Parelspeuren zet aan tot verwondering en leesplezier

DaVinci’s lijn Parelspeuren zet aan tot verwondering en leesplezier. Doordat we werken vanuit een thema ontstaat er een betekenisvolle integratie van kennis en vaardigheden.

Elke week komt er een Taalpareltje je klas in, een gedichtje, een zin, een boek, een spreuk in het thema waar je je 10 minuten samen over kunt verwonderen.

Maar Taalparels zijn overal te vinden!

Kinderen die plezier hebben in lezen en dat ook lekker aan het doen zijn: heerlijk liggend op kussens op de grond in de klas of buiten op het schoolplein in het gras of gewoon zittend aan je tafel... Samen speuren we naar parels uit de geletterde wereld.

Bij Parelspeuren wordt de expressieve kant van taal aangesproken en wordt taal een doel. We werken aan boekpromotie en leesbevordering, kinderen lezen zeker een half uur per dag aansluitend op het thema.

Leesplezier kan enorm bevorderd worden door samen te lezen.

We raden dan ook aan de kinderen in de bovenbouw geregeld in duo’s en met een tutor te laten lezen. Ook wordt er voorgelezen aan jongere kinderen om het hardop lezen functioneel en betekenisvol te maken. Zo ontwikkelen kinderen een eigen literaire smaak die ze bijhouden in hun (LS)2-dossier. Kinderen reflecteren op taal en werken zowel receptief als productief aan taalbeschouwing. Maar natuurlijk breiden ze door te lezen ook hun kennis over de wereld uit. Hun woordenschat wordt groter en ze kunnen zich inleven in de personages uit de boeken.

Fictie en non-fictie worden afgewisseld, kinderen lezen samen en voor aan andere (jongere) kinderen. Ouders worden actief betrokken doordat kinderen thuis door kunnen lezen en voorgelezen kunnen worden. Ook is er in elk thema een Taalpareltje klaargezet om thuis te bespreken.

Parelspeuren bestaat per thema uit de volgende onderdelen:

  • Keuze uit twee voorleesboeken die de leerkracht voorleest gedurende het thema
  • Lijst met jeugdliteratuur en poëzie voor het individueel lezen
  • Wekelijks Taalpareltje: een cadeautje voor de klas, een opdracht op het gebied van taalbeschouwing, filosofie, creativiteit in zowel receptieve als productieve zin
  • Spel Simar en de Lettervreter: een taalspel om met elkaar in gesprek te gaan over de gelezen literatuur en wat dat met je doet

De Taalpareltjes zijn ontwikkeld door Mary Heylema, dichter, voormalig leerkracht en docent Nederlands op de PABO van de Marnix Academie.

Een thema kan bestaan uit de volgende wekelijkse Taalpareltjes:

Week 1: Voorleesmoment aan de hele groep met een luistervraag

Week 2: Voordracht, hoorspel, theaterlezen of drama

Week 3: Taalbeschouwingsgesprek over spreekwoord, gezegde of etymologisch aspect uit het thema

Week 4: Creatief schrijven: opdracht poëzie

Week 5: Taalbeschouwingsgesprek over spreekwoord, gezegde of etymologisch aspect

Week 6: Filosoferen

Week 7: Creatief schrijven: opdracht proza

Week 8: Afsluitende leeskring met het spel Simar en de Lettervreter

De theorieën van Aidan Chambers, een Britse schrijver, voormalig leerkracht en een bevlogen leesbevorderingsexpert vind je terug in Parelspeuren. Hij heeft een aanpak ontwikkeld om op een inspirerende manier met kinderen over boeken te praten.

De kinderen maken in hun (LS)2-dossier een leesportfolio waarin ze hun gelezen boeken bijhouden en hun mooiste zinnen en woorden bewaren. De parels die ze gespeurd hebben worden hierin gedeeld en bewaard.

Schatkaarten en magazines

Om te zorgen voor veel rijke teksten hebben we voor de middenbouw Schatkaarten en voor de bovenbouw inspirerende magazines per thema gemaakt.

Schatkaarten

Er zijn per week 9 teksten om uit te kiezen voor groep 3 t/m 5 en er is een theatertekst om samen te lezen. Deze teksten doet het kind in zijn standaard zodat hij alles mooi bij elkaar heeft.

Met deze teksten worden binnen de andere taallijnen allerlei activiteiten gedaan op het gebied van Close reading, begrijpend lezen, taaltekenen, en met elkaar praten over de teksten en erover schrijven. Ook hier is lezen en schrijven, spreken en luisteren aan elkaar verbonden.

De magazines voor taal bovenbouw

In de bovenbouw zijn er de inspirerende magazines gemaakt voor elk thema. Om de kinderen mee te nemen in het leesplezier en ze rijke teksten te bieden, hebben we magazines ontwikkeld.

Daarin vind je:

^ Bestaande teksten uit de lessen van DaVinci’s Wereldverkenning

^ Liedjes, toneelteksten en beschrijvingen van kunstwerken uit DaVinci’s Kunstlijn

^ Alle Taalparels uit Parelspeuren om kinderen te inspireren

^ De woordenschatlijst met de WAK- woorden (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen) die passen bij het thema

^ Interviews met mensen over hun beroep; kinderen krijgen hierdoor een breed beroepsvizier en kunnen later beter een passende studie kiezen

^ Close reading teksten t.b.v. begrijpend lezen

^ Aanvullende teksten die passen bij het thema

^ Artikelen met een koppeling naar de Werkblokken

Materialen bij Parelspeuren:

^ Handleiding (LS)2 met visie, verantwoording en themaoverzichten jaar 1 in een multomap. Katern Parelspeuren jaar 1 en het spel Simar en de Lettervreter

^ Themaoverzichten jaar 2 en 3

^ ELO: Taalpareltjes, literatuurlijsten, handleiding, lessen, presentaties en kopieerbladen

^ (LS)2- dossier kind

^ Middenbouw: Schatkaarten per thema

^ Bovenbouw: een magazine per thema met inspirerende, rijke teksten

^ Optioneel: boeken uit de literatuurlijst, bij de bibliotheek te lenen of zelf aan te schaffen

^ Optioneel: Themaplein (een samenwerking met Themaplein waar je fysieke en online boekenkisten uit onze literatuurlijsten kunt bestellen)

Ben je nieuwsgierig geworden over DaVinci's taallijn?

Volg dan het taal-webinar of neem contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Parelspeuren zet aan tot leesplezier

Lees alles over DaVinci's taallijn in deze taalbrochure:

Door op de pijltjes rechtsonder te klikken opent de taalbrochure in je hele scherm