Het belang van sport en bewegen op basisscholen 

Als basis voor een leven lang met plezier bewegen is het nodig dat kinderen ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en hoe ze hier vorm aan willen en kunnen geven. Zo ontwikkelen ze hun eigen beweegidentiteit, vergroten ze hun mogelijkheden om deel te nemen aan allerlei soorten beweegactiviteiten en leren ze gerichte keuzes maken. Goed leren bewegen, dat is en blijft het belangrijkste doel van het leergebied. Kinderen maken kennis met een breed aanbod van activiteiten waarin bewegen centraal staat. Zowel samen met anderen als alleen. Zo leren zij, binnen hun eigen mogelijkheden, beter bewegen en met elkaar om te gaan. Ze krijgen zelfvertrouwen en zitten lekker in hun vel. En dat kunnen ze vervolgens doorzetten in het vrije bewegen in de pauzes en na schooltijd.
Bewegen is bovendien goed voor je hersenen en dus goed voor de leerprestaties. En als een kind weet wanneer het even moet bewegen, moet wiebelen of friemelen, kan het dat bewust inzetten om zijn concentratie te verbeteren.

In de onderbouw zijn de kinderen voortdurend aan het bewegen en zijn ze ook veel buiten. Door daar een rijke leeromgeving in te richten vol beweegmogelijkheden, worden de kinderen uitgenodigd hun lichaam te gebruiken en actief te zijn.
In het speellokaal en buiten verwerken we met allerlei spelletjes onderwerpen uit het thema. Tijdens de gymlessen leren we kinderen stoeien en de basisvaardigheden van het gymmen: werken met spelregels, grotere en kleinere ballen, hoepels enz. Ook zijn er speciale lessen waarin we bewegen op muziek. 

De volgende onderdelen hebben we voor de kleuters ontwikkeld:

 • Bewegen in de klas: kleine spelletjes staand achter je stoel of in de kring
 • Bewegen op muziek (als onderdeel van Kunstzinnige Oriëntatie)
 • Bewegen op het speelplein
 • Bewegingsonderwijs in een speel- of gymzaal
 • Activiteiten op het gebied van yoga en mindfulness

In de midden- en bovenbouw zit bewegend leren standaard in DaVinci's lessen. De leerlijn Sport en bewegen bestaat voor de midden- en bovenbouw uit:

 • Gymlessen in een gymzaal waarin kinderen in een rijke leeromgeving worden uitgenodigd zelfstandig te bewegen in verschillende hoeken waarin toestellen en spelletjes staan uitgestald.
 • Gymlessen in een gymzaal waarin kinderen verschillende sporten leren kennen zoals volleybal, handbal, zaalvoetbal enz.
 • Buitenlessen aansluitend op het thema waarin verschillende sporten worden aangeboden zoals honkbal, rugby en basketbal.
 • Buitenspelen in het thema zoals levend stratego en het Zweeds renspel.
 • Bewegen op muziek aansluitend op het thema, gelijk aan de lessen in DaVinci’s leerlijn Kunst. De kinderen maken kennis met dansen uit de hele wereld van klassiek tot modern en leren zich te uiten op muziek.
 • De daily mile: 3 tot 5 dagen per week lopen de kinderen tijdens of na schooltijd The Daily Mile. Dit is een korte pauze van een kwartier om de benen te strekken, wandelend of hardlopend en het brein wakker te schudden. Dat is een afstand van ongeveer een mijl (1,6 km).
 • Activiteiten op het gebied van yoga en mindfulness gekoppeld aan het thema.

Je kunt binnen elk thema eigen keuzes maken en zo 90 minuten tot 5 uur per week sporten en bewegen.

Wil je Sport en bewegen als leerlijn bij jou op school implementeren?

Wil je meer weten over de leerlijn Sport en bewegen of over de DaVinci-methode? Wil je weten hoe je je klas zo in kunt richten dat bewegend leren ook makkelijk mogelijk is en dat kinderen tussen de lessen makkelijker bewegen? Kijk dan op deze pagina.

Wij vertellen je graag over alle mogelijkheden. Neem contact met ons op. Of laat je inspireren tijdens een gratis toegankelijke DaVinci-dag. Andere scholen delen hun ervaringen tijdens zo'n dag en je kunt er onze lesmaterialen bekijken.