Berichten

Lieve ouders,

"Gemiddeld genomen is het beroerd gesteld met de leesvaardigheid van basisscholieren, meldt de onderwijsinspectie op basis van een eigen peiling. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, de minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij... Het is alle hens aan dek volgens de inspectie, zowel op school als thuis en elders, om de situatie te verbeteren. Het streefcijfer was en is 65 procent voor alle leerlingen." Lees hier de bron.

Dus lieve ouders, wat kunnen we hier samen aan doen? Toen ik nog juf was, had ik eens een gesprek met een moeder. "Mijn kind wil echt niet lezen thuis," verzuchtte ze. "We hebben een kast vol boeken, maar hij leest er geen een." Ik vroeg haar welk boek ze zelf aan het lezen was. "Daar heb ik geen tijd voor," zei ze. Dus ik antwoordde: "Ah, dan hebben we daar het probleem, jouw kind heeft ook geen tijd om te lezen."

Ik weet niet of je je wel eens schuldig voelt als je op de bank gaat zitten met een boek voor jezelf. Maar doe dat vooral niet! Zien lezen, doet lezen. En praat vooral over wat je leest. Over wat het met je doet, of het je ontroert, of dat het heel spannend is... En dat kun je ook vragen aan je kind. Of:

 • herken je dingen van jezelf in de hoofdpersoon?
 • wie is je favoriete personage?
 • welk personage vind je heel raar?
 • hoe zou jij het boek af laten lopen?
 • wat vond je een mooie zin?
 • over welke onderwerpen lees je graag?
 • was er een stuk waar je om moest lachen?
 • op welke plek lees je graag en hoe kunnen we samen de lekkerste leesplek maken?

En natuurlijk geef je zelf ook antwoord over het boek dat je zelf leest. Er zijn niet voor niks veel leesclubjes: praten over boeken is heel leuk!

Op onze website vind je bij elk thema leuke boeken voor thuis. Kijk maar eens op www.davincivoorthuis.nl of het christelijke zusje www.samenopaardevoorthuis.nl

Zullen we samen meedoen aan de oproep van de inspectie?

hartelijke groet,

Liesbet

Leesplezier

DaVinci's taallijn voor basisscholen, Jeugdliteratuur en Poezie

Beste onderwijsprofessional,

"Gemiddeld genomen is het beroerd gesteld met de leesvaardigheid van basisscholieren, meldt de onderwijsinspectie op basis van een eigen peiling. Slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, de minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij... Het is alle hens aan dek volgens de inspectie, zowel op school als thuis en elders, om de situatie te verbeteren. Het streefcijfer was en is 65 procent voor alle leerlingen." Lees hier de bron.

Hoe kan het toch dat alle kinderen op een moment ergens voor hun zevende levensjaar enorm geboeid raken door letters en leren lezen en schrijven en dat kinderen volgens dit laatste inspectierapport na schooltijd nog geen kwartier per dag lezen?

Omdat we niet inzetten op leesplezier en leesmotivatie. Daarnaast wordt lezen vaak gepresenteerd als een verplicht saai schoolvak, in plaats van als een bron van verwondering... Hoe mooi is het om samen na te praten over wat je las? Over wat het met je deed, over wat je gek vond of juist grappig. Om samen wekenlang op avontuur te zijn in een thema en met elkaar te delen waarover je je verwonderde en wat je las.

Het moet volgens de inspectie gaan om: 'rijke teksten, over levensechte, herkenbare thema’s en met een duidelijke structuur, origineel taalgebruik en een gevarieerd woordgebruik.'

Daarom zetten we hier nog even op een rijtje wat DaVinci doet aan leesplezier, leesmotivatie en welke rijke teksten we daarvoor  in onze thema's gebruiken:

 • De leerkracht leest elke dag 15 minuten voor uit een boek aansluitend op het thema. Deze boeken zijn door deskundigen zo uitgezocht dat kinderen in aanraking komen met een brede variëteit aan kinderliteratuur.
 • Elke week komt er een Taalpareltje je klas in aansluitend op je thema: een gedichtje of spreuk om samen te lezen, over te praten en van te genieten.
 • Er zijn prachtige Schatkaarten en magazines behorend bij de thema's. Daarin staan interviews, historische teksten, liederen, gedichten, proefjes... Kinderen kiezen zelf wat ze lezen en hebben hierin dus autonomie.
 • In elk thema verschijnt de DaVinci Courant met teksten uit de actualiteit aansluitend op het thema. Leo da Visie schrijft voor de bovenbouw geregeld in deze krant, maar hij overdrijft soms een beetje en neemt het niet al te nauw met de waarheid. Zo komen ze ook in aanraking met fake news.
 • Elk thema heeft boeiende Theaterteksten waarin kinderen samen kunnen lezen, bijvoorbeeld met een raar stemmetje.
 • Er zijn mooie, gevarieerde boekenlijsten gemaakt in elk thema met poëzie, fictie en non-fictie waar kinderen zelfstandig in kunnen lezen. Deze boeken kunnen ook in een app gelezen worden, waardoor het in een lettertype geschikter voor dyslexie gezet kan worden en deels voorgelezen kan worden.
 • We hebben een prachtig spel Simar en de Lettervreter ontwikkeld. Hierdoor worden kinderen gestimuleerd te praten over de teksten die ze hebben gelezen.
 • Voor elk thema zijn er Close Reading teksten geschreven met lessen waarbij kinderen door de tekst drie keer te lezen steeds dieper het onderwerp induiken.
 • Er zijn 40 Voorbeeldkaarten gemaakt voor de bovenbouw met voorbeeldteksten van een zakelijke e-mail tot een kort verhaal tot een limerick. Er staat precies bij hoe je zo'n tekst opbouwt, zodat je zo'n tekst ook zelf kunt schrijven over een eigen onderwerp.
 • De kinderen worden gestimuleerd om eigen verwonderingsvragen te stellen en vervolgens op zoek te gaan naar het antwoord. Kan een regenworm horen? Waar kan ik dat vinden?
 • En als ze dan bronnen hebben gevonden leren we ze de Betrouwbaarheidstest te gebruiken om gericht te lezen of de bron betrouwbaar is.

In zo'n rijke leesomgeving groeien leesplezier en leesmotivatie. Dan willen ze na schooltijd verder! En dat kan. Want ouders kunnen meedoen en thuis voorlezen, samen lezen en boeken lenen met hun kind. Op onze website voor ouders krijgen ze tips en ideeën: www.davincivoorthuis.nl of het christelijke zusje www.samenopaardevoorthuis.nl

We hebben ook een speciale oproep voor ouders geschreven.

Wil je meer weten over DaVinci's taallijn? Klik dan hier.

Zullen we samen meedoen aan de oproep van de inspectie?

hartelijke groet,

Liesbet

Leesplezier

Uit het onderzoeksrapport van Pisa (2019) is naar voren gekomen dat het bergafwaarts gaat met de leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen. Ook de onderwijsinspectie (2020) komt tot deze conclusie. Wat is er aan de hand! En wat moeten we er aan doen?

 

In het onderzoek van Sardus (2019) wordt verwezen naar monitors waaruit blijkt dat sommige leerlingen al vroeg uitvallen op leesplezier, terwijl anderen het leesplezier verliezen in de loop van het VO. 

De Taalunie (2019) concludeert onder andere dat de aandacht voor de leesmotivatie onvoldoende is. En dat het begrijpend lezen een te geïsoleerde plek in het onderwijs heeft.

Nabijheid van boeken en tijd om in die boeken te lezen zijn belangrijke voorwaarden om het leesplezier aan te wakkeren bij kinderen. (Nielen & Bus, 2016; Chambers, 1995)

Wat ontbreekt is de interactie over boeken. Gesprekken tussen leerlingen onderling en leerlingen met de leerkracht komen relatief weinig voor. Bovendien bieden deze gesprekken een oplossing voor een probleem dat door veel kinderen wordt genoemd: het vinden van het juiste boek.

In Nederland zijn we veelal gewend dat begrijpend lezen een losstaand vak is. Afgelopen jaar verscheen in de VS een rapport over “reading for Understanding initiatieve”(Pearson et al, 2020). Een van de constateringen van de auteurs is dat begrijpend lezen te veel wordt gezien als losstaande activiteit. 

Uit een onderzoek van Keafer (2015) kwam naar voren dat kennis over een bepaald onderwerp in hoge mate het leesbegrip bepaalt. Wexler (2020) geeft in dit verband aan dat één tekst om kennis op te doen niet voldoende is. Leerlingen hebben langere tijd nodig om gedegen kennis over een onderwerp op te doen. Met meer kennis kun je complexere teksten beter lezen. Een eenvoudige manier om zowel het leesniveau als het kennisniveau geleidelijk te laten toenemen. 

Met DaVinci's taallijn 'Het Geheime Genootschap van (LS)²' geven we jullie als onderwijsprofessionals prachtige materialen in handen om juist met leesplezier en de integratie van begrijpend lezen aan de slag te gaan.

Alles binnen het thema en daarmee zowel functioneel gezien de tijd als betekenisvol voor de kinderen. Immers, wat is het logisch taal te gebruiken om je verder te verdiepen in een interessant onderwerp!

