JAAA!!! Het is weer Nationale Buitenspeeldag.

Willen jouw kinderen meedoen? We hebben voor de nationale buitenlesdag in april een leuk spel bedacht dat kinderen uit de bovenbouw zelf kunnen organiseren voor hun eigen klas of voor kinderen vanaf groep 4. (Als je een combinatiegroep 3, 4 en 5 hebt dan kan groep 3 gewoon meedoen.) Het onderwerp is: buitenspelen over de hele wereld en je kunt de spelletjes ook zo spelen! Komt het wat snel? Je kunt het spel ook gebruiken op de nationale buitenlesdag op woensdag 4 april 2023. Of je gaat op een dag naar keuze buitenspelen. Maar hoe tof is het als je je klaslokaal het hele jaar kan laten overgaan in de werkelijke wereld buiten? Als je van binnen naar buiten kunt gaan en buiten binnen kunt halen. Als je daar tijd voor hebt, omdat het betekenisvol en leerzaam is… als het een vast onderdeel is van het lesgeven in je thema!
Daarvoor heeft DaVinci afgelopen schooljaar een pilot gedaan met Kwartiermakers in de klas. Kwartiermakers zijn twee kinderen die voor die week aan de beurt zijn om educatieve spelletjes, binnen en buiten, te organiseren, verzamelen en maken voor de klas. De Kwartiermakers gebruiken hiervoor een speciale handleiding. Deze handleiding geeft suggesties voor bestaand spelmateriaal en vult het aan met formats waardoor kinderen ook zelf spellen kunnen ontwikkelen.
Het was een groot succes! Dat gunnen we jullie allemaal en daarom zal het vanaf volgend schooljaar gratis in de ELO te vinden zijn als je lid bent van DaVinci’s onderwijsbeweging.

Ben je nog geen lid? Stuur een mailtje naar je contactpersoon en begin volgend schooljaar met:

Hier staat het bestand voor nu. Heel veel plezier ermee!

Buitenspeeldag-2022.pdf (406 downloads)

Sinds medio 2021 is er een nieuwe wet die beoogt de bestaande burgerschapsopdracht te verduidelijken voor het hele funderend onderwijs. Veel scholen hebben al een visie op hun burgerschapsonderwijs en verzorgen een mooi aanbod. In deze paper lees je een samenvatting van wat er onlangs over burgerschap is geschreven door de overheid, wat de nieuwe wet behelst en hoe je burgerschap goed in je school neer kunt zetten. Wie al met DaVinci werkt, leest meteen hoe je met de methodes van DaVinci concreet aan burgerschap werkt. Je mag onbeperkt knippen en plakken uit dit document om je eigen visiestuk te schrijven. Veel plezier met lezen! Klik hier om het te downloaden: DaVincis-paper-over-burgerschap.pdf (691 downloads)

It takes a village to raise a child

Het lerarentekort en de omstandigheden in deze Covid-19 tijd helpen ons na te denken over hoe we ons onderwijs willen organiseren. Ik moet steeds denken aan de zin ‘it takes a village to raise a child’. Ja, er is een lerarentekort, maar er zijn in de hele samenleving niet te weinig mensen om onze kinderen goede educatie te geven.

Onderwijs als samenhangend systeem

Stel dat we onderwijs zien als een samenhangend systeem waarbij het kind centraal staat. Binnen dat systeem werken school, ouders en omgeving samen. Dan zijn er in dat systeem voldoende mensen om het onderwijs vorm te geven. Leonardo da Vinci heeft de prachtige uitspraak: Alles heeft te maken met al het andere. Laten we dit systeem het DaVinciaanse model noemen. 

Het DaVinciaanse model

Als je op deze manier kijkt, zijn er vele varianten mogelijk van het DaVinciaanse model. Bijvoorbeeld:

De kinderen zitten in een klas met 25 tot 30 kinderen en in een bouw met drie klassen samen. Bijvoorbeeld met groep 6, 7 en 8. In deze bouw werken de volgende onderwijsprofessionals in een team samen:

 • een universitair geschoolde (ortho)pedagoog: is in de ochtenden in de bouw aanwezig, geeft les aan (groepjes) kinderen die dat nodig hebben, overziet de leerresultaten van de kinderen, maakt per kind een gepersonaliseerd onderwijsplan.
 • leerkrachten basisonderwijs: zijn in de ochtenden in de bouw aanwezig, geven groepslessen en helpen de kinderen tijdens het zelfstandig werken, observeren, zijn in de middag alleen aanwezig indien nodig.
 • vakdocenten: zijn in de middag aanwezig en verzorgen workshops op het gebied van: sport en bewegen, kunst, Computational Thinking, 21e eeuwse vaardigheden. Zij zijn er ook na schooltijd en spelen tevens een rol in de naschoolse opvang. Ouders kunnen hier ook een rol spelen.
 • onderwijsassistenten: zij zijn er de hele dag, afhankelijk van de wensen van het programma en ondersteunen de leerkrachten en vakdocenten. Zij kijken het werk na van de kinderen dat nog niet door computers wordt nagekeken.

