Uw kind krijgt op school les volgens de methode DaVinci. Naar welke school uw kind ook gaat, er is één gezamenlijke overeenkomst: hij of zij krijgt iedere week wereldverkenning in de thema's van DaVinci. Onze ervaring is dat ouders van kinderen die les krijgen volgens deze aanpak, zelf ook graag mee willen doen. Als kinderen zo enthousiast thuiskomen, dan gaat dat vanzelf kriebelen! Bij DaVinci willen we ook niets liever, dan dat ons lesmateriaal en leermiddelen de band tussen ouder en kind nóg verder versterken! Daarom hebben we DaVinci voor Thuis en het christelijke zusje www.samenopaardevoorthuis.nl ontwikkeld: boeken, gespreksonderwerpen, ideeën voor films en spelletjes, tips voor uitstapjes.

Verwondering staat centraal bij DaVinci. Ontdek de wereld, samen met uw kind!

De DaVinci Academie ontwikkelt al sinds 2001 lesmethoden en lesmaterialen voor Wereldverkenning. Met Wereldverkenning voegen we alle zaakvakken samen in één thema.

Zaakvakken zijn: wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, wetenschap & techniek, maatschappijleer, natuurkunde, scheikunde, levensbeschouwing en filosofie. En bij Wereldverkenning hoort óók: 21st century skills, computational thinking, burgerschapsvorming en persoonsontwikkeling.

Dé lesmethode die ieder kind leuk vindt!
Alle kinderen werken aan hetzelfde thema. Daarbinnen kunnen ze eigen leervragen stellen en vanuit hun eigen talenten en interesses onderzoekend en ontwerpend leren. In onze aanpak staat verwondering centraal. De Griekse filosoof en schrijver Plato zei het al héél lang geleden: verwondering staat aan de basis van wijsheid. Door die verwondering zoveel mogelijk aan te wakkeren, willen kinderen graag leren en houden ze vanaf groep 1 tot en met groep 8 plezier in hun eigen leerproces. Het mooie is: u mag als ouder ook meedoen en helpen!

Heeft u vragen over de opvoeding van uw kind of hulp nodig? Op kleine schaal begeleiden we ouders en professionals (ook van sportclubs, instellingen voor vrije tijd van kinderen en instanties als jeugdbescherming) met opvoedkundige vragen. Mail uw vraag naar info@davinciacademie.nl en we nemen contact met u op.

De moeder van Valentijn - groep 6 vertelt...

...Al ruim 17 minuten is hij al aan t vertellen, cheopsen, tombes, Toetanchamon, verschillende piramide-stijlen.... en ik ben verbaasd en trots! Nog nooit heeft hij zo vol passie over ook maar iets van school verteld, en nog nooit heb ik gezien dat iets zo goed ‘landde’. Geschiedenis is helemaal tot leven gekomen!

Deze onderwijsvorm past blijkbaar heel goed bij hem. Wellicht kost t jullie heel veel extra werk dus dan is dit een bemoediging, kinderen genieten hier echt van, en ik zo ook.

- nog steeds aan t praten overigens, nu tegen z’n broertje - 😊

- oh we stappen nu over naar de Grieken en Romeinen...olympusberg, latijnen werden Romeinen...

Bij DaVinci mag iedereen meedoen

Inmiddels krijgen al meer dan 50.000 kinderen in Nederland les volgens de methodes van DaVinci voor Montessori onderwijs, christelijk onderwijs en andere onderwijsvormen. Hun enthousiasme over wat zij leren, nemen zij vanzelfsprekend mee naar huis. Daarmee slaat de vonk van DaVinci over op broertjes, zusjes, vaders en moeders, vrienden en familieleden.

Als kinderen, ouders én school samenwerken, kunnen kinderen al hun talenten ontwikkelen en laten zien. Als u als ouder laat zien dat u betrokken bent, voelt uw kind zich gelukkiger. En kinderen die goed in hun vel zitten, presteren beter op school!

Zit uw kind op een school waar nog niet met DaVinci's onderwijsmethode wordt gewerkt? En zou u dat wel graag willen? Vraag dan een gratis en vrijblijvend informatiepakketje aan voor de school.

Onze uitnodiging aan iedere (groot)ouder en verzorger van basisschoolkinderen

We nodigen u uit om:

  • Thuis met uw kind over een thema te praten. Per thema kunt u zien welke onderwerpen we behandelen als aanknopingspunt voor het gesprek.
  • U (weer) wat vaker te verwonderen! Heeft u een bijzondere vogel gezien? Of een mooi boek gelezen? Waar komt een regendruppel eigenlijk vandaan? Door uzelf te verwonderen en dit ook samen met uw kind te doen, zal uw kind zich ook blijven verwonderen. Op deze wijze stimuleert u uw kind om niet alleen op school maar ook samen met u op zoek gaan naar antwoorden.
  • Langer door te gaan met voorlezen. Veel ouders stoppen met voorlezen als hun kind zelf gaat lezen. Terwijl voorlezen juist heel goed is voor de band met uw kind! Bovendien leren kinderen zich sneller in te leven in andere mensen doordat ze zich inleven in de personages uit boeken. En door samen te lezen vergroot uw kind bovendien zijn woordenschat.

voorlezen

  • Spelletjes te spelen! Per thema geven we tips voor spelletjes om thuis te doen. Spelen is heel goed voor de band met uw kind. Bovendien ontwikkelt het creativiteit, leert het samenwerken of juist zelfstandig te werken, ervaart het hoe het is om te winnen én leert het om te gaan met verlies.

bordspel

  • Lekker samen op pad te gaan. Per thema zijn er allerlei uitjes om samen met uw kind of met het hele gezin te ondernemen.
  • Een gastcollege te komen geven op school. Heeft u hobby's of werkzaamheden waar u wat over wil vertellen op school? Dat kan variëren van duiken tot koffiebonen branden tot afval ophalen of secretarieel werk. En alle beroepen zijn interessant! Bij het thema Grieken & Romeinen hebben we het over de stadsplanning en de indeling van de stad. Iemand die nu bij de gemeente werkt op die afdeling kan prachtig vertellen over hoe dat nu gebeurt. Het blijkt dat kinderen later vaker een goede studiekeuze maken als ze een breed beroepsvizier hebben. Dat krijg je als je geregeld hoort welke beroepen er allemaal zijn en door als ouders daar wat over te laten vertellen, draagt u ook daaraan bij. En u weet weer hoe spannend het is om voor een klas te staan en kan uw kind beter helpen in het voorbereiden van een presentatie.
  • Op school te helpen een thema tot leven te laten komen door het inrichten van een Thematafel, het halen van bibliotheekboeken of mee te wandelen met de natuurwandeling rond school of...


DaVinci wordt in een doorlopende leerlijn aangeboden, van groep 1 tot en met 8. Bij elk thema zijn er voor ouders tips en adviezen om betrokken te zijn en blijven bij het boeiende leerproces van hun kind.