Training ‘Creëren – programmeren’

De 21ste eeuwse vaardigheden voor het computergericht denken, programmeren & robotica, gekoppeld aan DaVinci’s thema’s Computational Thinking, de CT-lijn

CT-lijn

Computergericht denken

Computational Thinking, Informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en Media wijsheid zijn de 21ste eeuwse vaardigheden die we in deze training gaan behandelen.

We gaan interactieve posters en games maken op basis van scratch en op een andere manier kijken naar de wereld om ons heen waarin computers overal te vinden zijn.

In de nieuwe CT-lijn hebben we gekeken naar het curriculum in Engeland waar al sinds 2014 een leerlijn ‘computing’ is ingevoerd in het basisonderwijs. We hebben hun doelen vertaald naar ons onderwijssysteem en gekoppeld aan de doelen van SLO. We bestuderen deze doelen en zien de koppeling naar Wereldverkenning en DaVinci’s thema’s.

Er zijn drie onderdelen te onderscheiden:

 1. computerwetenschap
 2. informatietechnologie
 3. digitale geletterdheid.

Je leert tijdens de training:

 • de CT-lijn volledig kennen, eerst op eigen niveau en dan op het niveau van de kinderen
 • de CT-lijn te integreren in DaVinci’s thema’s, als een vast onderdeel van je curriculum
 • de basisprincipes van scratch
 • kennis maken met de Bee-Bot en Blue-bot, Makey Makey, de Artec Robo basisset en het green screen
 • verhalen maken m.b.v. Stop-motion filmpjes of de app Bookcreator.

Wat levert deze training op:

• je hebt zin in CT en voelt je zelfverzekerd en bekwaam
• de kwaliteit van je Themawerken gaat omhoog
• je krijgt feedback zowel van een coach als van collega’s
• werkelijke integratie van CT in wereldverkenning van DaVinci
• je kunt talenten van kinderen op het gebied van CT beter inzetten.

Waarom is deze training succesvol?
• omdat de training aansluit op de thema’s van DaVinci
• omdat je internationaal bij de voorlopers hoort
• omdat je al tijdens de training merkt dat de vaardigheid van kinderen enorm toeneemt
• omdat er veel plezier en creativiteit is in het werken aan de Themawerken
• omdat er meer diversiteit in de Themawerken ontstaat doordat je kinderen leert van hun ideeën echte creaties te maken

Deze training kan uitgebreid worden met coaching in de klas of een inspirerende workshop voor kinderen.

Deze training voor het team geeft tevens toegang tot het vervangen van DaVinci’s basismaterialen in de nieuwe stijl.

Investering in deze individuele training van de DaVinci Academie
3 dagdelen á 158,- euro + studiemateriaal á 25 euro = 499,- euro per persoon

Check voor data je contactpersoon bij DaVinci.

Speciale prijzen:

 • Kom je met een werkgroep van drie leerkrachten, bijvoorbeeld een leerkracht uit elke bouw, dan betaal je geen 499,- euro per persoon maar krijg je 10% korting
 • Kom je met 4 tot 15 leerkrachten dan krijg je 30% korting per persoon
 • Kom je met meer dan 15 leerkrachten dan krijg je 35% korting per persoon

Deze training geeft gratis toegang tot DaVinci’s CT-lijn in de Elektronische Leeromgeving (ELO) gekoppeld aan de thema’s.

Let op!
• Voorwaarde voor deze training is dat je de beschikking hebt over een eigen laptop.

• Voor leerkrachten die de technische leerdoelen al beheersen en al kunnen werken met genoemde materialen is er een aparte bijeenkomst mogelijk van 1 dagdeel om vooral de koppeling naar DaVinci’s CT-lijn te maken. De kosten bedragen dan 165 euro voor een deelnemer.

• Als je deze zaken ook concreet wilt kunnen inzetten in de school, heb je basismaterialen nodig. Deze lijst met door de school aan te schaffen basismaterialen ontvang je van ons.