De beste manier voor kinderen om te leren

Als leerkracht of schooldirecteur weet je dat school een belangrijk onderdeel is van het leven. School draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de mens. Het is een plek waar kinderen essentiële vaardigheden leren die ze nodig hebben om later als zelfstandige deel te nemen aan de maatschappij. Je wilt daarom natuurlijk dat een leerling op jouw school op de beste manier onderwijs volgt. De stof moet niet alleen leerzaam zijn, maar ook interessant. Helaas is dit niet altijd het geval. Het kan een uitdaging zijn om hierin een goede balans te vinden. Ook voor docenten is er momenteel nog veel te verbeteren in het basisonderwijs. De leerkrachten staan momenteel onder grote druk en zijn veel tijd kwijt aan het voorbereiden van lessen. Gelukkig kan er op al deze vlakken verandering gebracht worden. Hoe? Met thematisch onderwijs!

In dit artikel lees je alles wat je moet weten over thematisch werken: een nieuwe, innovatieve vorm van onderwijs.

 

DaVinci Academie

Maak kennis met de DaVinci Academie, dé onderwijsbeweging voor groep 1 tot en met 8. De DaVinci Academie biedt de beste manier van leren voor leerlingen van het basisonderwijs. Hierbij maken ze gebruikt van thematisch basisonderwijs voor zowel de boven,- midden- als onderbouw.

De DaVinci Academie is ontwikkeld op basis van de pedagogische visie dat verwondering het startpunt is van alle wijsheid.

Hoe werkt de DaVinci Academie?

Dankzij de DaVinci Academie leren kinderen hoe ze vanuit nieuwsgierigheid en verwondering richting geven aan hun eigen ontwikkeling en groei. DaVinci werkt met 30 thema’s en creëert een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8. Enkele voorbeelden van deze thema’s zijn:

 • Zomer, Herfst, Winter en Lente
 • Wie ben ik
 • Samen op de wereld
 • Schatten van de aarde
 • De eerste mens
 • Vikingen
 • Maori
 • De nieuwste tijd

Het onderwijs van DaVinci is altijd op maat en persoonlijk. Kinderen krijgen de mogelijkheid om te laten zien wat ze kunnen. Bovendien zorgt DaVinci ervoor dat het onderwijs voor zowel de leerlingen áls de leerkrachten een feestje wordt.

Leraren hoeven lessen niet meer urenlang voor te bereiden. In plaats daarvan gaan ze bij de DaVinci Academie aan de slag als experts die leerlingen coachen als individu en ze begeleiden bij het ontdekken van hun krachten.

Een innovatieve lesmethode voor leerlingen en leerkrachten

De werkwijze van DaVinci is gericht op het in beeld brengen van de talenten en competenties van onderwijsprofessionals. Hierdoor zijn ze in staat om deze in de praktijk vaker en beter in te zetten. Daarnaast zorgt het thematisch werken ervoor dat er maximale nieuwsgierigheid wordt opgewekt bij leerlingen. De thema’s zijn op een dusdanige manier opgebouwd dat de kinderen een stevige basiskennis opbouwen.

Vanuit deze basis beginnen de leerlingen aan hun educatieve zoektocht waarin ze antwoord krijgen op alle vragen die ze hebben.

Het uitdagende onderwijs van DaVinci

De DaVinci Academie biedt modern onderwijs dat ervoor zorgt dat zowel leerkrachten als leerlingen steeds opnieuw worden uitgedaagd. Hierdoor is het onderwijs nooit saai en blijft het voor iedereen interessant om te volgen.

Ook vormt de lesstof een doorlopende lijn die begint in groep 1 van de basisschool en doorloopt tot groep 8. Hierdoor beschikt ieder kind aan het einde van de basisschool over de benodigde competenties en vaardigheden die van belang zijn in de maatschappij van de 21ste eeuw.

Bovendien draagt de onderwijsmethode van DaVinci bij aan meer vrede op de wereld en worden kinderen gestimuleerd om authentieke en verantwoordelijke wereldburgers te worden.

Thematisch basisonderwijs wereldoriëntatie

DaVinci onderwijs en het Montessori onderwijs

Dankzij de DaVinci Academie leren basisschoolkinderen in een doorlopende lijn hoe ze hun eigen leerproces vormgeven. Dit komt door de leermiddelen en de thematische lesmethode van Kosmisch Onderwijs en Opvoeding waar de DaVinci Academie gebruik van maakt.

De methode van DaVinci is voortgekomen uit het Montessori onderwijs. DaVinci koppelt de theorie van Montessori aan allerlei nieuwe wetenschappelijke en internationale inzichten. Hierdoor is de theorie altijd up-to-date.

 

DaVinci en christelijke scholen

De DaVinci Academie is niet alleen geschikt voor openbare scholen. Ook in het christelijk onderwijs kan er gebruik worden gemaakt van het thematische basisonderwijs dat DaVinci biedt. Zo is het mogelijk om alle thema’s die DaVinci aankaart vanuit een christelijke levensvisie te behandelen.

Christelijke scholen worden door DaVinci begeleidt om een goede koppeling te maken tussen de christelijke identiteit van de school en de werkwijze van DaVinci. De leerlingen van de christelijke basisscholen maken kennis met verhalen uit de Bijbel en een levenshouding waarbij liefde en respect voor God, jezelf, andere mensen en de aarde een belangrijke plaats innemen.

Hoe is de DaVinci Academie ontstaan?

