Kunstzinnige oriëntatie op basisscholen

Hoe logisch is het om tijdens het bestuderen van de Egyptenaren ook naar hun muziek, theater, dans en beelden te kijken en luisteren en ons hierdoor te laten inspireren in onze eigen kunstuitingen?

Het doel van Kunstzinnige Oriëntatie is dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn, hoe ze zich willen ontwikkelen, wat ze willen communiceren en hoe ze dat doen. Ze ontwikkelen een gevoel voor esthetiek en kunnen reflecteren op zichzelf en de ander. Het kind weet wie hij is, ontwikkelt een sterk gevoel van eigenwaarde, gelooft in zichzelf. Het respecteert zijn omgeving en de ander en weet hoe hij zich daardoor kan laten inspireren én hoe hij zelf kan inspireren. Het creatief denkvermogen wordt ontwikkeld waardoor buiten het denkkader gedacht en gehandeld kan worden.

Samenwerking met musea en kunst-experts

Natuurlijk willen we dat alle kinderen de Nachtwacht hebben gezien, maar ook Van Gogh’s zonnebloemen… En er zijn ook nog zoveel meer schilderijen, klassieke muziekstukken, beelden, dansen en foto’s die ons inspireren en bij ons cultureel erfgoed horen. Daarom hebben we voor de kunstlijn samen met allerlei musea en experts canons opgesteld van kunstwerken en -uitingen die alle kinderen moeten kennen. Dit komt in elke bouw minstens één keer terug, zodat ze dit drie maal hebben gezien en beleefd voor ze de basisschool verlaten.

We sluiten qua visie ook aan op de doorlopende leerlijn Cultuur in de Spiegel van de rijksuniversiteit Groningen.

Kunstzinnige Oriëntatie is ook begrijpend kijken en luisteren

De kunstlijn is een prachtige aanleiding om kinderen te leren begrijpend kijken en luisteren. We kennen allemaal het vak begrijpend lezen, maar in de moderne media zijn begrijpend kijken en luisteren ook van groot belang. We willen kinderen leren hoe ze met die enorme hoeveelheid aan indrukken in die media om kunnen gaan en hoe ze keuzes kunnen maken in wat ze wel en niet willen zien en in wat wel en niet waar is of wat ons negatief en juist positief beïnvloedt.

Daarnaast voldoen we aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en hebben we ook de veel gedetailleerdere tussendoelen van de SLO er volledig in verwerkt.

Onderbouw 21 en kunstlijn

Deze kunstlijn zit al verweven in de Onderbouw 21 lijn, dus wie die heeft, hoeft voor de kleuters niks nieuws aan te schaffen.

De kunstlijn is voor slechts 60 euro per jaar aan te schaffen en zal online in de nieuwe Electronische Leeromgeving (ELO) van DaVinci achter jouw inlog verschijnen. Je ziet filmpjes en foto’s en het is zo gemaakt dat ook leerkrachten zonder enig talent voor kunst de lessen kunnen geven, want het is onmogelijk om je als leerkracht in alle kunstvormen dusdanig te bekwamen dat je een inspiratiebron bent voor kinderen. Wel kun jij de spin in het web zijn die kinderen doorverwijst en meeneemt in de wereld van de kunst. Er is wel een voorwaarde. Bij elk thema hebben we de nadruk gelegd op een kunstvorm, dus we hebben lessen en verwerkingen over dans, muziek, beeldende vorming en theater maar één van deze vier kunstvormen is in elk thema leidend. Zo werken we bijvoorbeeld naar een Stop-motion-filmpje op eigen gecomponeerde muziek. Uit onze pilots is gebleken dat het alleen uit de verf komt als daar een kunstdocent uit die hoek bij aanwezig is om samen met de leerkracht de lessen te geven en begeleiden.

Je kunt de kunstlijn aanschaffen als je een plan van aanpak hebt waarin dit geborgd is. Deze kunstdocenten mogen uit het eigen team komen, uit de ouderpopulatie of al ingehuurd zijn door de school. Voor muziek kan er soms subsidie worden aangevraagd via cultuurparticipatie.nl.

Zoals altijd krijg je een presentatie van ons aan je team en helpen we je op weg.

Meer weten? Mail naar je regio of naar info@davinciacademie.nl

Met kunstzinnige Oriëntatie op basisscholen maken we samen stralend onderwijs!

Liesbet de Waal-van Oosten oprichter DaVinci academieVan Liesbet voor jou…

Wat een prachtige onderwijsprofessionals hebben we in onze onderwijsbeweging aan boord! Onlangs sprak ik met een kleinkunstenaar en theaterdocent die vertelde over haar vak. Een kleinkunstenaar deelt met zijn publiek hoe hij de wereld ervaart. Hij laat je even door zijn ogen meekijken naar de wereld. Heel intiem en persoonlijk. En eigenlijk doe je dat als leerkracht ook: je deelt met jouw klas hoe jij het leven en de wereld beleeft. Natuurlijk probeer je kinderen hun eigen mening te laten vormen en geef je ze mee dat ze zelf mogen denken hoe het zit, maar je komt er niet omheen dat je je eigen bril ook laat zien. En dat is mooi. Dus wat kunnen wij leren van kleinkunstenaars? Kunnen we als we ons vak als artiest oppakken? Zijn we ons bewust van onze manier van kijken?

DaVinci's kunstlijn - overzicht lesmaterialen in online catalogus

Krijg een indruk van de prachtige lesmaterialen van DaVinci in de catalogus. Je kunt de volledige catalogus via deze link downloaden of de catalogus Kunst hier online doorbladeren.

 

Ik maak graag een DaVinci-belafspraak