ENGELS: THE SECRET SOCIETY

Welcome to the Secret Society!
In this society we promise each other to unravel the secrets of the English language. Taking our own sense of wonder as our starting point we will study the world around us. We read, write, speak, listen and sing together with the children in our class and from all over the world. Will you dare to join us?

The Secret Society is DaVinci’s leerlijn Engels voor groep 1 t/m 8. De lessen sluiten aan op de thema’s en zijn daarmee volledig geïntegreerd en betekenisvol.

Belangrijk hierin is weer dat we werken vanuit verwondering en plezier. We gaan gekoppeld aan de thema's aan het werk. Als we een les over vulkanen hebben, kijken we ook even een clipje in het Engels, want als je Engelse clipjes begrijpt is de wereld zoveel groter!

 

We werken concentrisch. Elk jaar komen in de onder-, de midden- en de bovenbouw dezelfde onderwerpen terug. We koppelen Engels aan de thema's zodat we onze kennis steeds uit kunnen breiden. Ieder kind kan dan ook op zijn eigen niveau meedoen. De werkvormen zijn speels en vol met bewegend leren.

Tot en met groep 5 ligt de focus bij Engels op de mondelinge en auditieve vaardigheden: luisteren, spreken en zingen. Zo kan er geen verwarring in het woordbeeld ontstaan omdat de kinderen in deze periode ook leren lezen en schrijven in het Nederlands. De nadruk op mondelinge communicatie komt overeen met de manier waarop de meeste kinderen van die leeftijd Engels in hun dagelijks leven tegenkomen. Ze kijken en luisteren naar filmpjes, games en muziek en ze spreken misschien al eens een woordje Engels met kinderen in of uit het buitenland. We sluiten aan op het Verhalend ontwerp bij het thema Wereldverkenning, zodat de kinderen in dat avontuur Engelssprekende figuren tegenkomen waardoor ze natuurlijkerwijs Engels gaan communiceren. En als je even niet weet hoe je het kunt zeggen, dan pak je een device met Google translate. We leren kinderen structureel dit soort moderne toepassingen te gebruiken. Groep 3, 4 en 5 werken vanuit dezelfde thema's Wereldverkenning aan Engels en dus kun je er met deze groepen samen aan werken.

In groep 6 t/m 8 richten we ons ook op lezen en schrijven. Als je informatie online in het Engels op kunt zoeken, vergroot je je kennis aanzienlijk! We bestuderen Engelse teksten en passen de leesstrategieën die we bij taal leren ook hier toe. We googelen in het Engels en wat we gevonden hebben vertalen we. Daarbij gebruiken we ook Google translate.
Het Themawerk dat de kinderen maken, presenteren ze in het Engels. Voor de klas, maar ook voor de hele wereld in de online Themawerk-tentoonstelling!
Verder praten kinderen met elkaar in het Engels over het thema en maken ze vlogs en blogs om in het Engels te communiceren. Daarom is het belangrijk om aan je Engelse woordenschat te blijven werken. We laten dit weer aansluiten op het thema zodat de kinderen het betekenisvol in kunnen zetten. Groep 6, 7 en 8 werken vanuit dezelfde thema's Wereldverkenning aan Engels en dus kun je er met deze groepen samen aan werken.

Wat krijg je bij The Secret Society?

  • de wekelijkse les in de ELO met bijbehorende presentatie met clips en quizzen voor op je digibord
  • wekelijkse verwerkingen die differentiëren naar interesse en niveau
  • online werkbladen
  • Engelse boekenlijst aansluitend op je thema
  • Engelse energizers en meezingers in je thema
  • Een Engels vlaggetje per klas om aan te geven wanneer je Engels praat
  • Voor de bovenbouw: het spel Wordtreasures om de woordenschat te oefenen bij elk thema
  • Voor de school: een online document om je visie en werkwijze in op te slaan en te borgen
  • Een online webinar om samen op te starten

Investering 

De investering voor Engels is € 12,- per kind per jaar voor de midden- en bovenbouw, voor de onderbouw zit het al bij de prijs van de thema's in omdat daar alle vakken aangeboden worden. Er is een startpakketje voor de bovenbouw met een Engels vlaggetje en een zak met 10 keer het spel Wordtreasures voor elk thema om aan je woordenschat te werken. Dat is € 97,95 per pakketje. Je kunt zelf kiezen hoeveel pakketjes je (per klas) wil bestellen.

Wil je de Engelse leerlijn bij jou op school implementeren?

Wil je meer weten over The Secret Society of over de DaVinci-methode? Wij vertellen je graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op. Of laat je inspireren tijdens een gratis toegankelijke DaVinci-dag. Op zo'n dag delen andere scholen hun ervaringen en kun je onze lesmaterialen bekijken.