Een metamorfose van de school!

Een metamorfose van de school en/of het schoolplein!Een metamorfose van de school en/of het schoolplein! Metamorskool(plein) is het nieuwe traject van DaVinci om de visie en missie van de school samen met team, kinderen èn ouders concreet vorm te geven in het gebouw, de klassen en het schoolplein. Metamorskool zorgt dat visie en missie zichtbaar zijn in de ruimte. De buitenkant van de school weerspiegelt de visie en missie: de binnenkant. DaVinci heeft hiervoor speciaal een concept ontwikkeld waar wij je graag meer over vertellen. Samen met het team, de kinderen en de ouders geven we de school en het schoolplein een nieuw jasje. Dat doen we met zoveel mogelijk bestaande middelen, hulp van ouders en kinderen tijdens de metamorfose en in 5 overzichtelijke stappen.

In 5 stappen een inspirerende plek voor leerkrachten, kinderen en ouders:

  • inrichting5Stap 1 Brainstormsessie met het team: wat is de visie en missie van de school? Hoe wil je lesgeven? Wat wil je wanneer in welke ruimte doen? DaVinci presenteert haar visie gebaseerd op de nieuwste internationale trends op het gebied van inrichting van scholen en schoolpleinen. Plattegrondspel. De school formeert een kerngroep met daarin een leerkracht uit elke bouw.
  • Stap 2 In een interactieve les laten de kinderen zien hoe zíj hun ideale school en schoolplein zien. Tijdens een ouderavond komen de wensen van ouders aan bod. De kerngroep koppelt de uitkomsten terug aan DaVinci.
  • Stap 3 DaVinci verwerkt samen met Presikhaaf de wensen en eisen van de school in het Metamorskoolplan en presenteert deze aan de kerngroep, directie en eventueel het bestuur.
  • Stap 4 De kerngroep en DaVinci maken samen een plan van aanpak inclusief bestellijst, een planning (inclusief zaken als schilderwerk) en een plan van aanpak voor de daadwerkelijke Metamorskool.
  • Stap 5 Metamorskool!!! We gaan samen met team, ouders en kinderen de school een metamorfose geven. We gaan sjouwen en klussen, schilderen en soppen, opruimen en inrichten en sluiten af met een feest!

Offerte

Stap Standaard Keuze Variabele kosten
Stap 1 Brainstorm Team X € 750
Stap 2 Lessen met kinderen en ouderavond X € 90,- per klas€ 180,- voor ouderavond
Stap 3 Verwerking en presentatie uitkomsten X € 270
Stap 4 Vertaling naar Metamorskoolplan + presentatie X X € 900,- tot … € 900
Stap 5 Metamorskooldag(en)** X X € 720,- tot … € 720
Totaal standaard € 2.640,-

 

Reiskosten zijn niet inbegrepen en zijn € 0,40 per km.

* De vertaling naar Metamorskoolplan en de presentatie van DaVinci in stap 4 ligt afhankelijk van de omvang van de metamorfose tussen de € 900,- en een nader te bepalen bedrag. Dit wordt altijd op maat gemaakt en in overleg met de school en het budget.

** De Metamorskooldag kan door de school georganiseerd worden of (deels) door DaVinci. Afhankelijk van de omvang zal deze stap bijv. in een schoolvakantie gepland worden. Ook hierin zijn de keuzemogelijkheden legio en uiteraard wordt alles in overleg georganiseerd. Onze ervaring is dat in deze fase de expertise van onze medewerkers het verschil maakt tussen een succes en een stressvolle verbouwing. Begeleiding door DaVinci tijdens het inhuizen van het nieuwe meubilair (stap 5) is derhalve opgenomen in de standaard kosten. Op deze manier wordt Metamorskooldag een dag som nooit te vergeten.