DaVinci's klas, school en schoolplein

We willen dat kinderen en volwassenen zichzelf en elkaar en de wereld laten stralen. Kinderen die zin hebben om naar school te gaan en voor wie het gebouw en schoolplein een afspiegeling is van hun eigen interesses en gedrag.

De school is een plek waar de natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen geprikkeld wordt zodat leren als vanzelf gaat. Bewegen is een vanzelfsprekend onderdeel van de dag. Er is fysiek ruimte voor in klas en school en er zijn meubels en leermiddelen om tijdens het leren mee en op te bewegen. Er is een stevige driehoek tussen ouders, school en kinderen en die is zichtbaar in en om de school. Ouders hebben een eigen plek om samen te komen en informeel te communiceren met school. Directie, IB’er en leerkrachten bestaan niet uit losse eilandjes waarbij men koning in eigen klas is, maar vormen samen een team van wijzen. Er is een samenhang en een balans tussen cognitie, emotie, fysiek en spiritualiteit. Dat zijn DaVinci’s uitgangspunten voor de inrichting van de school en de klas. We helpen je hier in 5 eenvoudige stappen naartoe. De uitwerking van het concept is gedaan door ontwerper Frank ter Horst.

De klas

klaslokaal-toekomst

 • inrichting4individuele keuze
 • vrijheid van eigen tempo
 • groepsactiviteiten
 • ICT in al haar mogelijkheden
 • leesplezier
 • ontdekken en onderzoeken
 • kringgesprekken
 • thematafel en inspiratiehoek
 • datamuur met actuele klassendoelen en -activiteiten
 • presentaties
 • beweging
 • op de grond, laag & hoog zittend en staand werken

inrichting.3DaVinci heeft samen met Presikhaaf een nieuw concept ontwikkeld voor de inrichting van de basisschool.

De leerkracht heeft verschillende rollen in de klas: als eerste ben je gastvrouw of gastheer. Je verwelkomt je kinderen als gasten en bereidt je omgeving erop voor. Je stemt je af op hun talenten en interesses en geeft ze een persoonlijk welkom gevoel. Dat doe je o.a. door in de onder- en middenbouw de Tijdlijn van het jaar op te hangen met daarop de pasfoto’s van de kinderen bij hun verjaardag. Ook heeft ieder kind zijn eigen laatje met persoonlijke spulletjes.

Het digibord is vervangen door meerdere schermen zodat kinderen niet perse naar één kant van de klas moeten kijken en niet één muur dominant is in het lokaal. Het is concentrisch opgebouwd voor de klas als de warme, saamhorige mini-gemeenschap. Kinderen kunnen langs de muren zitten of staand werken en zo ontstaat in het midden meer rust en ruimte.

Woodi lessenaarKinderen hebben geen vaste plaats maar de activiteit die ze willen doen, is leidend voor hun plek. Er zijn groepstafels om samen te werken en plekken om alleen te werken. Ook wordt staand en hoog en laag zittend werken afgewisseld en zijn er fietsstoelen en krukken met bolle onderkant om tijdens het werk te kunnen bewegen.

Op de grond ligt een dikke mat om zittend op te werken. Een deel van het lokaal is ingericht met een chillhoek waarop je ontspannen kan lezen (leesplezier!) of overleggen in je team. Verrijdbare schermen met white- en magneetboards kunnen hoekjes afscheiden om even in een groepje een presentatie voor te bereiden.

Alle meubels staan op wieltjes en zijn eenvoudig aan de kant te rijden om ruimte te maken voor beweging of een kring. Het traditionele bureau van de leerkracht die een achtste tot kwart van het lokaal in beslag nam, is vervangen door een verrijdbaar meubel waar de laptop van de leerkracht op staat die centraal de devices van de kinderen aanstuurt én de grote schermen in de hoeken van de klas. Met een (verrijdbare) kruk is er overal in de klas altijd een plek voor de leerkracht zodat de rol als coach op werkhoogte van de kinderen gefaciliteerd wordt.

LiveDividerIeder kind heeft een eigen plant in de klas die aan de muur in een systeem hangt of in een verrijdbaar scherm. Planten geven zuurstof af en zijn een belangrijk onderdeel van het luchtklimaat. Daarnaast zijn ze superhandig tijdens de biologielessen als we bladranden, -vormen en -nerven onderzoeken. Onderzoek toont aan dat door het plaatsen van planten in het leslokaal het probleemoplossend vermogen van leerlingen toeneemt en opdrachten die gerichte aandacht vereisen beter worden uitgevoerd. Bovendien absorberen planten geluid, minder geluidshinder draagt bij aan betere concentratie en orde in de klas.

ZeepkistWe willen graag horen wat de individuele kinderen te vertellen of te presenteren hebben en daarom is er een speciale zeepkist waarop je dat kunt doen.

DaVinci’s klas is een concept van waaruit samen met de school en de leerkracht gewerkt wordt, zodat hun eigen visie weerspiegeld wordt. Een klas ziet er dus telkens anders uit.

