De DaVinci Academie - onderwijsmateriaal voor bevlogen basisscholen

De DaVinci Academie is klein begonnen, maar groeit inmiddels in rap tempo uit tot een van de belangrijkste aanbieders van het basisonderwijs van de toekomst. En wat zo mooi is: we zijn ooit gestart vanuit de klassenpraktijk.

Liesbet de Waal - van Oosten, directeur en oprichter van de DaVinci Academie, was aan het begin van dit millennium leerkracht in het basisonderwijs.  Zoals bijna iedereen in het onderwijs droomde ze ervan ‘haar’ kinderen een rijke leeromgeving te bieden waarin ze zelf op ontdekkingstocht konden gaan. Net als iedere leerkracht wilde zij ‘haar’ kinderen helpen hun talenten te ontwikkelen. Ze wilde buiten gaan lesgeven, experts in de klas halen...

Thematisch onderwijs - Ruimte creëren in het lesrooster

Hoe anders was de praktijk! Liesbet zat ingesnoerd in een lesrooster zonder enige bewegingsvrijheid. Spelling, begrijpend lezen, taal, hoofdrekenen, puzzeltaak rekenen, rekentaak, aardrijkskunde, geschiedenis... Er was nooit tijd voor talentontwikkeling want het volgende vak stond alweer op het programma. Uit frustratie hierover ontwikkelde Liesbet eigen lesmateriaal voor wereldverkenning. Door vakken samen te voegen in thema’s creëerde ze ruimte in het lesrooster. Ruimte om te ontdekken, om naar buiten te gaan, om proefjes te doen, om aandacht te hebben voor wat er speelde in de klas. Liesbet’s aanpak voor wereldverkenning werd zo’n succes dat er al gauw door alle groepen van haar basisschool mee werd gewerkt.

Wereldverkenning van DaVinci: de ruimte om naar buiten te gaan

Leermiddelen voor bevlogen scholen

In 2001 kwam er een vraag van een collega-school of zij ook van het thematisch onderwijs van Liesbet gebruik konden maken. Zo ging de bal aan het rollen. Er haakten steeds meer scholen aan en de methode DaVinci werd geboren, later gevolgd door de DaVinci Academie om leerkrachten te trainen in de pedagogische aanpak van de methode DaVinci. Inmiddels wordt samengewerkt met universiteiten en hogescholen om de aanpak en het aanbod aan lesmiddelen steeds verder te brengen. In 2016 hebben we ons 15-jarig jubileum gevierd en is de nieuwe leerlijn Levenskunst geïntroduceerd. Sinds 2016 groeien we onder één naam als de DaVinci Academie verder en worden onze leermiddelen voor bevlogen scholen door steeds meer instellingen voor basisonderwijs omarmd en ingezet.

Wil je meer weten over de onderwijsmethode van DaVinci?

Lees dan hier verder, luister naar deze podcasts, of geef je op voor en online webinar.

Liesbet de Waal-van Oosten oprichter DaVinci academie