WIL JE AAN DE SLAG MET TAAL BINNEN DE THEMA’S VAN DAVINCI? DAT KAN!

De kinderen worden lid van Het Geheime Genootschap van (LS)²

Kinderen die plezier hebben in het communiceren met anderen en dat ook daadwerkelijk kunnen. Elkaar waarlijk willen en kunnen begrijpen. Je gedachten om kunnen zetten in taal en taal tevens gebruiken om je denkontwikkeling te stimuleren en de wereld om je heen te snappen. Leesplezier! Samen genieten van taal, taalbeschouwing... Dat zijn allemaal doelen van DaVinci’s taallijn. Het ene kind zal een voorkeur hebben voor mondeling en het andere voor schriftelijk. Het ene kind zal zakelijk communiceren en het andere in poëtische zinnen. Dat mag allemaal als je je doel binnen de communicatie maar bereikt en jouw manier moeiteloos en vloeiend kunt inzetten. En dat zowel in receptieve als productieve zin. Ze hebben leesplezier en schrijfplezier en staan vol zelfvertrouwen voor kleine en grote groepen te spreken. Ze weten waar je snel informatie kunt halen en hoe de moderne communicatiewegen werken zoals de internetfora en sociale media. Bronnen inschatten op betrouwbaarheid is een natuurlijke handeling. Lezen wordt gebruikt om je emotioneel, spiritueel en cognitief te ontwikkelen, om kennis te verkrijgen en bestaande kennis uit te bouwen. De functies van taal op het gebied van communicatie, greep krijgen op de werkelijkheid en expressie worden volledig benut. Dat zijn ook doelen van DaVinci’s taallijn: ‘Het Geheime Genootschap van (LS)²’. DaVinci’s taallijn is gebaseerd op verschillende aanpakken die wetenschappelijk bewezen zijn en een hoge leerwinst hebben.

(LS)² staat voor Lezen & Schrijven en Spreken & Luisteren.

Voor de wetenschappelijke en literaire onderbouwing van Het Geheime Genootschap van (LS)² ga je naar deze pagina. 

Taal is al volledig geïntegreerd in de onderbouw. In elke bouw staat taalplezier centraal. Taal is een geïntegreerd onderdeel van wereldverkenning.

We weten allemaal dat we tijdens het lezen van een tekst over klimaten ook bezig zijn met technisch en begrijpend lezen, maar daarmee is het nog geen volledige leerlijn. Door de bestaande opdrachten goed te analyseren en verantwoorden vanuit de taaldoelen en referentiekaders én deze aan te vullen met taalopdrachten en -lessen wordt een doorlopende leerlijn gewaarborgd. Hierdoor neemt taal aanzienlijk minder tijd in je rooster in dan als je het als losse vakken beschouwt. Zo is er tijd over voor differentiatie en werken vanuit de talenten van kinderen.

De rol van de basisschool leerkracht is van wezenlijk belang.

Als een leerkracht plezier heeft in lezen en dit over weet te brengen, lezen kinderen als vanzelf. Samen genieten van mooie zinnen of grappige woorden is stimulerend en totaal wat anders dan de volgende bladzijde in een taalmethode doen omdat die op het rooster staat. Een goede balans in taalaanbod en luisteren en kijken naar wat er zelf uit kinderen komt is hierin van belang. Je rol verandert voortdurend: je bent leraar op basis van jouw vakmanschap, coach, luisteraar, lezer maar bovenal kwartiermaker in de door jou ingerichte rijke taal-leeromgeving waarin je jouw kinderen uitnodigt om zich vanuit hun kern, vanuit hun eigen talenten en kwaliteiten te ontwikkelen op het gebied van taal en aan deze omgeving hun eigen authentieke taalproducten toe te voegen.

Taal in de midden- en bovenbouw. Een combinatie van de 9 leerlijnen taal van DaVinci.