De onderwijsprofessionals samen maken een weekprogramma en een jaarprogramma voor de kinderen. Elke 8 tot 12 weken is er een gezamenlijke evaluatie: er zijn dus 3 tot 4 blokken per jaar. Om zo’n blok voor te bereiden is er een kindvrije schoolweek. 

Een dag op school volgens het DaVinciaans model

Een dag kan er dan zo uitzien:

‘s Ochtends komen de kinderen binnen. Ze krijgen een hand van hun leerkracht en de (ortho)pedagoog en gaan zelfstandig aan het werk. Dat kan op een leerplein of in een unit, maar ook in een klas. Als ze vragen hebben, kunnen ze die stellen aan elkaar, de onderwijsassistent of de leerkracht. Af en toe worden de kinderen opgehaald om deel te nemen aan een groepsles. Die wordt gegeven door een van de leerkrachten. Er is een centraal thema waar vanuit gewerkt wordt, bijvoorbeeld: Egyptenaren. Dat is te zien in de bouw: er staan mooie thematafels met materialen en boeken om te inspireren. Het is een organisch geheel waarbij observatie van het kind en aanbod op maat en in de zone van de naaste ontwikkeling voorop staan.

Na de grote pauze gaan de kinderen lezen, theaterlezen, koorlezen, voorlezen, individueel lezen… Leesplezier staat zeker een half uur centraal. Hier komen ook af en toe dichters en schrijvers de kinderen inspireren én er komt eenmaal per week een Taalparel de bouw in: een klein gedichtje of spreuk aansluitend op het centrale thema.

Dan volgt in de middag een keuzeprogramma:

 • zelfstandig werken (net als in de ochtend), leerkrachten kunnen kinderen hier extra aandacht geven
 • sport en spel: gym, buitengym, daily mile, yoga 
 • kunstlessen, bijvoorbeeld workshops of een open atelier waarbij de kinderen hun ideeën onder leiding van een kunstdocent vorm kunnen geven
 • expertlessen: mindfulness, expertles in het thema (bijvoorbeeld een architect die in Nederland grote gebouwen bouwt), Computational Thinking: kinderen leren stop-motion filmpjes maken, werken met een greenscreen, editen enz.

 

Een middag kan er ook zo uitzien:

Na de grote pauze gaan de kinderen zelfstandig aan het werk en kiezen ze zelf een moment om te lezen, theaterlezen, koorlezen, voorlezen, individueel lezen… 

Op maandag en donderdag is er gym. 

Op dinsdag zijn er kunstlessen, bijvoorbeeld workshops of een open atelier waarbij de kinderen hun ideeën onder leiding van een kunstdocent vorm kunnen geven.

Op woensdagmiddag zijn ze vrij.

Op vrijdag is er een Open podium: kinderen laten aan elkaar en alle onderwijsprofessionals aanwezig zien wat ze hebben gemaakt.

Voordelen

De voordelen van het DaVinciaans model zijn legio:

 • Leerkrachten hoeven niet meer de hele dag op school te zijn. Ze kunnen geregeld voor de grote pauze naar huis, indien gewenst. Ze kijken niet meer na en maken geen handelingsplannen meer in hun eentje. Bovendien zijn ze niet individueel of met een duo verantwoordelijk voor een klas, maar met een team van onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor een grotere groep kinderen. Daarin is dan wekelijks overleg een deel van de kinderen samen met de (ortho)pedagoog en de onderwijsassistenten. Dit scheelt enorm in de werkdruk. Er zijn dus ook minder leerkrachten nodig.
 • Als er een onderwijsprofessional ziek is, hoeven er geen klassen naar huis gestuurd te worden, maar kunnen de kinderen gewoon zelfstandig werken. Eventueel kunnen hier ouders, andere mensen in de sociale omgeving, stagiaires en de vakdocenten uit het middagprogramma ingezet worden om de rust te bewaren. Niet om les te geven. 
 • Onderwijsassistenten kunnen goed ingezet worden en hebben een wezenlijke bijdrage aan het team van onderwijsprofessionals.
 • Het vak van leerkracht wordt weer aantrekkelijk waardoor meer leerkrachten het onderwijs leuk blijven vinden en niet meer uitstromen en meer leerkrachten zullen instromen.
 • enz.

