Parelspeuren SL

Parelspeuren SL zet aan tot verwondering en leesplezier met aandacht voor Strategisch Lezen

DaVinci’s lijn Parelspeuren zet aan tot verwondering en leesplezier. Op een eenvoudige manier verrijk je het thema bij Wereldverkenning met een rijke leesomgeving. Doordat we de koppeling maken met wat er al speelt in de klas, ontstaat er een betekenisvolle integratie van kennis en vaardigheden. We lezen allerlei soorten teksten: poëzie, informatieve teksten, verhalen, authentieke sagen en teksten om specifieke onderdelen van voortgezet technisch lezen te oefenen.

Parelspeuren SL gaat een stapje verder.

Parelspeuren SL

Er zijn bij Parelspeuren prachtige Schatkaarten voor de middenbouw en magazines voor de bovenbouw ontwikkeld aansluitend op je thema.

Elke week komt er (in groep 1 t/m groep 8) een Taalpareltje je klas in, een gedichtje, een zin, een boek, een spreuk in het thema waar je je 10 minuten samen over kunt verwonderen.

Maar Taalparels zijn overal te vinden!

Kinderen die plezier hebben in lezen en dat ook lekker aan het doen zijn: heerlijk liggend op kussens op de grond in de klas of buiten op het schoolplein in het gras of gewoon zittend aan je tafel... Samen speuren we naar parels uit de geletterde wereld.

Bij Parelspeuren wordt de expressieve kant van taal aangesproken en wordt taal een doel. We werken aan boekpromotie en leesbevordering, kinderen lezen zeker een half uur per dag aansluitend op het thema.

Rijke leesomgeving

Dat doen we door samen van de rijke leeromgeving ook een rijke leesomgeving te maken.

In de onderbouw bestaat die uit prentenboeken, dichtbundels, voorleesboeken en informatieve boeken.

In de middenbouw maken we een rijke leesomgeving van:

 • DaVinci's Schatkaarten: elke week komen er 9 Schatkaarten (van M3 t/m M6) je klas in aansluitend op het thema. Ook is er wekelijks een Schatkaart met een Theatertekst
 • De DaVinci Courant: elk thema verschijnen er zeker 3 actuele artikelen in de DaVinci Courant die je vanuit de ELO kunt printen
 • Keuze uit twee voorleesboeken die de leerkracht voorleest gedurende het thema
 • Lijst met jeugdliteratuur (fictie en non-fictie) en poëzie voor het individueel lezen
 • Spel Simar en de Lettervreter: een taalspel om met elkaar in gesprek te gaan over de gelezen literatuur en wat dat met je doet

In de bovenbouw maken we een rijke leesomgeving van:

 • DaVinci's Magazines: bij elk thema hoort een prachtig magazine met rijke teksten aansluitend op de lessen
 • Theaterteksten: elk thema heeft minstens 3 Theaterteksten die kinderen samen kunnen lezen, kunnen voordragen, kunnen uitspelen...
 • De DaVinci Courant: elk thema verschijnen er zeker 3 actuele artikelen in de DaVinci Courant die je vanuit de ELO kunt printen
 • Keuze uit twee voorleesboeken die de leerkracht voorleest gedurende het thema
 • Lijst met jeugdliteratuur (fictie en non-fictie) en poëzie voor het individueel lezen
 • Spel Simar en de Lettervreter: een taalspel om met elkaar in gesprek te gaan over de gelezen literatuur en wat dat met je doet

Bij Parelspeuren SL besteden we naast Parelspeuren ook nog wekelijks 45 tot 60 minuten aandacht aan:

 • Begrijpend lezen
 • Close Reading
 • Voortgezet technisch lezen
 • Kinderen leren naar aanleiding van hun eigen
  verwondering informatie opzoeken
 • Betrouwbare bronnen leren gebruiken m.b.v. de
  Betrouwbaarheidstest

Meer weten? Meld je hier aan voor een VIP-gesprek over Parelspeuren SL.

Leesplezier kan enorm bevorderd worden door samen te lezen.

