Wat is de Elektronische LeerOmgeving (ELO) van uitgeverij DaVinci?

De ELO is een elektronische leeromgeving die als basis dient voor DaVinci's onderwijsbeweging. In deze online omgeving vinden onderwijsprofessionals en kinderen elkaar voor inspiratie, leren en delen. Voor de kinderen heet de ELO: het WereldWonderWeb.

Wat doet de ELO?

De ELO biedt een platform voor leerkrachten waarmee ze op ieder gewenst moment het lesmateriaal kunnen raadplegen. Per thema ondersteunt het de leerkrachten met presentaties bij de lessen, met TopoTop!-kopieerbladen en community-pagina’s. Daarnaast is het mogelijk om de ELO uit te breiden met de Kunstlijn, CT lijn en Taal.

Het WereldWonderWeb helpt kinderen zich te verwonderen en plezier te maken aan de hand van interactieve opdrachten.

Bij wereldverkenning nemen de kinderen na de wekelijkse les een korte samenvatting door van de kerndoelen en DaVinci's basisdoelen uit die les. Dan doen ze een quiz zodat ze kunnen zien of ze deze doelen ook beheersen. Deze wordt automatisch nagekeken en geregistreerd. Wie dat nog niet beheerst, gaat automatisch eerst door naar de herhaling. De leerkracht kan achter de schermen precies zien welke kern- en tussendoelen al beheerst worden.

Daarna kunnen de kinderen kiezen uit vier type opdrachten:

  • Creëren: ze beantwoorden een hogere orde-vraag over het onderwerp
  • Samenwerken: ze werken met een of meerdere kinderen samen aan een opdracht
  • Leer iets nieuws: ze krijgen lagere orde kennis over een nieuw onderwerp dat past bij de les
  • Extra quiz: ze beantwoorden nog meer vragen en laten zo zien wat ze allemaal kennen en kunnen

Als je ook met DaVinci's taallijn werkt, kunnen de kinderen ook allerlei taalopdrachten uit het geheime genootschap van (LS)² doen.

Ook brengt de ELO iedereen die met DaVinci werkt samen, via de DaVinci community-pagina’s. Hierop kunnen leerkrachten van verschillende scholen vragen aan elkaar stellen en ideeën met elkaar uitwisselen. Als laatste biedt het de mogelijkheid aan leerkrachten om direct met DaVinci in contact te staan met de DaVinci Helpdesk via helpdesk@davinciacademie.nl. 

Wat lost de ELO op voor de leerkracht?

De ELO biedt de leerkracht een hulpmiddel met de voorbereiding en uitvoering van de les, aan de hand van interactieve presentaties en naslagwerk. Verder zal het leerkrachten werk uit handen nemen met nakijken en helpt het leerkrachten om de leerprestaties van kinderen in kaart te brengen. 

De ELO biedt een platform waarmee alle websites samen komen op één: elo.davinciacademie.nl