DaVinci's lesmateriaal voor de baby's en peuters

Het start allemaal bij de baby's en peuters. Als we daar een stevige basis leggen, hebben de kinderen hun hele leven iets om op te bouwen. De eerste drie jaar zijn van wezenlijk belang in het leven van een mens. De plasticiteit van de hersenen van een baby is in de eerste 1001 kritische dagen nog optimaal. Hierdoor kunnen juist in deze periode de groeikansen van de baby geoptimaliseerd worden.

Bij de baby's en peuters ligt de nadruk op welbevinden en betrokkenheid. In een rijke leeromgeving en een veilig pedagogisch klimaat kunnen kinderen allerlei ervaringen opdoen, zich ontwikkelen en van alles leren zodat een stevige basis ontstaat.

Er zijn activiteiten op het gebied van:

 • Taal
  • spreken/luisteren met gebaren
  • lezen/tekenen
  • literatuur & poëzie
 • Rekenen
  • getalbegrip
  • meten
  • meetkunde
 • Kunst
  • beeldende vorming
  • muziek
  • taal & spel
  • bewegen op muziek
 • Bewegen
 • Wereldverkenning
 • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Hogere Orde denken
  • Computational Thinking (denken in stappen)
 • Zintuigen
 • Hoeken en thematafel
 • Buiten
 • Engels

We hebben ervoor gekozen de thema’s aan te laten sluiten bij de seizoenen om heel dichtbij de belevingswereld van de kinderen te blijven. Het seizoen is de kapstok: we gaan naar buiten en onderzoeken onze eigen omgeving maar bestuderen bij de winter ook de noord- en zuidpool, we hebben elke keer ook een beroep, dieren en planten en vele andere onderwerpen.

Net als op de basisschool geef je één klassikale les per week die je nog eens herhaalt voor de kinderen die er de hele week zijn of zodat de kinderen die de eerste les hebben gemist, de les alsnog kunnen volgen. Dat is je basis. Daarna zijn er allerlei verwerkingen en activiteiten. Deze differentiëren horizontaal naar de interesse van het kind en verticaal naar het niveau. Zo zijn er voor elk kind passende verwerkingen.

We hebben ons laten inspireren door het Montessori-onderwijs, Reggio Emilia en de Romeinse scholen van Patrizia Pasquini.

Door de baby- en peuterlijn te gebruiken heb je een prachtige doorlopende lijn van kinderen van 0-12 jaar.

Ik maak graag een DaVinci-belafspraak