Het brein achter de DaVinci Academie is Liesbet de Waal – Van Oosten. Zij is directeur en oprichter van de DaVinci Academie. Zoals iedereen die werkt in het onderwijs droomde ze ervan om kinderen een rijke lesomgeving te bieden.

Een leeromgeving waarbij kinderen de kans krijgen om te ontdekken waar hun krachten liggen en waarbij ze op ontdekkingstocht kunnen gaan. Zelf zat Liesbet vast aan een lesrooster dat geen bewegingsvrijheid bood.

De strakke planning en structuur zorgde ervoor dat er geen tijd was voor talentontwikkeling. Daarom besloot Liesbet haar eigen lesmateriaal voor wereldverkenning te ontwikkelen. Dit deed ze door diverse vakken samen te voegen in thema’s.

Zo kwam het thematisch onderwijs tot leven. Ook creëerde ze ruimte in het lesrooster. Deze ruimte was bedoeld om proefjes te doen, naar buiten te gaan en aandacht te besteden aan wat er speelde in de klas. Al gauw werd er door alle groepen van Liesbet’s basisschool gewerkt met haar aanpak voor wereldverkenning.

In 2001 vroeg een collega-school of zij gebruik mocht maken van het thematisch onderwijs van Liesbet. Toen ging het balletje rollen. Steeds meer scholen stapten over op thematisch onderwijs en zo is de DaVinci methode ontstaan. Later groeide dit uit tot de DaVinci Academie.

Inmiddels werkt DaVinci samen met diverse universiteiten en hogescholen. Zo zorgen ze gezamenlijk voor een constante optimalisatie van de aanpak en de lesstof.

Waarom kiezen voor DaVinci?

 1. Innovatieve lesmethode. DaVinci biedt een innovatieve lesmethode voor zowel leerkrachten als leerlingen.
 2. Leren in een doorlopende lijn. Het kerndoel ‘Oriëntatie op jezelf en de Wereld’ worden vanaf groep 1 tot en met groep 8 behandeld in een doorlopende lijn. Bovendien kun je de lesstof uitbreiden met de leerlijnen Kunst en Taal.
 3. Thematisch leren met integratie van hoofdvakken. DaVinci biedt thematisch onderwijs met volledige integratie van de zaakvakken. Dankzij de integratie van deze hoofdvakken kunnen leerkrachten bovendien tijd besparen en kortere voorbereidingstijden aanhouden.
 4. Geschikt voor ieder kind. Het thematisch basisonderwijs van DaVinci is geschikt voor iedere leerling, ongeacht welk leerniveau hij of zij heeft.
 5. Kant-en-klare lespakketten. DaVinci biedt kant-en-klare lespakketten aan met alles wat nodig is voor goed basisonderwijs.
 6. Betrokkenheid. DaVinci maakt gebruik van contextrijk leren, waarbij ouders en de schoolomgeving betrokken worden bij de lesstof. Ook biedt DaVinci een handige digitale leeromgeving.
 7. Klaarstomen voor de toekomst. Dankzij DaVinci leren kinderen de benodigde vaardigheden die ze nodig hebben in de 21ste eeuw.
 8. Wetenschappelijke onderbouwing. Bovendien is het onderwijs van DaVinci wetenschappelijk onderbouwd. Voor de ontwikkeling van de lesmethode werkt DaVinci samen met onder andere de Universiteit Twente in Enschede.

DaVinci Academie Webinar

Wil je meer weten over de DaVinci Academie en jezelf ontwikkelen als docent? Meld je dan nu aan voor de gratis webinars. Hierin maak je kennis met de DaVinci Academie en ontdek je alles wat je moet weten over deze innovatieve onderwijsbeweging. Je leert hoe je kinderen geïntegreerd onderwijs geeft volgens recente wetenschappelijke inzichten.

Ook leer je hoe je thema’s volledig kunt behandelen. Daarnaast ontdek je hoe je kinderen op basis van hun eigen verwonderingsvragen iets nieuws laat creëren. Tot slot leer je hoe je de vaardigheden van de 21ste eeuw wekelijks actief aan de orde stelt in je klas.

Het mooie aan de webinars van de DaVinci Academie is dat ze 100% gratis zijn. Je hebt er dus eigenlijk alleen maar profijt van. Heb je interesse? Meld je direct aan voor het gratis webinar 'Maak kennis met DaVinci’s Wereldverkenning'.

wereldverkenning voor basisscholen thematisch werken met 30 thema's

Thematisch onderwijs van DaVinci | Conclusie

Iedereen weet uit eigen ervaring dat leren en naar school gaan niet altijd een leuke bezigheid is. Gelukkig wordt daar nu verandering in gebracht dankzij de DaVinci Academie. Zowel leerlingen als leerkrachten als ouders profiteren van de voordelen die de innovatieve lesmethode van DaVinci te bieden heeft.

DaVinci zorgt ervoor dat leerlingen op een persoonlijke manier dingen leren en ook voor leerkrachten wordt het lesgeven een stuk plezieriger. Wil je meer informatie over de DaVinci Academie? Meld je dan aan voor een van de gratis kennismakingswebinars.

Tijdens deze webinar leer je als docent hoe je lesgeeft volgens de thematische methode. Bovendien zorgt DaVinci ervoor dat kinderen het leuker vinden om onderwijs te volgen. Ook voor leerkrachten is het DaVinci onderwijs gunstig. Zij zullen namelijk minder tijd nodig hebben om de lessen voor te bereiden. Voel je welkom! Meld je aan voor de gratis webinars en leer de DaVinci academie kennen.