 

De gemeenschappelijke ruimtes

De gemeenschappelijke ruimtes dienen om samen te werken en te komen. Leerkrachten, kinderen en ouders vinden hier hun plek. Er kan een speciaal ouderlokaal zijn of er is een algemene ruimte met de laatste nieuwsbrieven, een warme kop koffie of thee en een luisterend oor van directie en teamleden om ouders (‘s morgens) te ontvangen. Er is een direct verband tussen de mate van ouderbetrokkenheid en de prestaties van de kinderen en daarom willen we de driehoek ouder-kind-school stevig maken en houden. Ouders zijn welkom, ook en juist op niet formele momenten zoals een ouderavond of een tienminutengesprek.

teamkamer MorgensterLeerkrachten zijn geen koning in eigen klas maar vormen samen met directie, IB’er en andere professionals een team van wijzen. Na school komen ze daarom in een gemeenschappelijke ruimte om na te kijken en te overleggen. Aan de muur hangen inspirerende spreuken en hier ligt vakliteratuur ter inspiratie. Ook de handleidingen van de methodes zijn hier te vinden. Dit is met nadruk een andere ruimte dan de teamkamer waar in de pauze écht even ontspannen kan worden. Hier is een bank en zijn plekken om lekker samen te lunchen. Aan de muur hangt kunst ter inspiratie. Er is wellicht een kleine tafeltennistafel om ook te bewegen en als mogelijk is er een buitenterras.

Kinderen van verschillende klassen komen samen in gemeenschappelijke ruimtes tussen de klassen om binnen het thema te programmeren, met microscopen te werken, te schilderen etc.

Hier is ruimte voor de ziel. Er kan een tuinkas staan waarin kinderen levende rupsen en vlinders kunnen zien om de metamorfose in zichzelf te herkennen of even tot rust te komen. Er kan een plek zijn om te mediteren of bidden, een doosje om vragen om meditatie of gebed in te doen en een aandachtstafel voor het thema dat past bij Levenskunst met mooie gedichtenbundels of passende spreuken.

gwk1Met de GrowWizzkid werken kinderen aan natuuronderwijs door middels zeer innovatieve landbouwtechnieken planten binnen DaVinci’s thema’s te kweken en aan wetenschap & techniek en programmeren.

Het schoolplein

Het schoolplein is een plek waar kinderen sporten, leren en ontspannen en zij zijn natuurlijk weer het uitgangspunt, met hun eigen ontwikkeling en hun eigen lengte en hoogte. De (stads-)natuur is een belangrijk onderdeel van het plein waar het fijn vertoeven is. Ook buiten worden de principes van zelfontdekkend leren en persoonlijk eigenaarschap doorgetrokken. Er is een schuur met materiaal waar kinderen zelf verantwoordelijk voor zijn en touwen, ballen e.d. uit kunnen pakken. Tijdens (gym-)lessen leren kinderen verschillende sporten, spelen en activiteiten om te doen op het plein. Kijk ook op onze Pinterestpagina voor meer ideeën!

Sporten

 • Balanceerplaats: gladde vloer met rek om je aan vast te houden voor bijv. eenwieler, skatebord, schoenen met wieltjes , loopfiets etc.
 • Basketbalnet(ten)
 • Pannakooi voor voetbal én tamponhockey (toro sportplein van Yalp)
 • Voetbalmuur (Yalp)
 • Duikelen
 • Freerunplek (Yalp)
 • Sprintlijnen met startblokken
 • Tafeltennis
 • Hinkelbaan

Sutu-DenHaag-Overwallaan

Ontspannen

 • Blote voeten pad: verschillende texturen
 • Voelmuur: met verschillende texturen
 • Waterplaats
 • Knikkerkuiltjes
 • Hoek om kunst te maken met natuurlijke materialen
 • Plekken om te lezen op het gras, hangmatten
 • Labyrint

Blotevoetenpad-1

Leren

 • Slide-OpenbareRuimteBuitenklaslokaal: een plek om buiten les te geven
 • Buitenplekken om te leren: mogelijkheden om te zitten en alleen of in een groepje te werken
 • Bouwhoek: hutten bouwen en grote Themawerkstukken maken met palen, hout, hamers en zagen
 • Grote dino’s en domino
 • Natuur: moestuin aansluitend op DaVinci’s thema’s
 • Tafelplaats
 • Memo spelpilaar (Yalp)
 • Nestkasten/ insectenhotels / stenen voor kriebelbeestjes
 • Zonnewijzer
 • Theater/ podium
 • Spiegel
 • Kletskruk met kletsdobbelstenen: wie wat waar
 • Paal om zelf energie op te wekken voor muziek (Yalp)
 • Muziek

 

Ben je geïnteresseerd in een metamorfose van jouw school, klas en/of schoolplein? Neem dan contact met ons op en we vertellen er graag meer over.