerkingen, kunnen kinderen werken op hun eigen niveau en naar eigen interesse. Het ene kind schrijft liever, het andere kind tekent en weer iemand anders maakt een stop-motion filmpje. Zo maak je onderwijs op maat. We leren kinderen hierin zelfstandig te werken, een cadeau voor het leven.

Je kunt er als school ook voor kiezen om de kinderen te laten samenwerken aan verwerkingen door een circuitvorm uit te denken met de hele bouw. Dit vinden de kinderen vaak leuk om te doen en het scheelt je voorbereidingstijd als leerkracht. Elke leerkracht kan dan bij dat onderdeel van het circuit gaan staan waar hij of zij zelf talent en interesse voor heeft. Door dit meesterschap voor te leven, inspireer je de kinderen enorm hun eigen meesterschap te gaan ontdekken!

extra-actiefoto-pedagogiek-en-didactiek

Kinderen leren met al hun zintuigen en dus zorgen wij ervoor dat deze ook allemaal ingezet kunnen worden tijdens de verwerkingen.

IMG_9772Leren presenteren en mediawijsheid
De meeste leerkrachten kiezen ervoor aan het eind van een thema een tentoonstelling te houden voor de andere klassen, ouders en andere belangstellenden. Het Themawerk en het portfolio kunnen dan worden gepresenteerd. Wie kan vertellen wat hij heeft geleerd, onthoud het bovendien veel beter! Ook blijkt dit een mooi onderdeel te zijn in het marketingplan om nieuwe ouders kennis te laten maken met de school.

vis

Kinderen leren zelfstandig werken
Er kan tijdens de lessen Wereldverkenning door de kinderen op twee manieren worden gewerkt: naar interesse (horizontaal) of op basis van niveau (verticaal). Dit is één van de redenen waarom we niet werken met standaard werkboekjes. Ieder kind kan na de klassikale les zelf bepalen hoe het aan de slag gaat met de informatie waarover de leerkracht binnen een thema vertelt. Een leerkracht kan er ook voor kiezen om bepaalde verwerkingen uit het werkblok of de kopieerbladen verplicht te stellen. Tezamen vormt dit een groot onderdeel van het portfolio.

Het kind is heel

Als mens is er een eenheid in je lichaam, je ziel, je geest en je emoties en zo benaderen we kinderen ook. We houden het heel. Door deze vier elementen te betrekken bij het leren, kan het diep resoneren in je wezen en ben je optimaal betrokken bij je leerproces en is het geleerde een onderdeel van je persoonsontwikkeling. Het uiteindelijke doel van wereldverkenning is onszelf te leren kennen en de anderen en het universum om ons heen om te weten wat onze individuele, unieke plaats daarin is en hoe we dat vanuit onze talenten en interesses vorm kunnen geven. vitruviusman kind (1)