Daarom Wereldverkenning van de DaVinci-academie

 • De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ worden in een doorlopende lijn van groep 1 t/m 8 behandeld
 • Uit te breiden met leerlijnen Kunst en Taal
 • Thematisch werken: volledige integratie van de zaakvakken
 • Tijdbesparing in het lesrooster door geïntegreerde zaakvakken én korte voorbereidingstijd voor de leerkracht
 • Kant-en-klare lespakketten: inclusief schapenwol, stenen en andere benodigdheden
 • Passend onderwijs, maatwerk en diversiteit: leerproblemen, hoogbegaafdheid, het lesmateriaal van DaVinci is geschikt voor alle kinderen
 • Heel geschikt voor combinatiegroepen, units en groepsdoorbrekend werken!
 • Een volledig uitgewerkt klassenmanagement en een systeem voor coöperatief leren
 • Contextrijk leren: ouders en de schoolomgeving worden actief bij de lesstof betrokken
 • Digitale leeromgeving. Onder andere online opdrachten, actief gebruik digitaal schoolbord, kinderen kunnen werken aan een online portfolio
 • Hogere Orde denken: kinderen maken driedimensionale Themawerken met behulp van onderzoekend & ontwerpend leren
 • Volledige integratie van de 21e eeuwse vaardigheden
 • Structurele inbedding van Wetenschap & Techniek en Computational thinking
 • Wetenschappelijk onderbouwd onderwijs: kennisuitwisseling en samenwerking met onder andere Universiteit Twente
 • Thema’s vanuit visie op het kind en de wereld: niet zomaar 30 losse projecten maar weloverwogen onderwerpen en doorlopende leerlijnen

Wereldverkenning van DaVinci bestaat al meer dan 20 jaar. In die jaren hebben honderden scholen en leerkrachten met de methode gewerkt.

Op deze pagina lees en zie je hoe leerkrachten het werken met de DaVinci-methode hebben ervaren.