van goghHoe logisch is het om tijdens het bestuderen van de Egyptenaren ook naar hun muziek, theater, dans en beelden te kijken en luisteren en ons hierdoor te laten inspireren in onze eigen kunstuitingen? We zijn al jaren bezig met de ontwikkeling van deze lijn en hebben al diverse pilots op scholen uitgevoerd.

Het doel van Kunstzinnige Oriëntatie is dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn, hoe ze zich willen ontwikkelen, wat ze willen communiceren en hoe ze dat doen. Ze ontwikkelen een gevoel voor esthetiek en kunnen reflecteren op zichzelf en de ander. Het kind weet wie hij is, ontwikkelt een sterk gevoel van eigenwaarde, gelooft in zichzelf. Het respecteert zijn omgeving en de ander en weet hoe hij zich daardoor kan laten inspireren én hoe hij zelf kan inspireren. Het creatief denkvermogen wordt ontwikkeld waardoor buiten het denkkader gedacht en gehandeld kan worden.

Natuurlijk willen we dat alle kinderen de Nachtwacht hebben gezien, maar ook Van Gogh’s zonnebloemen… En er zijn ook nog zoveel meer schilderijen, klassieke muziekstukken, beelden, dansen en foto’s die ons inspireren en bij ons cultureel erfgoed horen. Daarom hebben we voor de kunstlijn samen met allerlei musea en experts canons opgesteld van kunstwerken en -uitingen die alle kinderen moeten kennen en kunnen en die komt in elke bouw minstens één keer terug, zodat ze dit drie maal hebben gezien en beleefd voor ze de basisschool verlaten.

We sluiten qua visie ook aan op de doorlopende leerlijn Cultuur in de Spiegel van de rijksuniversiteit Groningen.
Daarnaast is de kunstlijn een prachtige aanleiding om kinderen te leren begrijpend kijken en luisteren. We kennen allemaal het vak begrijpend lezen, maar in de moderne media zijn begrijpend kijken en luisteren ook van groot belang. We willen kinderen leren hoe ze met die enorme hoeveelheid aan indrukken in die media om kunnen gaan en hoe ze keuzes kunnen maken in wat ze wel en niet willen zien en in wat wel en niet waar is of wat ons negatief en juist positief beïnvloedt.

Daarnaast voldoen we aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie en hebben we ook de veel gedetailleerdere tussendoelen van de SLO er volledig in verwerkt.

Deze kunstlijn zit al verweven in de Onderbouw 21 lijn, dus wie die heeft, hoeft voor de kleuters niks nieuws aan te schaffen.

De lijn kan volgend jaar (schooljaar 2018/2019) door onze scholen in gebruik genomen worden. De lijn is gratis aan te schaffen en zal dan online in de nieuwe Electronische Leeromgeving (ELO) van DaVinci achter jouw inlog verschijnen. Je ziet dan filmpjes en foto’s en het is zo gemaakt dat ook leerkrachten zonder enig talent voor kunst de lessen kunnen geven, want het is onmogelijk om je als leerkracht in alle kunstvormen dusdanig te bekwamen dat je een inspiratiebron bent voor kinderen. Wel kun jij de spin in het web zijn die kinderen doorverwijst en meeneemt in de wereld van de kunst. Er is wel een voorwaarde. Bij elk thema hebben we de nadruk gelegd op een kunstvorm, dus we hebben lessen en verwerkingen over dans, muziek, beeldende vorming en theater maar één van deze vier kunstvormen is in elk thema leidend. Zo werken we bijvoorbeeld naar een Stopmotion-filmpje op eigen gecomponeerde muziek. Uit onze pilots is gebleken dat het alleen uit de verf komt als daar een kunstdocent uit die hoek bij aanwezig is om samen met de leerkracht de lessen te geven en begeleiden. Je kunt de kunstlijn gratis krijgen als je een plan van aanpak hebt waarin dit geborgd is. Deze kunstdocenten mogen uit het eigen team komen, uit de ouderpopulatie of al ingehuurd zijn door de school. Voor muziek zouden we (samen) subsidie aan kunnen vragen want er is een extra impuls: http://www.cultuurparticipatie.nl/subsidies/impuls-muziekonderwijs.html

Zoals altijd krijg je een presentatie van ons aan je team en helpen we je op weg. Samen met een ICC’er of voortrekker uit je team maken we een plan van aanpak. Daar zijn we gemiddeld bij elkaar een dag mee bezig en dat kost dan aan begeleiding eenmalig 1.495,- euro.

Meer weten? Mail naar je regio of naar info@davinciacademie.nl

Zo maken we samen steengoed onderwijs!