Daarom de DaVinci-academie

 • De kerndoelen van ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ worden in een doorlopende lijn van
  groep 1 t/m 8 behandeld
 • Uit te breiden met leerlijnen Kunst en Taal
 • Thematisch: volledige integratie van de zaakvakken
 • Tijdbesparing in het lesrooster door geïntegreerde zaakvakken én korte voorbereidingstijd voor de leerkracht
 • Kant-en-klare lespakketten: inclusief schapenwol, stenen en andere benodigdheden
 • Passend onderwijs, maatwerk en diversiteit: leerproblemen, hoogbegaafdheid, het lesmateriaal van DaVinci is geschikt voor alle kinderen
 • Heel geschikt voor combinatiegroepen, units en groepsdoorbrekend werken!
 • Een volledig uitgewerkt klassenmanagement en een systeem voor coöperatief leren
 • Contextrijk leren: ouders en de schoolomgeving worden actief bij de lesstof betrokken
 • Digitale leeromgeving. Onder andere online opdrachten, actief gebruik digitaal schoolbord, kinderen kunnen werken aan een online portfolio
 • Hogere Orde denken: kinderen maken driedimensionale Themawerken met behulp van onderzoekend & ontwerpend leren
 • Volledige integratie van de 21e eeuwse vaardigheden
 • Structurele inbedding van Wetenschap & Techniek en Computational thinking
 • Wetenschappelijk onderbouwd onderwijs: kennisuitwisseling en samenwerking met onder andere Universiteit Twente
 • Thema’s vanuit visie op het kind en de wereld: niet zomaar 30 losse projecten maar weloverwogen onderwerpen en doorlopende leerlijnen