We raden dan ook aan de kinderen in de bovenbouw geregeld in duo’s en met een tutor te laten lezen. Ook wordt er voorgelezen aan jongere kinderen om het hardop lezen functioneel en betekenisvol te maken. Zo ontwikkelen kinderen een eigen literaire smaak die ze bijhouden in hun (LS)2-dossier. Kinderen reflecteren op taal en werken zowel receptief als productief aan taalbeschouwing. Maar natuurlijk breiden ze door te lezen ook hun kennis over de wereld uit. Hun woordenschat wordt groter en ze kunnen zich inleven in de personages uit de boeken.

Fictie en non-fictie worden afgewisseld, kinderen lezen samen en voor aan andere (jongere) kinderen. Ouders worden actief betrokken doordat kinderen thuis door kunnen lezen en voorgelezen kunnen worden. Ook is er in elk thema een Taalpareltje klaargezet om thuis te bespreken. Ouderbetrokkenheid leidt tot een stevige band met school en tot hogere leerprestaties bij de kinderen.

De Taalpareltjes zijn ontwikkeld door schrijvers en dichters uit het hele land zoals Mary Heylema, dichter, voormalig leerkracht en docent Nederlands op de PABO van de Marnix Academie. Ook Regine Hilhorst maakt prachtige Taalpareltjes met als doel chaos te sorteren.

Een thema kan bestaan uit de volgende wekelijkse Taalpareltjes:

Week 1: Voorleesmoment aan de hele groep met een luistervraag

Week 2: Voordracht, hoorspel, theaterlezen of drama

Week 3: Taalbeschouwingsgesprek over spreekwoord, gezegde of etymologisch aspect uit het thema

Week 4: Creatief schrijven: opdracht poëzie

Week 5: Taalbeschouwingsgesprek over spreekwoord, gezegde of etymologisch aspect

Week 6: Filosoferen

Week 7: Creatief schrijven: opdracht proza

Week 8: Afsluitende leeskring met het spel Simar en de Lettervreter

De theorieën van Aidan Chambers, een Britse schrijver, voormalig leerkracht en een bevlogen leesbevorderingsexpert vind je terug in Parelspeuren. Hij heeft een aanpak ontwikkeld om op een inspirerende manier met kinderen over boeken te praten.

De kinderen maken in hun (LS)2-dossier een leesportfolio waarin ze hun gelezen boeken bijhouden en hun mooiste zinnen en woorden bewaren. De parels die ze gespeurd hebben worden hierin gedeeld en bewaard.

De magazines voor taal bovenbouw

In de bovenbouw zijn er de inspirerende magazines gemaakt voor elk thema. Om de kinderen mee te nemen in het leesplezier en ze rijke teksten te bieden, hebben we magazines ontwikkeld.

Daarin vind je:

 • Bestaande teksten uit de lessen van DaVinci’s Wereldverkenning
 • Liedjes, toneelteksten en beschrijvingen van kunstwerken uit DaVinci’s Kunstlijn
 • Alle Taalparels uit Parelspeuren om kinderen te inspireren
 • De woordenschatlijst met de WAK- woorden (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen) die passen bij het thema
 • Interviews met mensen over hun beroep; kinderen krijgen hierdoor een breed beroepsvizier en kunnen later beter een passende studie kiezen
 • Close reading teksten t.b.v. begrijpend lezen
 • Aanvullende teksten die passen bij het thema

^ Artikelen met een koppeling naar de Werkblokken

Materialen bij Parelspeuren SL:

 • Schatkaarten voor de middenbouw
 • Magazines voor de bovenbouw
 • Handleiding (LS)2 met visie en verantwoording (naar keuze: alleen in de ELO of ook op papier)
 • Het spel Simar en de Lettervreter

In de ELO staan:

 • Taalpareltjes (elke week) met presentatie en verwerkingen
 • Wekelijkse les Strategisch Lezen
 • Literatuurlijsten per thema
 • Handleiding
 • Kopieerbladen
 • De DaVinci Courant
 • Theaterteksten voor de bovenbouw

Ben je nieuwsgierig geworden over DaVinci's taallijn?

Volg dan het taal-webinar of neem contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Parelspeuren zet aan tot leesplezier

Lees alles over DaVinci's taallijn in deze taalbrochure:

Door op de pijltjes rechtsonder te klikken opent de taalbrochure in je hele scherm