 

Wil je meer weten over dit DaVinciaans model? Vraag dan hier een VIP-gesprek aan met een van onze medewerkers.

Zo maak je na de zomer in alle rust een frisse start!

Stel je voor dat je na de zomer met je school in alle rust een mooie frisse start kunt maken!

De leerkrachten en kinderen werken met veel plezier, omdat de druk wegvalt.
Er wordt tijd genomen om de nieuwe beginsituatie met de intern begeleider, remedial teacher, leerkrachten en de aanwezige experts rustig te analyseren.
Zo rond de herfstvakantie kom je met interventies die hoge leerwinst opleveren met weinig werkdruk en voorbereidingstijd voor de leerkrachten.

Hoe? Door taal te koppelen aan Wereldverkenning.

We kunnen dit samen realiseren.

Tot de herfstvakantie hebben we het volgende stappenplan:

1. Vraag een VIP-gesprek aan, dan komen we (online of persoonlijk) langs om alles met jullie door te nemen.
2. Volg voor de zomer met je team de workshop Je thema is een feestje en zet na de zomer je thema sterk neer, zodat er van daaruit gewerkt kan worden.
3. Volg voor de zomer met je team de workshop Leesplezier & Parelspeuren (2,5 uur) en start na de zomer in een prachtige rijke leesomgeving met inspirerende magazines en Schatkaarten, boeken om (voor) te lezen en bijzondere Taalparels.
4. Gebruik de zomer om te ontspannen en bij te komen van het jaar.
5. De laatste week van de zomervakantie volg je met je team 2 dagdelen de training Het Geheime Genootschap van (LS)² en daarbij heb je twee dagdelen voorbereiding voor het jaar.
6. Je maakt een goed voorbereide en ontspannen frisse start van het schooljaar!

Na de zomer analyseer je met de intern begeleider, remedial teacher, leerkrachten en de aanwezige experts rustig de nieuwe beginsituatie en dan overleggen we samen welke interventies er ingezet kunnen worden in welke klassen en bij welke (groepjes) kinderen.

Waar start je precies mee?

- WereldWonderWeb: kinderen kunnen zelfstandig en veilig online aan het werk met opdrachten en missies die direct nagekeken worden en maken zo een online portfolio
- Leesplezier: kinderen worden voorgelezen, krijgen een rijke leeromgeving en maken leeskilometers (technisch en begrijpend lezen, woordenschat, woordbeeld)
- Rijke leeromgeving: we maken samen van je klas, de gang en de gemeenschappelijke ruimtes een rijke leeromgeving waarin kinderen en leerkrachten vol plezier en inspiratie aan het werk kunnen.

Als we dan rond de herfstvakantie een goede analyse hebben gemaakt, kunnen we interventies bespreken en inzetten om de kinderen te helpen in hun verdere ontwikkeling.

Wat hou je vast:
- Wereldverkenning van DaVinci
- je methode rekenen, spelling en kunst

Wat laat je los:
- stressen voor en in de vakantie
- je methode taal en begrijpend lezen

Wat krijg je terug?
- per direct: rust en overzicht
- werkplezier bij leerkrachten en kinderen
- een rijke leeromgeving voor zowel de kinderen als je team
- tijdwinst op allerlei gebieden
- hoge leeropbrengsten en prestaties
- een sterke basis
- een goede implementatie door DaVinci's Onderwijsbeweging
- evidence based interventies

Laat je inspireren tijdens een gratis webinar of neem contact op voor meer informatie over de taalmethode van DaVinci.

Bij DaVinci laten we onszelf, de kinderen en de wereld stralen! En dat doen we samen!

Als wij de vraag stellen aan onderwijsprofessionals 'als alles kan, en alles mag, en iedereen werkt mee, hoe ziet dan jou ideale wereldverkenning eruit?' krijgen we antwoorden als:

 • thematisch werken
 • geïntegreerde lessen voor aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en natuur
 • werken vanuit verwondering
 • werken vanuit onderzoekend en ontdekkend leren
 • samenwerken
 • zelfsturend onderwijs

 

Veel onderwijsprofessionals willen dus eigenlijk beginnen bij het 'haakje'; de interesse van de kinderen! En daar zijn we zo blij mee! 

