Taal is Spioneren & Rapporteren en Operatie A4

Als je het leesonderwijs goed hebt neergezet met Parelspeuren, gaan we verder met taal. De volgende lijn heet Spioneren & Rapporteren en dat is samen met de lijn Operatie A4 een geheel. Bij Spioneren & Rapporteren worden de leden van Het Geheime Genootschap van (LS)2 in verschillende operaties die soms heel mysterieus zijn, uitgedaagd informatie op te zoeken en te beoordelen op betrouwbaarheid. Hoofd en intuïtie moeten hierin goed samenwerken en natuurlijk moeten de gevonden geheimen ook gerapporteerd worden.

Spioneren & Rapporteren bevat de volgende leerlijnen taal:

1. Informatieverwerking met Close reading en begrijpend lezen

2. Studievaardigheden

3. Stellen

4. Woordenschat

Lees er hier meer over.

 

Operatie A4 betreft de 4 A's: retoricA, logicA, digitale mediA en roboticA. We gaan spreken en luisteren en gesprekken voeren over de thema's in de klas. We gaan systematisch nadenken over de vorm en betekenis van taal en daarover praten. Taal en denken gaan hierin hand in hand. Ook gaan we moderne, digitale media ontdekken en veilig leren gebruiken.

Operatie A4 bevat de volgende leerlijnen taal:

1. Gesprekken voeren, spreken en luisteren

2. Taalbeschouwing

3. Digitale media

Lees er hier meer over.

Spioneren en rapporteren bij DaVinci's taallijn
Spioneren en rapporteren

Lees alles over DaVinci's taallijn in deze taalbrochure:

Door op de pijltjes rechtsonder te klikken opent de taalbrochure in je hele scherm