Bij klachten kunt u het klachtenformulier downloaden en invullen. U kunt dan een e-mail sturen naar info@davinciacademie.nl o.v.v. ‘Klacht DaVinci Academie’ en het ingevulde klachtenformulier als bijlage meesturen.

We vinden het van groot belang de klacht zo goed mogelijk af te handelen en daarom is het erg belangrijk dat we precies weten wat er aan de hand is. Probeert u de klacht zo helder en concreet mogelijk te verwoorden. Anoniem ingevulde klachten worden wel zorgvuldig doorgelezen maar nemen wij niet in behandeling omdat we dan niet kunnen communiceren in het zoeken naar oplossingen.

Aan elke klacht wordt een nummer gekoppeld (ons K-nummer), zodat onze werknemers weten wanneer de klacht bij ons is binnengekomen.

De binnengekomen klachten worden, indien mogelijk, binnen 20 werkdagen behandeld en afgewerkt. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je hiervan binnen 15 werkdagen in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Tevens krijg je een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te geven. Naderhand zal een van onze medewerkers persoonlijk contact opnemen of de klacht naar tevredenheid is behandeld.

Indien er een geschil blijft bestaan tussen de DaVinci Academie en de betrokken partij wordt een derde (onafhankelijke) partij ingeschakeld. Het betreft Dick Stolk te Amstelveen, Nederland. Het geschil zal exclusief worden voorgelegd. De onafhankelijke partij spreekt zijn mening erover uit, uiterlijk 15 werkdagen na ontvangstdatum van een geschil. Het oordeel van Dick Stolk is bindend voor de DaVinci Academie. In overleg wordt naar een passende oplossing gezocht.

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. De behandelde klacht wordt voor een periode van 2 jaar bewaard.