 

Wanneer wij daarentegen in gesprek gaan met onderwijsprofessionals horen we vaak verhalen met deze strekking:

'Toen ik zelf op de basisschool zat klonk de inleiding van bijvoorbeeld een les geschiedenis 'Pak je boek. Pak bladzijde 34 voor je en lees het hoofdstuk door voor jezelf'. En nu ik zelf voor de klas sta moet ik bekennen dat ik dit ook wel eens gebruik als inleiding op een les wereldverkenning. Niet erg inspirerend maar ja, zoiets geeft mij de kans om nog even iets anders te doen. 

Ik merk tijdens de les soms wel de  interesse van kinderen voor een bepaald 'haakje' in de tekst. Daar willen ze verder over doorpraten. Maar ja, de tijd gaat verder en de vragen moeten nog worden gemaakt want die antwoorden hebben ze weer nodig voor de toets. Anders heb ik niets om op het rapport te zetten. 

Ik zou wel anders willen hoor! Maar hoe dan? En waarmee?'

 

Het 'haakje' wat zoveel vragen, beleving en nieuwsgierigheid opwekt, wordt dus vaak aan de kant gezet! 

 

Wij zijn er van overtuigd dat dit is waar het om gaat in het basisonderwijs.

 • Het 'haakje' symboliseert de leer-honger die ieder mens in zich heeft en dat er altijd is.
 • Het 'haakje' stelt vragen en is nieuwsgierig.
 • Het 'haakje is proactief en denkt divergent.
 • Het 'haakje' moet gezien worden, de ruimte krijgen.
 • Het 'haakje' moet serieus genomen worden. 

Wij willen je een hengel geven met heel veel haakjes! 

 

Wereldverkenning in het hart van je onderwijs

Ten eerste willen we je helpen juist wereldverkenning in het hart van je onderwijs neer te zetten.

We helpen je met het vormen van een visie hierop.

Met DaVinci's Wereldverkenning geven we je een hengel met vele 'haakjes'. 

 

Wereldverkenning implementatietraject

Natuurlijk snappen we dat deze manier van onderwijs geven voor sommige scholen best een stap is.

Daarom hebben we een implementatietraject geformuleerd en stemmen we zoveel mogelijk af op de wensen van de school.

Ook organiseren we DaVinci-dagen met workshops en uitwisseling.

Volgend schooljaar geven we workshops via webinars; even een half uurtje doorpraten over Krachtige Kwesties of een uurtje brainstormen over een komend thema. 

 

We helpen je graag jullie ideale onderwijs neer te zetten!

 

Wil je meer weten van Wereldverkenning met DaVinci? Geef je op voor een vrijblijvend kennismakingswebinar.

 

Wat gaan onze kinderen later doen in hun vrije tijd en hun werk? Hoe ziet hun leven eruit? Welke devices worden nog uitgevonden en wat wordt de rol van robots?

Dat weten we niet.

Maar wat moeten we hen dan leren om ze voor te bereiden?

Daarvoor zijn de 21e eeuwse vaardigheden bedacht.

In onze Themawerken komen die terug: vanuit de eigen verwondering van een kind samen creatieve oplossingen bedenken.

Verhalend Ontwerpen nu ook voor de middenbouw

Veel leerkrachten vinden het lastig deze Themawerken te begeleiden en daarom hebben we de Verhalend Ontwerpen van de onderbouw nu ook voor de middenbouw ontwikkeld.

Als leren betekenisvol moet zijn dan vraagt dat om samenhang in het onderwijsaanbod.

Wanneer onderwijs start met een verhaal begin je met een context waarin betekenis voorop staat en de lijm vormt tussen alle activiteiten.

Kinderen houden van verhalen! Verhalen brengen herinneringen, kennis en verbeelding samen.

Dit is de kracht van onderwijs vanuit Verhalend Ontwerp.

 

In het Verhalend Ontwerp doen de kinderen alles zelf.

De verhaalstructuur creëert een leeromgeving die de leerkracht kan inzetten voor didactische en pedagogische doelen.