Voor de midden- en bovenbouw zijn er 4 onderdelen ontwikkeld

Parelspeuren

Spioneren & Rapporteren

Operatie A4

Kraak de code

Betere kwaliteit én tijdwinst!

Alles heeft te maken met al het andere, dus de woorden uit de woordenschatlijst bij het thema komen na de les Wereldverkenning ook weer terug in de teksten voor begrijpend lezen. De signaalwoorden die we bij Close reading tegenkomen, komen terug in de lessen bij stellen en door het leggen van deze dwarsverbanden wordt taal betekenisvol en functioneel ingezet.

Je bespaart veel tijd in het rooster. Hierdoor is er meer ruimte voor de eigen verwerkingen en ideeën van de kinderen, zodat ze vanuit hun eigen talenten en interesses aan het werk kunnen. Deze verwerkingen zetten wij voor jullie klaar in de ELO (Elektronische Leer Omgeving).

Voor de kinderen is het WereldWonderWeb ontwikkeld waarin ze online hun taalportfolio maken en bijhouden.

De 9 leerlijnen taal van DaVinci:

DaVinci's leerlijnen taal voor basisonderwijs

Parelspeuren is de basis van DaVinci’s taallijn in de bovenbouw: dit deel doe je altijd en kun je naar wens uitbreiden met de andere taallijnen.

Klik op één van de volgende taallijnen om hier meer over te lezen:

Parelspeuren 

Spioneren & Rapporteren

Operatie A4

Kraak de code

Bekijk hier onze taal-brochure door op de pijlen te klikken blader je door de brochure heen.

Alle lijnen hebben hun basis in het inspirerende magazine. 

In het magazine staan rijke teksten voor de kinderen die we kunnen lezen, waarover we kunnen praten en die als basis kunnen dienen voor stellen. Alle woorden uit de woordenschatlijst komen in de magazines voor.

Magazine over de Egyptenaren voor basisschool leerlingen
Magazine over de Egyptenaren voor basisscholen
Magazine over de Egyptenaren voor basisschool leerlingen en ouders

Voorbeeld van het magazine Egyptenaren 

Scholen kunnen stapsgewijs DaVinci's taallijnen integreren binnen het onderwijs of kiezen voor een deel van deze taallijn.

Samen maken we eerst de balans op: wat gaat goed, wat kan beter, waar wil je de focus op leggen binnen taal? Zo horen we vaak dat spreken & luisteren binnen de gebruikte taalmethode als betekenisloos wordt ervaren. Soms slaan leerkrachten het daarom over. Zonde! Ook de overheid en SLO zien steeds meer het belang in van goede mondelinge taalvaardigheid en scholen zullen in de toekomst hierin een goede doorgaande lijn moeten gaan neerzetten. Daar kun je nu al mee beginnen!

Taallijn implementeren bij jou op school

Voordat je begint maken we met het (kern-)team een uitgebreide analyse van het taalonderwijs op jullie school en de wensen die er liggen. We zullen in jullie tempo onderdelen van de bestaande taallijn vervangen zodat de implementatie soepel verloopt. De leerkracht maakt het verschil, dus goed taalonderwijs bestaat naast innovatief lesmateriaal ook uit een gedegen studieplan voor de school.

Daarnaast kun je als school ervoor kiezen om een aantal taallijnen van DaVinci’s Geheime Genootschap van (LS)² in te zetten om zo je taalaanbod compleet te maken. Misschien is de taalmethode nog niet afgeschreven, maar willen jullie wel meer focus leggen op leesplezier. Of wil je ontleden betekenisvoller maken door het te koppelen aan de thema’s.

Laat je inspireren tijdens een gratis webinar of neem contact op voor meer informatie over de taallijn van DaVinci.

 

 

Taaldenkgesprekken

Taal - overzicht lesmaterialen in online catalogus

Krijg een indruk van de prachtige lesmaterialen van DaVinci in de catalogus. Je kunt de volledige catalogus via deze link downloaden of de catalogus Taal hier online doorbladeren.