Rekenen: Het Geheime Genootschap van PI

Vanuit de werkelijkheid, naar het rekenmateriaal, naar het model, naar uit het hoofd  

Het Geheime Genootschap van Pi is DaVinci’s rekenlijn aansluitend op de thema’s.
Rekenen & Wiskunde zijn overal om ons heen. Onze wereld zit vol getallen, vormen, modellen en algoritmen waarover we ons kunnen verwonderen. En die we op allerlei manieren kunnen ordenen of die ordening kunnen bieden zodat we het beter begrijpen. In Het Geheime Genootschap van Pi introduceren we de kinderen vanaf groep 1 in deze wiskundige wereld.

We hebben de beste internationale voorbeelden bestudeerd en werken weer samen met universiteiten en experts om te zorgen dat we de nieuwste inzichten op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs kunnen toepassen. Zo baseren we ons op het rekenmodel uit Singapore. Dit landt behoort volgens PISA (Programme for International Student Assessment) al jaren tot de top van de wereld op het gebied van rekenonderwijs. In de Singapore-didactiek ligt de focus op de ontwikkeling van het wiskundig redeneren en logisch denken. Bij de aanpak worden kinderen aangemoedigd en uitgedaagd om rekenwiskundige problemen te visualiseren en hun hoofdrekenvaardigheden te ontwikkelen. Kinderen maken eerst in de werkelijke wereld kennis met het aan te leren begrip. Daarna gaan we via het 3D-2D-M model consolideren. De kinderen krijgen met driedimensionaal materiaal het probleem gevisualiseerd. Ze maken met dit materiaal verschillende rekenopdrachten tot ze de overgang kunnen maken naar de tweedimensionale, schematische wereld. In deze rekenopdrachten staan afbeeldingen van het 3D-materiaal zodat de koppeling eenvoudig te leggen is. Daarna maken de kinderen de rekenopdrachten zonder dat er een verbeelding van materiaal aan te pas komt, dus vanuit het model (M).
Via gevarieerde oefeningen consolideren de kinderen zo geleerde kennis en vaardigheden, door zowel het oplossen van routinematige als niet-routinematige problemen.
We leggen veel nadruk op de plaats van getallen (enen, tienen, honderden) zodat kinderen de structuur van ons cijferstelsel goed begrijpen waardoor bewerkingen goed te maken zijn.


Daarnaast leren we de kinderen rekenvraagstukken te visualiseren door het schematisch tekenen van de vragen. Daardoor kunnen ze makkelijker uitrekenen wat de daadwerkelijke som is. Het laten zien van hoe je aan je antwoord komt, is iets dat we steeds terugvragen.

Onder andere door de technologie is de rol van Rekenen & Wiskunde in de samenleving de afgelopen jaren sterk veranderd. Getallen en getalbegrip vormen een belangrijke basis voor Rekenen & Wiskunde en veel andere leergebieden. Daarom starten we altijd met concreet materiaal (3D). We hebben hierin een keuze gemaakt uit de beste Montessorimaterialen aangevuld met internationaal gebruikte rekenmaterialen zoals de 100-lijn. Ook ontwikkelen we eigen materiaal om het verband tussen procenten, kommagetallen en breuken te laten zien.

DaVinci’s Geheime Genootschap van Pi werkt met de volgende onderdelen:

Elke week is er het Rekenwonder van de week: een rijke rekenvraag in de rekenhoek met materialen uit de echte wereld. Deze rekenvraag is om de week voorbereid, de andere week bedenken de kinderen een eigen rekenwonder. Je kunt hierbij denken aan: wat is de beste bellenblaas (zeepsop, maatbekers), hoeveel zandkorrels zijn er in de zandbak, hoeveel verf heb ik nodig om de 100-lijn op het schoolplein te schilderen enz.

  • Rekenbakken met werkboekjes waarin opdrachten zitten op het gebied van basiskennis, automatisering van elementaire operaties, bewerkingen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, procenten, verhoudingen die kinderen zelfstandig kunnen maken, uiteraard met een online stuk in ons WereldWonderWeb. Deze bakken volgen de 3D-2D-M-methode.
  • Pi-magazines met weetjes en weeksommen met rijke rekenvragen uit de werkelijkheid gekoppeld aan het thema.
  • Geheimschrift van het Geheime Genootschap van Pi waarin de kinderen al hun geheimen en strategieën kunnen bewaren.
  • Doorlopende lijn automatiseren en memoriseren door bewegend leren met spelletjes en activiteiten. Scholen maken hierin een eigen keuze. We werken bijv. samen met de Memo-pilaar van Yalp, maar deze is niet verplicht.
  • Mooi Werk: de kinderen maken een portfolio met Mooie Werken waarin ze zelfbedachte rekenkundige vragen uit het rekenwonder van de week verbeelden. Bijvoorbeeld: hoe lang is de Rijn? Dat gaan ze meten met een touwtje. Ze gaan de schaal berekenen enz. Op een poster laten ze zien wat ze hebben gedaan.
  • Rekenmaterialen: een verzameling van de beste Montessori-rekenmaterialen, maar ook een 100-lijn voor de middenbouw, de breukenlijn voor de bovenbouw, een houten inlegbakje om breuken, procenten en kommagetallen te vergelijken, posters om op te hangen en een vierkante meter kleed.

De pilots starten in schooljaar 2022-2023 en we verwachten dat de kinderen in schooljaar 2024-2025 lid kunnen worden van het Geheime Genootschap van Pi.

 

Scholen kunnen rekenen helemaal naar eigen wens en visie inzetten

Wil je meer weten over de leerlijn rekenen of over de DaVinci-methode? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op. Of laat je inspireren tijdens een gratis toegankelijke DaVinci-dag. Tijdens deze dagen delen andere scholen hun ervaringen en kun je onze lesmaterialen bekijken.