De wereld is ons klaslokaal | Thematisch leren met DaVinci's onderwijsmethode

Deze week gaf ik een online verdiepingswebinar voor een basisschool die twee jaar geleden is begonnen met wereldverkenning van DaVinci.

Het is al even geleden dat ik zo’n training gaf, want dat doen mijn collega’s tegenwoordig en ik vind het superleuk om te doen!
Het voelt weer een beetje alsof ik mijn geliefde beroep als juf mag uitoefenen en mag kijken hoe ik mensen een stapje verder kan brengen.
Een van hun vragen gaat over waarom DaVinci zulke hoge doelen stelt, vooral in de middenbouw.
Het is een veelgestelde vraag daarom lijkt het me mooi het ook met jou te bespreken.

Het gaat eigenlijk over thematisch onderwijs versus concentrisch onderwijs.

Bij thematisch onderwijs koppel je verschillende onderwerpen aan een thema zodat kinderen logische verbanden zien tussen deze onderwerpen.
Zo’n rijk thema roept op tot verwondering en kinderen kunnen zo op hun eigen niveau en naar eigen interesse aanhaken.

Bij concentrisch onderwijs behandel je hetzelfde onderwerp keer op keer waarbij kinderen steeds een beetje dieper op de stof in kunnen gaan.
Hierdoor kunnen kinderen heel mooi hun kennis ‘scaffolden’.

In onze thema’s doen we beide: we bieden thematisch onderwijs aan en binnen de thema’s behandelen we steeds dezelfde onderwerpen en werkvormen zodat kinderen hun kennis en vaardigheden steeds kunnen verdiepen.

Van de onderbouw tot en met de bovenbouw behandelen we in elk thema de onderwerpen tijd en tijdsbesef, plaats en plaatsbesef, een dier, een plant en een natuurkundig verschijnsel.

In de bovenbouw breiden we dat nog uit met het klimaat en levensbeschouwing.

Als een kind niet direct is gegrepen door het dier dat wordt behandeld, heeft het dus in elk thema een nieuwe kans om zich te verdiepen in het dierenrijk.
Daarnaast krijgen kinderen de kans om hun kennis over het onderwerp te verdiepen en op te bouwen.
Door de mooie visuele overzichten kunnen ze hun kennis nog makkelijker opslaan en weer reproduceren.
We leggen de lat hoog zodat alle kinderen uitgedaagd en geprikkeld worden, maar natuurlijk verwacht je van het ene kind minder opbrengst dan van het andere.

Voor de werkvormen en de bijbehorende vaardigheden geldt hetzelfde: in groep 1 t/m groep 8 bespreken we elke week een Hogere Orde vraag, die zit in de algemene les, zodat kinderen getraind worden in Hogere Orde denken.

In de Themawerken en in de onderbouw in het Verhalend Ontwerp passen ze vervolgens die kennis toe.

Daarnaast beoefenen we in elk thema het onderzoekend en ontwerpend leren, filosoferen, plannen, zelfregulering en samenwerken zodat kinderen ook daar steeds beter in kunnen worden.

En het belangrijkste is en blijft dat kinderen vanuit hun eigen verwondering aan de slag gaan. Dat ze betrokken zijn omdat het voor hen betekenisvol is.

De doelen zijn dus niet voor alle kinderen hetzelfde, ook al krijgen ze dezelfde les, maar door het concentrische model weten we zeker dat alle kinderen met een stevige basis aan kennis en vaardigheden van school gaan.

Ik heb de smaak van de webinars te pakken! Elke woensdag en donderdagmiddag geef ik een webinar Kennismaken met Taal of Kennismaken met Wereldverkenning, voor wie wil.

Maar misschien wil jij graag een webinar over een specifiek onderwerp…

Laat je me weten wat voor webinar jij zou willen, dan kan ik kijken of we dit voor je kunnen maken. Dan zie ik je misschien online?!