De leerkracht is niet degene die uitlegt hoe de wereld in elkaar zit maar zorgt wel voor een aanbod dat de kinderen actief maakt. De kinderen nemen tijdens een Verhalend ontwerp beslissingen die van invloed zijn op de manier waarop het onderwijs verloopt. Toch is het Verhalend Ontwerp planbaar. Je hebt als leerkracht altijd een draaiboek in je hoofd. Dat draaiboek is gebaseerd op de lessen van Wereldverkenning, zodat die gekoppeld worden aan taal

 

Verhalend ontwerp basisschool lesmethode wereldverkenning

Verhalend Ontwerpen voor de eerste twee thema's van de middenbouw

 

En dat draaiboek hebben wij nu voor jou ontwikkeld: 6 spannende verhaallijnen voor de eerste twee thema’s van de middenbouw. Met episodes, sleutelvragen en Krachtige Kwesties die uitgewerkt worden in mini-Themawerken. Een mooie tussenstap voordat de kinderen helemaal zelfstandig een Themawerk kunnen bedenken.

Hier lees je meer over Verhalend Ontwerp.

Wil je direct in de middenbouw met Verhalend ontwerp aan de slag? Stuur snel een mailtje naar het DaVinci-team

 

Hier lees je meer achtergrondinformatie over Verhalend ontwerpen, een publicatie van UT Twente.

En dit is een inspirerende video over Verhalend Ontwerpen.

 

 

Het hart van alle dingen is een grootse roman over een grootse eeuw. Laat je meevoeren van Londen naar Peru, van Philadelphia via Tahiti naar Amsterdam, in een verhaal vol buitengewone personages: missionarissen, vrijheidsstrijders, avonturiers, astronomen, zeekapiteins en bovenal Alma Whittaker, de heldin van dit verhaal, een vrouw die haar tijd een stap vooruit was.

Alma wordt geboren in een bekende familie van Nederlandse botanisten en groeit op tot een slim en onafhankelijk meisje. Het duurt dan ook niet lang voor zij haar eigen onderzoeksproject start. Maar terwijl haar studie haar dieper meetrekt in de mysteries van de evolutie, leert de man van wie ze houdt haar de wereld op een andere manier te beschouwen.

 

Een lezende leerkracht is een geweldig voorbeeld voor de kinderen. En dát is wat we willen: lezende kinderen!
Leesplezier staat voorop in onze taallijn, vandaar een leestip voor jou. De geboorte van Rome van Anthony Everitt.

"Een historische studie die leest als een verhaal" lees ik in diverse commentaren op dit boek.
Ga je beginnen aan het thema Grieken en Romeinen? Wat is er dan leuker om zelf te lezen over de neergang van het Griekse rijk en de opkomst van het Romeinse rijk!

Samenvatting van het boek:

Het Romeinse Rijk spreekt enorm tot de verbeelding, want het is het grootste rijk dat de wereld ooit gekend heeft en de bakermat van ons huidige Europa. Veel is geschreven over de levens van beroemde Romeinse keizers als Augustus, Hadrianus en Marcus Aurelius en over de val van het Romeinse Rijk, een van de interessantste gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden. Veel minder bekend is de geschiedenis van de - minstens zo fascinerende - opkomst van Rome. In De geboorte van Rome vertelt Anthony Everitt hoe Rome uitgroeide van een kleine Italiaans marktplaats tot het kloppend hart van het grootste rijk dat ooit heeft bestaan. Een verhaal dat eigenlijk al begint in Troje. Everitt laat zien hoe de strategie om verslagen volkeren het burgerschap aan te bieden een belangrijke factor is in de uitbreiding van het Romeinse Rijk. Hij weet de vele boeiende personages van die tijd, zoals Hannibal, Alexander de Grote, Cicero en Julius Caesar, goed neer te zetten doordat hij prachtig, levendig en vooral origineel schrijft. De geboorte van Rome leest dan ook niet als een historische studie, die er al zo veel zijn, maar als een verhaal dat een breed publiek zal weten te vangen.

Zoals je misschien weet is de canon van Nederland op 22 juni 2020 veranderd. De canon heeft 50 onderwerpen die je dient te behandelen in de bovenbouw van de basisschool en in de onder- en bovenbouw van de middelbare school. Zo weten we zeker dat alle kinderen in Nederland van deze onderwerpen op de hoogte zijn.

Je hebt bij de levering een houten kistje gekregen met 3 soorten tijdlijnkaarten:

 • Davinci’s tijdlijnkaarten van Nederland, Europa en de Wereld 
 • Kaarten met de 10 tijdvakken 
 • 50 kaarten met de canonvensters

Maakt jouw school al langer dan 3 jaar deel uit van DaVinci’s onderwijsbeweging en wil je de nieuwe canonvensters graag hebben dan kun je deze tijdlijnkaarten met de canonvensters bij ons bestellen. (Scholen die nog deelleveringen van ons krijgen hoeven niets te doen.)