Voor de middenbouw zijn prachtige teksten gemaakt die leerlingen aanzetten tot nieuwsgierigheid en het verwerven van kennis. Ook het praten over teksten met behulp van “Taalparels” en “Parelpraat” staat wekelijks centraal. 

De “Taalparels” zijn in de bovenbouw opgenomen in mooi vormgegeven magazines. Ze zijn een vast wekelijks onderdeel van het spreken over geschreven taal. Verder is voor zowel midden- als bovenbouw het leesspel “Simar de Lettervreter” een heel mooi middel om de kinderen te laten praten over boeken en teksten. 

Kinderen maken vanaf groep 1 tot en met groep 8 kennis met vele soorten boeken en teksten en kunnen vanaf dat ze ingewijd willen worden in de wereld van de geschreven taal aan de slag met “de Letterspion”.

Bovendien staat voorlezen weer op het rooster! Elke dag..en niet tijdens het eten. (Of het moet al zo spannend zijn dat de kinderen niet willen dat je stopt met voorlezen…)

Wil je meer weten? Geef je op voor een taalwebinar of stuur ons een mailtje. 

Via de ELO kun je alvast een presentatie zien, de brochure bekijken en een stukje van het WereldWonderWeb met geheime missies inzien. Typ hiervoor in de zoekbalk “kennismaken met het geheime genootschap” en duik in de wereld van “het geheime genootschap van (LS)²! 

 

Ik wil meer weten over DaVinci's taallijn

 

 

Op de sociale media worden er driftig filmpjes en artikelen gedeeld over leesplezier en fabelfuik, over het nut van thuisonderwijs of juist de sociale consequenties voor de kinderen. En doordat we elkaar minder in levende lijve kunnen zien, lezen we ook veel meer op die sociale media. Het is een uitstekende tijd om te ervaren hoeveel nepnieuws er is en hoe lastig je feit van fictie of mening onderscheiden kunt.

Ik heb ook het gevoel dat in het onderwijs het gezonde verstand eindelijk weer de overhand gaat nemen: het referentieniveau taal bereik je niet met eindeloze begrijpend lees-lesjes waarbij ze teksten moeten lezen die ze zelf niet mogen kiezen en vragen moeten beantwoorden die ze zelf niet hebben.

Je bereikt het als je leesplezier als doel hebt, als je mag voorlezen, niet tijdens het eten, maar als vak. En dat je er daarna samen over praat, niet over in welk jaar het boek is uitgegeven of hoe de uitgever heette, maar wat het verhaal met je doet.

Als er een rijke leesomgeving is met een grote variëteit aan mooie boeken, met poëzie waar je om moet lachen en met literaire stripboeken, waaruit kinderen zelf mogen kiezen. Waarin ze samen mogen lezen en waarover ook weer wordt gesproken: wat vond je een goede grap en welk personage zou je wel een dagje willen zijn en wat zou je dan doen?

Praten over leeservaringen geeft kinderen de gelegenheid zichzelf en de ander te leren kennen.

Dezelfde teksten worden door verschillende lezers vaak heel verschillend beleefd en geïnterpreteerd. Dat maakt het zo boeiend om over leeservaringen te praten. Kinderen ontdekken zo ook dat boeken een persoonlijke betekenis voor henzelf en voor anderen kunnen hebben.

Mijn grote voorbeeld hierin is Aidan Chambers, een Britse leerkracht die leesplezier bevordert door te praten over boeken. Op basis van zijn ideeën hebben we het prachtige spel Simar en de Lettervreter gemaakt. In dit spel word je uitgenodigd te praten over een boek of gedicht dat je las of over lezen in het algemeen. Je krijgt steeds een andere rol: regisseur, interviewer, verteller of aanmoediger zodat iedereen een bijdrage levert. Samen verdien je letters die je aan de Lettervreter voert in de vorm van een woord of zin. Kinderen kunnen het ook alleen spelen en dan aan de klas laten zien. Het is ook heel geschikt om thuis te spelen, dus ook ouders werken zo mee aan leesplezier!

Als je het curriculum.nu leest, zie je dat het tijd is voor het ontschotten, om betekenisvol, vanuit de realiteit te leren. Het is toch ook logisch dat als je bij Wereldverkenning je afvraagt of een slak kan horen, je dit al begrijpend lezend opzoekt en dat je dat taal mag noemen?!

En dan leren we je ondertussen hoe je voorkomt dat je in de fabelfuik komt en dat je informatie betrouwbaar is.

Het is dus tijd voor Het geheime genootschap van (LS)2!

Doe je mee?

Ik hoop je online te zien, bij een van onze webinars! En dan heel snel, na Corona, weer in levende lijve!

Veel gezondheid, voor jou en je naasten.

Lieve groet,

Liesbet