Operatie A4 | RetoricA, logicA, digitale mediA & roboticA

Als lid van Het Geheime Genootschap wil je natuurlijk goed kunnen luisteren naar mensen met tips en ideeën. Je wilt mensen overtuigen van je boodschap en voorkomen dat je zelf in de luren wordt gelegd door betogen met minder goede argumenten. En als je digitale media en robots in kunt zetten om je doelen te bereiken dan zul je dat zeker niet laten.

Operatie A4 bevat de volgende onderdelen per thema:

  • Gespreken over de opstart en het monitoren van het thema (stap 1 en 2 van het Helikoptermodel)
  • Gesprek met als doel de evaluatie en beoordeling van het thema (stap 4 van het Helikoptermodel)
  • HOTS-gesprek (Higher Order Thinking Skills, gesprek met als doel bevordering van taal en denken, bijvoorbeeld gekoppeld aan het Themawerk)
  • Presentatie (bijvoorbeeld je Themawerk)
  • Gesprekken voeren en gespreksrollen
  • Begrijpend luisteren
  • Pleidooi, interview en vlog
  • Lessen over digitale geletterdheid en digitaal burgerschap
  • Elke week keuzeopdrachten voor Computational Thinking en allerlei verwerkingen op het gebied van taalbeschouwing, filosofie, gesproken woord enz. in het WereldWonderWeb.
  • Voor de bovenbouw: Debat (1 x per jaar klassikaal)

RetoricA

De oude Grieken hadden retoricA als vak op school: welsprekendheid. Hierbij gaat het om het effectief spreken en schrijven en de kunst van het overtuigen. Het gaat om de theorie – de leer van overtuigend spreken en schrijven of retorica – en om de praktijk ervan.

We trainen ons in de vijf fasen voor de redenaar:

1. Vinding (inventio): de zoektocht naar argumenten

2. Ordening (dispositio): volgorde van argumenten plaatsen

3. Verwoording (elocutio): het zoeken naar de juiste woorden

4. Geheugentraining (memoria): het onthouden van het betoog

5. Voordracht (actio of pronuntiato): het uitspreken van het betoog

Naast betogen houden, leren we kinderen gesprekken voeren en daarbinnen verschillende rollen hanteren zoals die van gespreksleider of toehoorder. We leren kinderen luisteren naar elkaar en de beurt te pakken en te geven in een gesprek. We trainen in dialoog en monoloog en gesprekken in grotere groepen.

LogicA

Een goed redenaar beheerst ook de logicA: de regels van het redeneren. Traditioneel wordt de logicA door de filosofie bestudeerd, maar zij wordt ook tot de wiskunde gerekend. Het gaat om de structuur van beweringen en argumentaties. Maar let op: het gaat niet om winnen in de vorm dat de beste redenaar er met de punten of macht vandoor gaat. De winst ligt hem in het samen zoeken naar oplossingen en vormen waarin alle partijen en standpunten zich gehoord voelen. Hierdoor is Operatie A4 een prachtig instrument voor burgerschapsvorming.

Digitale mediA

Om te zorgen dat de leden van ons Geheime genootschap mee kunnen doen met de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen, leren we ze werken met de digitale mediA, de derde A uit A4. Computers en digitale media en de daarmee gepaard gaande digitale geletterdheid worden steeds belangrijker in onze huidige samenleving. Het gaat hierin om mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden en CT (Computational Thinking), vraagstukken of problemen oplossen met behulp van digitale technologie. Dit geeft ze een solide basis voor een zelfverzekerde omgang met de techniek in hun leven, op de middelbare school, op een vervolgopleiding en in hun toekomstige baan.

