Wereldverkenning van DaVinci

 

Aardrijkskunde. Geschiedenis. Biologie. Wetenschap & technologie. Maatschappijleer. Natuurkunde. Scheikunde. Levensbeschouwing. Godsdienst. Filosofie. 21e eeuwse vaardigheden. Computational Thinking (CT). Burgerschapsvorming. Persoonsontwikkeling.

Is het mogelijk om ál deze vakken en aandachtsgebieden te behandelen in één uur klassikale lestijd per week? Om zo tijd over te houden voor verwondering en onderzoek? Om eigentijds wereldverkenning te bieden? Om de samenwerking op te zoeken bij kinderen én het team?

Jazeker, dit kan!
Met de leermiddelen en thematische lesmethodiek voor wereldverkenning van de DaVinci Academie leren basisschoolkinderen in een doorlopende leerlijn vanaf groep 1 tot en met 8 om hun eigen leerproces vorm te geven. Vanuit de nieuwste wetenschappelijke en internationale inzichten, krijgen kinderen met DaVinci geïntegreerd onderwijs. De kerndoelen Oriëntatie op Jezelf en Oriëntatie op de Wereld worden volledig behandeld en gerealiseerd. Alleen de verkeerslessen voor het verkeersexamen zijn niet geïntegreerd.

Thematische lesmethode voor wereldverkenning; DaVinci’s thema’s

Bij DaVinci werken we vanuit 30 thema’s voor het basisonderwijs in een doorlopende lijn voor groep 1 t/m 8. In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Dit alles in samenhang en verbanden.

Wereldverkenning in het basisonderwijs volgens DaVinci; Altijd persoonlijk, altijd op maat

Kinderen leren met wereldverkenning van de DaVinci Academie verbanden zien: alles heeft te maken met al het andere! We leren kinderen samen te werken en daarin verschillende rollen te ontwikkelen, zoals die van leider, van criticus en van tijdbewaker. Tijdens elk thema wordt een Themawerk gemaakt, waarbij de kinderen op basis van een eigen verwondering en eigen onderzoeksvraag aan de slag gaan om iets nieuws te creëren. In hun portfolio laten ze zien wat ze kennen en kunnen. Onderwijs volgens DaVinci is dus altijd persoonlijk en op maat.

De leerkracht als coach die kinderen individueel coacht om hun talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen

Werken met DaVinci stimuleert creativiteit, kennis en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren logisch redeneren en nieuwe dingen bedenken. Hun analytisch vermogen wordt al vroeg ontwikkeld. Maar bovenal: DaVinci maakt leren tot een feest – voor kinderen én leerkrachten. In plaats van urenlange voorbereiding van verplichte lesstof, stappen leerkrachten met wereldverkenning in de rol waarvoor ze ooit voor het onderwijs kozen: De rol van expert die kinderen individueel coacht om hun talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen. Iedere leerkracht is hierin uniek met een eigen aanpak. Met DaVinci word je als leerkracht én als kind wie je bent. Om jou, als leerkracht, nog krachtiger in die rol te zetten, biedt de DaVinci academie trainingen aan. Klik hier voor meer informatie.

Wereldverkenning van DaVinci is de keuze van steeds meer scholen

Inmiddels krijgen al meer dan 30.000 kinderen op de basisschool les met DaVinci. Met ieder schooljaar groeien we opnieuw en mogen we nieuwe scholen verwelkomen.

Focus en betrokkenheid
DaVinci is mede ontwikkeld vanuit de pedagogische visie dat verwondering het startpunt is van alle wijsheid (Plato). Zeker in het digitale tijdperk waarin kinderen aan een overmaat aan invloeden worden blootgesteld, is verwondering de sleutel. Wie zich verwondert, wil leren, wil weten hoe het zit… Wie zich verwondert over de wereld, zal er voorzichtig mee omgaan. Wie zich verwondert over de ander, zal open staan voor samenwerking. Werken vanuit welbevinden en betrokkenheid zorgt ervoor dat kinderen floreren!

 

Wereldverkenning van DaVinci; onderwijs dat uitdaagt

De DaVinci Academie ondersteunt en traint leerkrachten in het managen van alle leerprocessen in hun klas.

Onze aanpak is erop gericht om de talenten en competenties van onderwijsprofessionals volledig in beeld te krijgen, zodat deze in de praktijk van alledag beter en vaker inzetbaar zijn.

De thematische lessen en leermiddelen zijn zo ontwikkeld en vormgegeven dat zij maximale nieuwsgierigheid opwekken.

De opbouw van de thema’s is dusdanig dat kinderen vanuit een stevige kennisbasis zich kunnen uitleven in een educatieve zoektocht naar antwoorden op alle vragen die zij hebben.

DaVinci biedt modern onderwijs dat kinderen en hun leerkrachten steeds weer opnieuw uitdaagt.

Dankzij de doorlopende leerlijn voldoet ieder kind aan het einde van groep 8 aan alle criteria van het curriculum plus de 21e eeuwse vaardigheden.

Wereldverkenning volgens DaVinci draagt bij aan wereldvrede omdat kinderen worden gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die een goed ontwikkeld zicht hebben op het grote geheel.

Lees meer over de DaVinci Academie en over onze onderwijsvisie of geef je op voor het webinar 'Kennismaken met DaVinci's Wereldverkenning'.

Wereldverkenning: 4 lijnen

Er zijn 4 lijnen van DaVinci's Wereldverkenning:

  • Wereldverkenning voor alle basisscholen vanuit wetenschappelijk perspectief met aandacht voor alle levensbeschouwingen
  • Kosmisch Onderwijs en Opvoeding voor Montessorischolen
  • Samen op Aarde voor christelijke basisscholen
  • De islamitische lijn voor islamitische basisscholen

Montessorischolen; Kosmisch Onderwijs en Opvoeding

Maria Montessori zei het al: “Help mij het zelf te doen…” Met de leermiddelen en thematische lesmethodiek voor Kosmisch Onderwijs en Opvoeding (hierna: KOO) van de DaVinci Academie leren basisschoolkinderen in een doorlopende leerlijn vanaf groep 1 om hun eigen leerproces vorm te geven. DaVinci is ontstaan vanuit het Montessori-onderwijs en koppelt de theorie van Montessori aan de nieuwste wetenschappelijke en internationale inzichten.

Wereldverkenning voor elke christelijke basisschool

Samen op Aarde is geschikt voor elke christelijke stroming. DaVinci begeleidt scholen om een goede koppeling te maken tussen de eigen christelijke identiteit en de methode. Kinderen worden vertrouwd gemaakt met de Bijbelse verhalen en met een levenshouding waarin liefde en respect voor God, jezelf, elkaar en de omgeving een belangrijke plaats innemen.

Wereldverkenning voor elke islamitische school

Tussen 2023 en 2025 wordt de islamitische lijn van DaVinci ontwikkeld. Dit is verrijkend en verbindend onderwijs, geïnspireerd door de islamitische identiteit
om midden in de Nederlandse samenleving te mogen worden wie je bent.

Wereldverkenning - overzicht lesmaterialen in online catalogus

Krijg een indruk van de prachtige lesmaterialen van DaVinci in de catalogus. Je kunt de volledige catalogus via deze link downloaden of de catalogus Wereldverkenning hier online doorbladeren.

Klik op de buttons onderaan, dan kom je gelijk in de  juiste categorie en lees je meer over de specifieke lesmaterialen. Je kunt een deel van deze lesmaterialen hier ook bestellen of via een offerte aanvragen.

Om je een idee te geven van onze visie, methodiek en materialen hebben we een aantal interessante video’s opgenomen.