Stuur hiervoor een mailtje.

 

Alleen de 50 kaarten met de canonvensters zijn vernieuwd. Let er dus op dat je bij het wisselen van deze kaarten niet per ongeluk ook de andere kaarten wegdoet.

 

Wist je dat deze canonvensters ook in onze nieuwe magazines voorkomen en dat je deze samen met de nieuwe AR app kunt bestuderen als onderdeel van DaVinci's taallijn: Het geheime genootschap van (LS)²? Dan worden ze meteen in het goede thema behandeld!

 

Uit het onderzoeksrapport van Pisa (2019) is naar voren gekomen dat het bergafwaarts gaat met de leesvaardigheid van de Nederlandse kinderen. Ook de onderwijsinspectie (2020) komt tot deze conclusie. Wat is er aan de hand! En wat moeten we er aan doen?

 

In het onderzoek van Sardus (2019) wordt verwezen naar monitors waaruit blijkt dat sommige leerlingen al vroeg uitvallen op leesplezier, terwijl anderen het leesplezier verliezen in de loop van het VO. 

De Taalunie (2019) concludeert onder andere dat de aandacht voor de leesmotivatie onvoldoende is. En dat het begrijpend lezen een te geïsoleerde plek in het onderwijs heeft.

Nabijheid van boeken en tijd om in die boeken te lezen zijn belangrijke voorwaarden om het leesplezier aan te wakkeren bij kinderen. (Nielen & Bus, 2016; Chambers, 1995)

Wat ontbreekt is de interactie over boeken. Gesprekken tussen leerlingen onderling en leerlingen met de leerkracht komen relatief weinig voor. Bovendien bieden deze gesprekken een oplossing voor een probleem dat door veel kinderen wordt genoemd: het vinden van het juiste boek.

In Nederland zijn we veelal gewend dat begrijpend lezen een losstaand vak is. Afgelopen jaar verscheen in de VS een rapport over “reading for Understanding initiatieve”(Pearson et al, 2020). Een van de constateringen van de auteurs is dat begrijpend lezen te veel wordt gezien als losstaande activiteit. 

Uit een onderzoek van Keafer (2015) kwam naar voren dat kennis over een bepaald onderwerp in hoge mate het leesbegrip bepaalt. Wexler (2020) geeft in dit verband aan dat één tekst om kennis op te doen niet voldoende is. Leerlingen hebben langere tijd nodig om gedegen kennis over een onderwerp op te doen. Met meer kennis kun je complexere teksten beter lezen. Een eenvoudige manier om zowel het leesniveau als het kennisniveau geleidelijk te laten toenemen. 

Met DaVinci's taallijn 'Het Geheime Genootschap van (LS)²' geven we jullie als onderwijsprofessionals prachtige materialen in handen om juist met leesplezier en de integratie van begrijpend lezen aan de slag te gaan.

Alles binnen het thema en daarmee zowel functioneel gezien de tijd als betekenisvol voor de kinderen. Immers, wat is het logisch taal te gebruiken om je verder te verdiepen in een interessant onderwerp!

Voor de middenbouw zijn prachtige teksten gemaakt die leerlingen aanzetten tot nieuwsgierigheid en het verwerven van kennis. Ook het praten over teksten met behulp van “Taalparels” en “Parelpraat” staat wekelijks centraal. 

De “Taalparels” zijn in de bovenbouw opgenomen in mooi vormgegeven magazines. Ze zijn een vast wekelijks onderdeel van het spreken over geschreven taal. Verder is voor zowel midden- als bovenbouw het leesspel “Simar de Lettervreter” een heel mooi middel om de kinderen te laten praten over boeken en teksten. 

Kinderen maken vanaf groep 1 tot en met groep 8 kennis met vele soorten boeken en teksten en kunnen vanaf dat ze ingewijd willen worden in de wereld van de geschreven taal aan de slag met “de Letterspion”.

Bovendien staat voorlezen weer op het rooster! Elke dag..en niet tijdens het eten. (Of het moet al zo spannend zijn dat de kinderen niet willen dat je stopt met voorlezen…)

Wil je meer weten? Geef je op voor een taalwebinar of stuur ons een mailtje. 

Via de ELO kun je alvast een presentatie zien, de brochure bekijken en een stukje van het WereldWonderWeb met geheime missies inzien. Typ hiervoor in de zoekbalk “kennismaken met het geheime genootschap” en duik in de wereld van “het geheime genootschap van (LS)²! 

 

Ik wil meer weten over DaVinci's taallijn