Het Themawerk is een creatief werkstuk op basis van een eigen verwonderingsvraag van een kind, een groepje kinderen of een hele klas. Deze vraag is het uitgangspunt om tot Hogere Orde denken te komen. Kinderen laten in dit Themawerk hun eigen talenten en interesses zien! 

Een Themawerk kan hele diverse vormen hebben: een interactieve, pratende poster, een toneelstuk, een stopmotion-filmpje, een digitaal prentenboek, een robot die je spreekbeurt geeft, een maquette van jouw ideale stad, een spel over de Vikingen…

Onderzoekende houding stimuleren
In deze tijd draait het in het onderwijs niet alleen om kennis vergaren, maar ook om vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, communiceren en samenwerken. We willen de onderzoekende houding, die kinderen van nature al hebben, behouden en blijven prikkelen. In de wekelijkse les leren we deze vaardigheden aan en trainen we ze en in het Themawerk kunnen kinderen het toepassen. Het onderzoekend en ontwerpend leren krijgen hiermee een vaste plaats in je rooster.

onderzoekend

Met HOTS-gesprekken (Higher Order Thinking Skills) stimuleer je de taal- en denkontwikkeling. Je daagt kinderen uit om zelf na te denken over een situatie, om ideeën uit te wisselen met elkaar en om verder te redeneren. Hogere orde denkvaardigheden (HOTS, taxonomie van Bloom) zoals analyseren, evalueren en creëren spelen in deze taal-denkgesprekken een belangrijke rol. Zo komen kinderen met jouw hulp tot nieuwe inzichten en nieuwe kennis, die beter beklijft. En al doende vergroten ze hun kritisch denkvermogen en hun taalvaardigheid.

Taxonomie van Bloom nieuwe tekst met balkjes kleine versie

Analyseren:
Als … waar is, wat betekent dat dan voor…?
Op welke manier is … hetzelfde als …?
Vergelijk … met … wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Voorbeeld:
Vergelijk de manier van besturen binnen een democratie, het communisme en een aristocratie. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?
Evalueren:
Is er een betere oplossing voor…?
Hoe effectief zijn…?
Wat zijn de consequenties van …?
Wat zijn de voors en tegens van …?

Voorbeeld:
Is een inwendig skelet voor bijen een betere oplossing dan een uitwendig skelet zoals ze nu hebben? Wat zou beter zijn? Wat minder? Kun je dat namaken met bijvoorbeeld lego? Als je een robot-bij mocht bedenken, hoe zou die er dan uit zien?

Creëren:
Kun je een … ontwerpen waarmee …?
Ontwerp je eigen manier om…?
Wat zou er gebeuren als…?
Kun je nieuwe manieren bedenken om te …?

Voorbeeld:
Nederland is een land met veel water. Toch kun je niet overal met de boot komen. Het zou dan handig zijn als je een voertuig hebt waarmee je kunt varen én rijden. Zo kun je overal snel komen. Welke voertuigen ken je? Waar zijn ze voor gemaakt? Hoeveel mensen kunnen ze vervoeren?
Ontwerp een ideaal voertuig dat zowel kan rijden als varen.
Welk materiaal lijkt jou geschikt? Bouw dit voertuig daarmee.

Er zijn tijdens de DaVinci-dagen allerlei aanvullende trainingen en workshops om je als leerkracht (extra) te bekwamen in de begeleiding van dit Themawerk, zoals: Een klas vol Willie Wortels, Professor in 1 dag, Creëren – Programmeren.