De wereld verandert steeds sneller, daarom is het belangrijk dat de kinderen informatie vergaren over nieuwe technieken, nieuwe technieken begrijpen en zelf bouwen. De systemen die vandaag de dag als modern gezien worden kunnen morgen alweer achterhaald zijn. Er zijn ook nieuwe omgangsvormen nodig over sociale media: Wat kan je doen als je geconfronteerd wordt met kwetsende of schokkende afbeeldingen op het internet? Wat zeg je wel en niet in een WhatsAppgroep? Wat vind je ervan als foto’s van jou worden gedeeld? Hoe bescherm je je privacy?

RoboticA

We leren kinderen met moderne digitale middelen mooie dingen maken, waarbij je kunt denken aan interactieve prentenboeken die ze zelf inspreken, filmpjes met het greenscreen en vlogs. De kinderen leren met scratch te programmeren en daarmee pratende posters, een robot die een deel van je spreekbeurt voorleest of een computerspel in het thema te maken. RoboticA is dan ook de vierde A uit Operatie A4.

De kinderen kunnen met instructievideo’s en zelfsturende opdrachten geheel zelfstandig aan het werk. Als je je als school wilt profileren op CT en programmeren dan is het wijs om alle teamleden een training te geven, maar 1 expert per school of bouw volstaat.

Verwerkingen

In de middenbouw maak je in je klas een mooie keuzekast waarin de kinderen de verwerkingen kunnen vinden behorend bij het thema. DaVinci heeft werkbladen en missiekaartjes gemaakt die de leerkracht in de kast kan leggen om te kiezen of aan een specifiek kind kan geven om te doen. Ook staan er opdrachten in het WereldWonderWeb die automatisch nagekeken worden en geregistreerd. De kinderen houden zelf ook een papieren overzicht bij van wat ze doen en bewaren alles in hun papieren én online (LS)2-dossier. In de bovenbouw staan alle verwerkingen in het WereldWonderWeb. Aan het eind van de week geeft de leerkracht aan welke missies er de volgende week zijn. De kinderen plannen dan hun missies (samen en alleen). Ze bouwen ook een papieren én een online (LS)2-dossier op.

In de bijbehorende lijst kunnen ze zien wat er aan het eind van groep 8 allemaal in moet zitten en kunnen ze een keuze maken uit de mogelijkheden.

Materialen bij Spioneren & Rapporteren en Operatie A4

^ Handleiding Spioneren & Rapporteren en Operatie A4, verantwoording en themaoverzichten jaar 1

^ Themaoverzichten jaar 2 en 3

^ ELO: handleiding, lessen, presentaties en kopieerbladen

^ Geheimschrift en stickers voor Geheimschift

^ Bovenbouw: Procescirkel en Betrouwbaarheidstest

^ Middenbouw: Overzicht en kaartjes met verwerkingen voor de kinderen in de keuzekast

^ Houten bak met Hulp- en Voorbeeldkaarten

^ WereldWonderWeb: verwerkingen, overzichten, Hulpkaarten en Voorbeeldkaarten

^ Optioneel: Boek Close reading

^ Optioneel: CT materiaal aanschaffen met behulp van lijst van benodigdheden

 

Het Open podium

Het Open podium is het wekelijkse feestje. Het is een voorstelling van alle missies van de afgelopen week. Kinderen kunnen zich inschrijven voor een plekje tijdens het Open podium op een inschrijflijst. Ze stellen er hun vragen, dragen gedichten of theaterteksten voor, presenteren hun werkstukken en... Het Open podium is een vast moment in de week. Het publiek daarentegen kan wisselend zijn. Het publiek kan bestaan uit: metgezellen, kinderen van andere groepen of de hele school, leerkrachten, ouders, experts en geïnteresseerden.

 

Ben je nieuwsgierig geworden over DaVinci's taallijn?

Volg dan het taal-webinar of neem contact met ons op. Wij vertellen je graag meer.

Operatie A4 RetoricA, logicA, digitale mediA & roboticA

Lees alles over DaVinci's taallijn in deze taalbrochure:

Door op de pijltjes rechtsonder te klikken opent de taalbrochure in je hele scherm