Training ‘Een klas vol Willie Wortels’

Ontwikkel je in 21ste eeuwse vaardigheden voor het stimuleren van taal- en denkontwikkeling van kinderen die leiden tot een creatief Themawerk

willie wortels

Onderzoekende houding van basisschool leerlingen stimuleren

In deze tijd draait het in het onderwijs niet alleen om kennis vergaren, maar ook om vaardigheden als kritisch denken, creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, communiceren en samenwerken. We willen de onderzoekende houding, die kinderen van nature al hebben, behouden en blijven prikkelen. De thema’s van DaVinci lenen zich hier uitstekend voor. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de kinderen een onderzoekende houding krijgen en onderzoekend en ontwerpend leren?

onderzoekend

Taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren

Met HOTS-gesprekken (Higher Order Thinking Skills) stimuleer je de taal- en denkontwikkeling. Je daagt kinderen uit om zelf na te denken over een situatie, om ideeën uit te wisselen met elkaar en om verder te redeneren. Hogere orde denkvaardigheden (HOTS, taxonomie van Bloom) zoals analyseren, evalueren en creëren spelen in deze taal-denkgesprekken een belangrijke rol. Zo komen kinderen met jouw hulp tot nieuwe inzichten en nieuwe kennis, die beter beklijft. En al doende vergroten ze hun kritisch denkvermogen en hun taalvaardigheid.

Taxonomie van Bloom nieuwe tekst met balkjes kleine versie

Analyseren:
Als … waar is, wat betekent dat dan voor…?
Op welke manier is … hetzelfde als …?
Vergelijk … met … wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Voorbeeld:
Vergelijk de manier van besturen binnen een democratie, het communisme en een aristocratie. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?

Evalueren:
Is er een betere oplossing voor…?
Hoe effectief zijn…?
Wat zijn de consequenties van …?
Wat zijn de voors en tegens van …?

Voorbeeld:
Is een inwendig skelet voor bijen een betere oplossing dan een uitwendig skelet zoals ze nu hebben? Wat zou beter zijn? Wat minder? Kun je dat namaken met bijvoorbeeld lego? Als je een robot-bij mocht bedenken, hoe zou die er dan uit zien?

Creëren:
Kun je een … ontwerpen waarmee …?
Ontwerp je eigen manier om…?
Wat zou er gebeuren als…?
Kun je nieuwe manieren bedenken om te …?

Voorbeeld:
Nederland is een land met veel water. Toch kun je niet overal met de boot komen. Het zou dan handig zijn als je een voertuig hebt waarmee je kunt varen én rijden. Zo kun je overal snel komen. Welke voertuigen ken je? Waar zijn ze voor gemaakt? Hoeveel mensen kunnen ze vervoeren?
Ontwerp een ideaal voertuig dat zowel kan rijden als varen.
Welk materiaal lijkt jou geschikt? Bouw dit voertuig daarmee.

Training ‘een klas voor Willie Wortels’

In deze training leer en ervaar je wat HOTS-gesprekken zijn en hoe je die kunt voeren met de kinderen in je klas binnen de thema’s van DaVinci. Je leert bewust specifieke interactievaardigheden in te zetten die de taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleren.

Doelen van de training:
• je kent de leerkrachtinteractievaardigheden die kinderen stimuleren tot taal- en denkontwikkeling
• je kan deze vaardigheden inzetten in gesprekken in de klas
• je kan kinderen begeleiden in het creatief en kritisch denken m.b.v. de verwonderingsvragenkaart
• je weet hoe je het proces van het maken van het Themawerk van een eigen verwonderingsvraag van een kind via oriëntatie tot beoordeling begeleidt
• je leert klassenmanagementvaardigheden om kinderen individueel te begeleiden.

Wat levert deze training op:

• kinderen leren meer van de zaakvakken en worden taal- en denkvaardiger
• de kwaliteit van (leer)gesprekken gaat omhoog
• kinderen leren meer relaties en verbanden tussen factoren ontdekken
• kinderen behouden hun eigenaarschap over hun Themawerk
• je krijgt feedback zowel van een coach als van collega’s
• de kwaliteit van de Themawerken gaat omhoog.

Waarom is deze training succesvol?

• omdat de training aansluit op de thema’s van DaVinci
• omdat de training je handelen verdiept en er dus niet ‘nog eens bijkomt’
• omdat je al tijdens de training merkt dat de betrokkenheid van kinderen enorm toeneemt en je gelijk de vruchten plukt
• er is veel plezier en creativiteit in het werken aan de Themawerken en je tentoonstellingen worden heel populair.

Deze training voor het team geeft bovendien toegang tot het vervangen van DaVinci’s basismaterialen in de nieuwe stijl.

Voor wie is de training ‘een klas voor Willie Wortels’?

Voor leerkrachten die met DaVinci werken en in ieder geval Pakjesdag en Schatgraven hebben gehad.

Investering in de training

Individuele training op de DaVinci Academie, 3 dagdelen á 158,- euro + studiemateriaal á 25 euro = 499,- euro per persoon

Check voor data je contactpersoon bij DaVinci.

Speciale prijzen:

  • Kom je met een werkgroep van drie leerkrachten, bijvoorbeeld een leerkracht uit elke bouw, dan betaal je geen 499,- euro per persoon maar krijg je 10% korting
  • Kom je met 4 tot 15 leerkrachten dan krijg je 30% korting per persoon
  • Kom je met meer dan 15 leerkrachten dan krijg je 35% korting per persoon

Meer informatie? Mail naar info@davinciacademie.nl of je contactpersoon uit je regio.